Rozhovor s prof. MUDr. Tomášem Hanušem, DrSc. v Českém rozhlasu Regina

27. září 2016 na Českém rozhlase Regina proběhl rozhovor s prof. MUDr. Tomášem Hanušem, DrSc., přednostou Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Prof. Hanuš informoval o právě probíhajícím Urologickém týdnu, který na Urologické klinice 1. LF UK a VFN zaměřili na inkontinenci u mužů.

Prof. Hanuš uvedl vrozené i získané příčiny vzniku tohoto onemocnění a informoval posluchače o poradně, která je během Urologického týdne k dispozici na jejich pracovišti.

Záznam rozhovoru je zde:

.