19. ročník EAU CEM (Central European Meeting) – podpora účasti

19. ročník EAU CEM (Central European Meeting) se uskuteční 9. – 10. května 2019 ve Vídni. Bližší informace o 19th CEM jsou k dispozici zde: https://cem.uroweb.org/

Termín pro zaslání abstrakt je 1. března, deadline pro časnou registraci je 10. března. 2019

Výbor ČUS odsouhlasil podporu účasti pro 10 přihlášených lékařů (členů ČUS – rezidentů nebo lékařů do 40 let, s preferencí Ph.D. studentů), kteří doloží potvrzení o přihlášení abstraktu k aktivní účasti. Podpora bude přihlášeným proplacena po předložení vyúčtování a certifikátu o absolvování akce.

Zájemce prosíme o vyplnění tabulky a zaslání mailem na adresu sekretariátu ČUS (sekr@cus.cz) nejpozději do úterý 5. února včetně.