1

Evropský den karcinomu prostaty (European Prostate Cancer Awareness Day) a Urologický týden (Urology Week)

Evropský den karcinomu prostaty

Ve středu dne 19. 9. 2012 uspořádala EuropaUOMO CZ se sídlem na urologické klinice FN Brno v Praze tiskovou konferenci u příležitosti „Evropského dne karcinomu prostaty“ vyhlášeného EuropaUomo (celoevropskou koalicí boje proti karcinomu prostaty) a „Urologického týdne“ vyhlášeného Evropskou urologickou asociací. Hlavními tématy konference byly rakovina prostaty, onemocnění kameny močových cest a pohled lékaře z „druhé strany barikády“ „Jak chutná vlastní medicína“.

Jako řečníci se zúčastnili profesor Dalibor Pacík, předseda EUomo CZ a přednosta Urologické kliniky FN Brno a LF MU a profesor Marek Babjuk, předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky FN Motol a 2. LF UK.

Akce vyvolala pozornost medií, zúčastnilo se jí asi 20 zástupců hlavních medií v ČR a následně potom živou a bohatou asi hodinovou diskuzi na uvedená témata. Zástupci medií obdrželi obsáhlé materiály při pravené pro pacienty EUOMO i EAU v českém překladu.

Celá akce byla v úzké spolupráci a pod záštitou České urologické společnosti, děkana LF MU prof. J. Mayera, ředitele FN Brno MUDr. R. Krause, MBA, EuropaUomo, European Association of Urology a International Prostate Health Council.

Ve stejné době proběhla celoevropská akce a konference na půdě Evropského parlamentu v Bruselu se zástupci EUomo a EAU.