Pacientů s rakovinou prostaty každoročně výrazně přibývá. Zlepšuje se ale jejich šance na přežití

image_pdfimage_print

Podle nově zveřejněných dat Národního onkologického registru (NOR) se během let 2005 až 2011 v České republice rapidně zvýšil počet pacientů se zhoubným nádorem prostaty. V roce 2005 bylo hlášeno 4 964 nových pacientů, zatímco v roce 2011 již 6 965. Došlo také k posunu věkové struktury diagnostikovaných pacientů do mladších věkových kategorií. Pozitivní zprávou naopak je, že mírně klesá počet pacientů, kteří na tuto nemoc umírají. V roce 2011 jich zemřelo o 4,85 % méně než v roce 2005. „Tento vývoj je velmi pozitivní a měli bychom udělat vše proto, aby pokračoval. Důležité je zlepšit informovanost veřejnosti,“ říká prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Karcinom prostaty je v České republice nejčastějším nádorem u mužů, pomineme-li méně závažné kožní nádory. Nová statistická data ukazují, že počet mužů, kteří onemocněním trpí nebo jej v minulosti prodělali, stále narůstá. V roce 2005 jich v České republice žilo 20 642, v roce 2011 již téměř dvakrát tolik (39 866). Roste i počet nově diagnostikovaných pacientů s karcinomem prostaty. „Tento nárůst je odrazem rozšíření vyšetření hladiny krevního PSA (prostatický specifický antigen) v rámci preventivních prohlídek, díky němuž se v mnoha případech daří zachytit karcinom prostaty v časném klinickém stádiu nemoci, tedy v momentě, kdy je onemocnění zpravidla velmi dobře léčitelné,“ vysvětluje prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. a dodává: „Lepší informovanost veřejnosti může vést ke včasnějšímu záchytu rakoviny prostaty. Preventivní vyšetření je tak dnes nejúčinnější cestou, jak zvýšit pravděpodobnost úspěšné léčby.“

Snižuje se také průměrný věk nově diagnostikovaných pacientů. Zatímco například mezi lety 1992 až 1996 bylo jen 35 % nově diagnostikovaných mladších 70 let, mezi roky 2007 až 2011 je to již 53 %. Podobně se proměnilo věkové rozložení i z hlediska celkového výskytu onemocnění. V letech 1992 až 1996 činil věkový průměr pacientů 73 let, v letech 2007 až 2011 byl průměr již 69 let. Riziko zhoubného nádoru prostaty významně roste po 50. roce života, nejvíce pacientů je diagnostikováno kolem 70. roku života. „Je důležité, aby se muži nebáli podstoupit preventivní vyšetření. Měli by jej zvážit hlavně ti ve věku zhruba od 55 do 70 let, kteří mají zájem aktivně pečovat o své zdraví. Zveřejněná data ukazují stoupající počet pacientů s rakovinou prostaty v České republice, pokud ale zlepšíme informovanost pacientů a zachytíme onemocnění včas, můžeme do budoucna zajistit ještě výraznější pokles úmrtnosti,“ uzavírá prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., jeden z odborníků spolupracujících s webovým multimediálním průvodcem ONKO Prostaty.

Více informací o rakovině prostaty, ale i o její léčbě najdete na adrese www.rakovinaprostaty.org.

Tisková zpráva ze dne 7. 8. 2014 vydaná společností AMI Communications.

Publikováno: 11. 8. 2014

Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Královehradecký kraj Vysočina Jihočeský kraj Středočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj

Síť
urologické péče

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři