Světový týden kontinence 2013

Ve dnech 24. – 30. 6. 2013 proběhne 5. Světový týden kontinence. Vyhlašovatelem je Mezinárodní společnost pro kontinenci (ICS) a hlavním cílem této celosvětové akce je upozornit na problematiku inkontinence v širších souvislostech, zdůraznit významnou roli prevence a zvýšit kvalitu péče o inkontinentní pacienty.

Během 5. ročníku Světového týdne kontinence budou v Praze a v Brně otevřeny informační stánky sdružení Incoforum. Podrobné informace jsou k dispozici ZDE a na www.incoforum.cz.