Rozhovory o onemocnění prostaty s prof. MUDr. Markem Babjukem, CSc.

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., předseda České urologické společnosti ČLS JEP a přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol byl ve dnech 29., 30. a 31. 3. 2016 hostem v seriálu o zdraví v pořadu Odpoledne s Dvojkou na Českém rozhlase Dvojka.

Prof. Babjuk hovořil o funkci prostaty v mužském organismu, onemocněních, které mohou prostatu postihnout a zejména pak o nejzávažnějším typu diagnózy, karcinomu prostaty. Uvedl možnosti, kde lze získat ověřené informace pro pacienty. Jednou z nich jsou webové stránky České urologické společnosti www.cus.cz/pro-pacienty.

Rozhovory si můžete přehrát zde: