13. ročník EAU Central European Meeting

image_pdfimage_print

O víkendu  4.- 6. října se v kongresových prostorech pražského hotelu Clarion konal 13. ročník EAU Central European Meeting. Do našeho hlavního města se tato středoevropská odborná akce vrátila po 7 letech.

Úvodního slova se zhostil předseda kongresu prof. Marek Babjuk společně s předsedou regionální kanceláře EAU prof. Bobem Djavanem.

Odborný program byl sestaven tak, aby obsáhnul aktuální ožehavá témata z nejrůznějších oblastí urologie. Účast byla hojná, celkově se sešlo 315 účastníků z 26 zemí, což bylo více než na 12. sjezdu v Drážďanech. Někteří účastníci přijeli až z USA nebo Japonska, většina ovšem pocházela ze středoevropského regionu (Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko…). Tradičně byl dán dostatečný prostor nejen zkušeným urologům, ale i rezidentům, kteří si tak mohli vyzkoušet vystoupení v anglickém jazyce a konfrontovat své výsledky s těmi zahraničními. Díky spolupráci s jednotlivými složkami  EAU, jako jsou ESU (European School of Urology) a ESUT (European Section of Uro- Technology), byl program obohacen o  kurz Evropské školy urologie týkající se chirurgie ženské uretry a  praktické kurzy ureterorenoskopie a laparoskopie. Praktické kurzy byly jak pro začínající, tak pokročilé operatéry. Pod vedením zkušených lektorů si účastníci na realistických modelech prakticky vyzkoušeli základní techniky operativy a vyměnili si řadu cenných rad a informací.

Odborný program byl rozdělen do několika tematických bloků. Na ně navazovaly posterové sekce, kterých bylo celkem devět a prezentováno bylo celkově 185 posterů.

V pátek program zahájila EAU přednáška o významu lymfadenektomie u karcinomu prostaty (G. Janetschek, AT). Následoval blok o renálním karcinomu (RCC), jehož součástí byla i ESUT přednáška zabývající se miniinvazivní chirurgií v léčbě RCC- LESS (LaparoEndoscopic Single- site Surgery) a NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery). Diskutován byl např. transvaginální přístup v chirurgické léčbě karcinomu ledviny. Miniinvazivní operační technika má své místo v léčbě a dle recentních studií srovnatelné výsledky s „klasickou“ laparoskopií.

Další panel se zabýval léčbou karcinomu močového měchýře. Tématem byla mimojiné léčba nádoru T1 high-grade. Úkolem A. Kolodzejové (PL) bylo předložit argumenty podporující  stanovisko konzervativní léčby- intravezikální aplikace BCG, kdežto M. Babjuk (CZ) obhajoval provedení časné radikální cystektomie. Cystektomie je jednoznačně indikovaná v případě časné recidivy high- grade tumoru.

V sobotu bylo naplánováno sympózium o sexualitě muže v kontextu s urologickými onemocněními. Přednášející- B. Djavan (AT), F.M.J. Debruyne (NL), D. Hatzichristou (GR) a F. Giuliano (FR)- nás seznámili s problematikou stárnoucího muže, vlivem chronické prostatitidy, erektilní dysfunkce, LUTS a BPH na sexualitu muže a problematiku předčasné ejakulace. Byl kladen důraz na léčbu těchto onemocnění a tím zlepšení sexuálního zdraví nejen muže, ale i celého páru. V léčbě středně těžkých a těžkých symptomů dolních močových cest byl u mužů s/ bez erektilní dysfunkce doporučen inhibitor PDE5 (Tadalafil 5mg denně- v souladu s EAU guidelines: LoE 1b, Gr A). Léčba PDE5 inhibitorem není u nás rozšířena pro své vysoké finanční náklady. Na léčbu předčasné ejakulace byl prezentován Dapoxetin a první zkušenosti s tímto preparátem. Doposud byla k léčbě užívána např. off- label léčiva (SSRI), topické preparáty a psychologická terapie. Péče o stárnoucího muže (aging man) a léčba přidružených onemocnění je aktuálním tématem vyžadujícím mezioborovou spolupráci (urolog, kardiolog, psycholog…).

V sekci urolitiázy byla diskuze o léčbě nefrolitiázy velikosti 15 mm. Každý z přednášejících obhajoval svou metodu léčby. LERV (A. Petřík- CZ), PEK (V. Bucuras- RO), URS (C. Bach- GB). Vyslechli jsme si řadu argumentů pro každý z navrhovaných terapeutických postupů, závěrem však byla zdůrazněna nutnost individualizace přístupu s ohledem na složení konkrementu, technické a personální vybavení pracoviště a prefence pacienta.

O popularitě této konference svědčí fakt, že česká urologie měla poměrně silné zastoupení – z celkového počtu 225 přednášejících jich bylo 59 z ČR. Je vhodné vyzdvihnout mj. i přednášku pražských autorů- Čapoun et al.: Hladina PSA a detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC- circulating tumor cells) u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Tato studie byla nakonec oceněna jako nejlepší sdělení v posterové sekci. Nedojde- li během chemoterapie ke změně počtu CTC, autoři studie doporučují zvážit změnu terapie. Detekce CTC tedy může přispět ke správné a včasné léčbě pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty- tedy pomoci k léčbě „ušité pacientovi na míru“.

Zpestřením odborného programu byla soutěž jednotlivých zemí. Celkem se „utkalo“ sedm zemí. Jednotlivá sdělení se zabývala různou problematikou. Prvním místem byli oceněni autoři z Polska se sdělením „Rozšířená lymfadenektomie během laparoskopické radikální prostatektomie“. Na druhém místě Česká republika – „Infekce v etiologii karcinomu prostaty: důkaz o spojitosti (prozatím) nenalezen“. A na třetím místě se umístili autoři ze Slovenska- „Lymfokéla po transplantaci ledviny“.

Nedílnou součástí odborného programu byl (kromě pátečního welcome drinku) i vydařený sobotní společenský večer ve Velké Klášterní restauraci, která se nachází na Strahovském nádvoří. Zde byl dostatek prostoru k navázání nových kontaktů a méně formální debatě o odborných tématech nejen u chutného občerstvení, ale například i u krátké procházky s výhledem na pěkně osvětlené historické centrum Prahy.

Letošní ročník CEM pořádaný v Praze byl velmi vydařený, podařilo se kvalitně navázat na loňský ročník konaný v Drážďanech. Díky hojné účasti jsme měli možnost si vyslechnout řadu zajímavých přednášek a posterových prezentací. Další ročník, v pořadí již 14., se bude konat příští rok v polském Krakově.

Jan Šarapatka

Urologové se snaží podporovat mladou generaci

Kongresový areál pražského hotelu Clarion 4. až 6. října hostil 13. středoevropský mítink Evropské urologické společnosti (Central European Meeting EAU). Do naší metropole se tato tradiční a nejvýznamnější regionální urologická akce vrátila po sedmi letech, když se loňský ročník konal v Drážďanech. Konference se zúčastnilo 315 delegátů z 26 zemí, největší část samozřejmě přijela ze zemí regionu.

Program byl uzpůsoben cílům akce, kterými jsou výměna zkušeností, prezentace výsledků a v neposlední řadě také podpora mladé generace urologů. Součástí programu byly vyzvané přednášky s edukačním charakterem, nově byla velká pozornost věnována interaktivním diskusím a panelům zaměřeným na aktuální problémy moderní urologie. Již tradičně je důležitý prostor věnován posterovým sekcím, kde prezentují hlavně mladí lékaři, pro něž je to často první možnost představit své výsledky v anglickém jazyce. V letošním roce bylo přihlášeno téměř 200 posterů. Je potěšující, že první a třetí cenu za nejlepší poster získali autoři z ČR – MUDr. Otakar Čapoun z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze za práci věnovanou cirkulujícím nádorovým buňkám u pokročilého karcinomu prostaty a MUDr. Klára Havlová z FN Motol za práci o využití NMR při klinickém rozlišení jednotlivých typů nádorů ledvin.

Díky spolupráci s evropskou sekcí pro technologie v urologii (ESUT = European Section of Uro‑Technology) probíhaly během konference praktické kurzy („hands on training“) věnované ureterorenoskopii a laparoskopii. Pod vedením zkušených lektorů si účastníci na realistických modelech prakticky vyzkoušeli základní techniky operativy a vyměnili si řadu cenných rad a informací. Praktické kurzy byly jak pro začínající, tak pro pokročilé operatéry. Jejich zařazení přineslo delegátům možnost rozšíření operačních dovedností, ale i kontakt s moderními formami praktické výuky.

Zpestřením odborného programu byla soutěž zástupců jednotlivých zemí, jejímž obsahem bylo posouzení prezentačních a jazykových schopností účastníků. Cílem je podpořit mezinárodní směřování mladé generace urologů. Každá ze zemí regionu nominovala jednoho mladého zástupce (do 40 let věku), který prezentoval sdělení na libovolné téma. Výsledky hodnotila v tajném hlasování komise složená z předních evropských odborníků. Z celkového počtu 7 účastníků se těsně za vítězným kolegou z Polska umístil MUDr. Jan Hrbáček z FN Motol, který prezentoval sdělení „Infekce v etiologii karcinomu prostaty: důkaz o spojitosti (prozatím) nenalezen“.

Konference potvrdila velmi dobré postavení české urologie v rámci regionu. Kromě již uvedených ocenění stojí za zmínku i skutečnost, že z celkového počtu 225 přednášejících jich bylo 59 z ČR. Příslibem do budoucna je i vysoká úroveň výzkumných aktivit a prezentačních schopností mladých českých urologů. Pevně věříme, že se tento trend podaří naplnit i příští rok, kdy se bude konat již 14. ročník v polském Krakově.

Marek Babjuk

 

Fotogalerie:

prof. Marek Babjuk a prof. Bob Djavan

prof. Marek Babjuk a prof. Bob Djavan

prof. Marek Babjuk (předseda ČUS ČLS JEP)

prof. Marek Babjuk (předseda ČUS ČLS JEP)

prof. Bob Djavan (předseda EAU regional office)

prof. Bob Djavan (předseda EAU regional office)

prof. Ionel Sinescu (předseda Rumunské urologické společnosti), prof. Günter Janetschek, prof. Tomáš Hanuš

prof. Ionel Sinescu (předseda Rumunské urologické společnosti), prof. Günter Janetschek, prof. Tomáš Hanuš

Pohled mezi účastníky

Pohled mezi účastníky

 

Publikováno: 7. 11. 2013

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři