Průzkum: Téměř polovina českých mužů starších 45 let nebyla nikdy na preventivní prohlídce prostaty

image_pdfimage_print

Ačkoli si 78 % mužů starších 45 let uvědomuje, že na preventivní kontroly má docházet pravidelně po 40. či 50. roce, většina jich prohlídky zanedbává. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který porovnával přístup ke karcinomu prostaty u mužů mladších 44 let a starších 45 let. Rakovina prostaty je nejčastější onkologické onemocnění u mužů a riziko jejího vzniku vzrůstá právě po 50. roce života, kdy by muži měli preventivní prohlídky absolvovat již pravidelně. I přes velké osvětové a charitativní kampaně, jako je např. Movember, si muži často nepřipouštějí, že by se jich mohla rakovina prostaty týkat osobně.

Textové pole: Průzkum agentury STEM/MARK • Terénní sběr dat: od 6. do 10. října 2016 • Cílová skupina: muži ČR, 15–80 let • Velikost vzorku: N=510

Přestože se pětina dotazovaných mužů s karcinomem prostaty ve svém okolí již setkala, jen 60 % mužů starších 45 let a polovina mužů mladších 44 let si připouští, že by se rakovina prostaty mohla týkat jich osobně. „V současnosti žije v České republice odhadem více než 61 000 mužů se zhoubným nádorem prostaty a podle odhadů stoupne jejich počet do roku 2020 na 74 000. Rakovina prostaty se netýká jen starších mužů, pokud jí totiž v rodině někdo trpí, nemoc poznamená všechny blízké a zároveň u příbuzných vzrůstá riziko. Proto je důležité, aby povědomí o nemoci měli i mladí muži,“ uvádí doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Alarmující je současně zjištění, že ačkoli 78 % mužů ví, že by na prohlídku měli docházet od 40 nebo 50 let, 42 % mužů starších 45 let nechodí na prohlídky prostaty vůbec a čtvrtina (26 %) mužů byla jen jednou.

Muži se o moderní diagnostiku nezajímají

tabulka

Pokud se jedná o moderní postupy v diagnostice rakoviny prostaty, potřebné informace nemá většina mužů. Data z průzkumu agentury STEM/MARK ukazují, že 71 % respondentů ve věku nad 45 let neví, co to je PSA. Právě prostatický specifický antigen, zkráceně PSA, by si ale měli muži nechat pravidelně testovat již od 40 nebo 50 let věku. Znalost PSA současně deklaruje jen 14 % mužů mladších 44 let. „Karcinom prostaty nemá v počátcích žádné znatelné příznaky a odhalit ho můžeme pouze vyšetřením. Díky jednoduchému krevnímu testu, který zjistí hladinu prostatického specifického antigenu v krvi, dovedeme s velkou pravděpodobností objevit rakovinu ještě v době, kdy ji lze vyléčit,“ vysvětluje MUDr. Jana Katolická, Ph.D., primářka onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Muži častokrát nevědí, jak se rakovina prostaty léčí

Největší skupina dotazovaných mužů (40 %) se domnívá, že rakovina prostaty je v raných stadiích většinou léčitelná, v pokročilých ale pouze výjimečně. Přestože jsou muži skeptičtí k úspěchu léčby pokročilých stadií, na preventivní prohlídky nedocházejí. Léčbu si asociují hlavně s operativním řešením a chemoterapií. Na druhou stranu 18 % mužů vůbec neví, jak se karcinom prostaty léčí. Ve věku, kdy by se muži o téma rakoviny prostaty měli zajímat již aktivně – od 45 do 59 let –, nezná možnosti léčby dokonce 46 % mužů. „Moderní léčba dokáže při včasném odhalení onemocnění prostřednictvím vyšetření zajistit pacientovi kvalitní život. Je-li však nádor odhalen v pokročilejším stadiu, vyhlídky nemocných se rapidně zhorší. Pokročili jsme ale i zde. Nově vyvinutá tabletová léčba prodlužuje život pacientů a kromě ověřené účinnosti má také značně lepší bezpečnostní profil, kdy jsou vedlejší účinky omezeny na minimum,“ dodává doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

Muži vědí stále příliš málo

Nejznámější osvětovou a charitativní kampaň Movember[1] znají hlavně mladší muži, ale ani ti často nevědí, jaký je její účel. Zatímco 76 % mužů ve věku do 44 let přiznává, že nezná cíl Movemberu, akci vůbec nezná 40 %. Většina mužů (90 %) starších 45 let pak nezná účel Movemberu a název nic neříká 72 % mužů v této věkové kategorii. Cíl Movemberu si respondenti nejčastěji spojují s rakovinou prostaty, osvětou a také s knírem nebo vousy, ale základní účel akce jim uniká. „I když zde máme takové velké osvětové akce, jako je např. Movember, znalost rakoviny prostaty a reálná ochota mužů docházet na preventivní vyšetření, nejsou dobré. Je proto nutné v šíření informací o důležitosti prevence nepolevovat,“ uzavírá MUDr. Jana Katolická, Ph.D., primářka onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Článek je převzatý z portálu Žena-in.cz, kde byl publikovaný 9. 12. 2016

Publikováno: 22. 12. 2016

Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královehradecký kraj Vysočina Jihočeský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj

Síť
urologické péče

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři