Jednodenní kurzy Klinická andrologie v praxi 2015

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Andrologická sekce ČUS ČLS JEP na základě pozitivních ohlasů z minulého roku opět připravila 10 jednodenních kurzů s názvem Klinická andrologie v praxi. Jedná se o kurzy určené všem zájemcům o praktické zvládnutí základní andrologické diagnostiky a léčby v klinické praxi. Každý z kurzů trvá 8 hodin a je určen pro 1-2 účastníky na jednom z uvedených pracovišť.

Kurz není kompetitivní aktivitou k teoretickému kurzu Andrologie v rámci specializačního vzdělávání (ten je v gesci Urologické kliniky 1. LF UK Praha).

Termíny, vedoucí kurzu a pracoviště:

26. 3. 2015             MUDr. Marek Broul, FECSM – Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí nad Labem

8. 4. 2015               MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM – Urologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

14. 4. 2015             MUDr. Matúš Chocholatý, FEBU, FECSM – Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha

15. 4. 2015             MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM – Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

16. 4. 2015             MUDr. Marek Broul, FECSM – Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí nad Labem

22. 4. 2015             MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM – Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

29. 4. 2015             MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM – Urologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha

18. 5. 2015            MUDr. Miroslav Louda, Ph.D. – Urologická klinika FN Hradec Králové

19. 5. 2015            MUDr. Matúš Chocholatý, FEBU, FECSM – Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha

15. 6. 2015             MUDr. Miroslav Louda, Ph.D. – Urologická klinika FN Hradec Králové

Náplň kurzu: 

Teoretická část – základní teoretický úvod v délce 30-45 minut

Praktická část – základní andrologické ambulantní vyšetření

  • specializovaná vyšetření – duplexní USG, TRUS
  • možnosti léčby specifických onemocnění (inj. léčba M. Peyronie, ESWL, intrakavernózní aplikace PGE1)
  • řešení urgentních stavu (priapismus)
  • interpretace endokrinologických nálezů
  • ev.  návštěva CAR – centra asistované reprodukce

Garantem je MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM (resp. Andrologická sekce ČUS ČLS JEP).

Realizace je podpořena Výborem ČUS ČLS JEP a společností Eli Lilly.

Registrace a další informace na e-mailu: sekr@cus.cz

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Termín kurzu Místo konání Volná místa
26. 3. 2015
Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí nad Labem
2
8. 4. 2015
Urologická klinika FNKV a 3. LF UK
1
14. 4. 2015
Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK
1
15. 4. 2015
Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
0
16. 4. 2015
Klinika urologie a robotické chirurgie MN v Ústí nad Labem
0
22. 4. 2015
Urologická klinika VFN a 1. LF UK
0
29. 4. 2015
Urologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
1
18. 5. 2015
Urologická klinika FN Hradec Králové
0
19. 5. 2015
Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK
0
15. 6. 2015 Urologická klinika FN Hradec Králové 0