1

Program VZP ČR – Časný záchyt karcinomu prostaty

Získejte příspěvek až 2 100 Kč na preventivní vyšetření prostaty

Pojištěnci VZP mohou získat až 2 100 Kč na preventivní vyšetření rakoviny prostaty v urologické ambulanci. Program je určen pro muže ve věku od 50 do 65 let, které do tohoto preventivního programu vybere urolog a vystaví jim voucher.

Program je určen pro muže ve věku od 50 let do dosažení 65 let, kteří jsou pojištěni u VZP, jsou urologem zařazeni pro tohoto programu a jsou členy Klubu pevného zdraví. Pokud jste pojištěni u VZP a ještě nejste členy Klubu pevného zdraví, můžete se přihlásit jednoduše a on-line. Zabere to jen pár minut!

  • Pojištěnec musí dále splnit tyto podmínky:
    • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění ČR
    • nedluží na pojistném/penále na zdravotním pojištění
    • disponuje bankovním účtem, na který je možné příspěvek poukázat

 

  • Maximální výše příspěvku je 2 100 Kč.
  • Program je platný od 9. 8. 2016, o příspěvek lze žádat nejpozději do 30. 11. 2016 nebo do vyčerpání stanoveného limitu pro prvních 2 300 pojištěnců.
  • Pro poskytnutí příspěvku stačí předložit na kterémkoliv klientském pracovišti VZP lékařem potvrzený voucher a doklad o zaplacení preventivního vyšetření. Žádost o příspěvek je možné zaslat také poštou.

Preventivní program probíhá u 65 poskytovatelů – lékařů v rámci celé České republiky (seznam zde).