Členství rezidentů v EAU v roce 2017

Výbor ČUS ČLS JEP odsouhlasil uhrazení členství v EAU všem rezidentům, kteří o členství požádají.

Zájemci o uhrazení junior membership zašlou vyplněnou tabulku (viz níže) na Sekretariát ČUS ČLS JEP (sekr@cus.cz) do 31. prosince 2016.

EAU junior membership 2017 (.xls)

Informace o junior membership a benefitech členství v EAU naleznete zde: http://uroweb.org/membership/types/