32. Výroční setkání dětských urologů 5. – 6. 11. 2021, Jičín

image_pdfimage_print

Vážené kolegyně, kolegové,
ve dnech 5. – 6. 11. 2021 proběhlo 32. Výroční setkání dětských urologů, hotel Tammel, Jičín. Z pověření dětské sekce ČUS setkání organizovalo dětské pracoviště Urologické kliniky Fakultní nemocnice a LFUK Hradec Králové ve spolupráci s firmou Hanzo. I přes komplikovanou epidemiologickou situaci se podařilo setkání zorganizovat prezenčně v pěkném novém kongresovém centru hotelu Tammel, Jičín s již tradiční mezi oborou účastí dětských urologů, nefrologů a pediatrů. I přes nepříznivá epidemiologická coronavirová omezení se setkání opět zúčastnili i kolegové ze Slovenské republiky. Hlavními tématy jednání byly „Nádorová/ nenádorová onemocnění varlete, Vezikoureterální reflux a Urogenitální poranění“. V sekci „Varia“ bylo možné prezentovat i jiné onemocnění/ příspěvky. V jednotlivých odborných sekcích bylo přihlášeno a odprezentováno celkem 25 příspěvkům s bohatou diskuzí k jednotlivým tématům. Setkání bylo akreditováno ČLK s přidělením bodů do postgraduálního školení lékařů
Nezbytnost a přínosnost pořádání podobných setkání odborných sekcí zdůraznil ve svém pozdravení účastníkům ředitel FN Hradec Králové prof. MUDr. Vladimír Palička CSc. dr.h.c. Odborné prezentace a diskuze ukázaly trvale dobrý stav v péči o dětské urologické pacienty v ČR, srovnatelný s vyspělým světem. Příspěvek „Výzva dětské urologie v Monrovii“ as. MUDr. Trachty ukázal naopak možnou problematiku dostupnosti vysoce specializované urologické dětské péče v rozvojovém světě. Účastníci se mohli během setkání seznámit s novinkami nabízenými vystavujícími firmami. Jejich účast nebyla pouze pasivní, využily možnost aktivně prezentovat své produkty v rámci přednášek. Souhrn obdržených abstrak přednášek byl prezentován na webu firmy Hanzo a bude nabídnut k publikování cestou odborného urologického periodika – Česká urologie.
32. Setkání byla zároveň volebním. Na proběhlé členské schůzi sekce dětské urologie ČUS byl jednohlasně zvolen staronovým předsedou as. MUDr. Marcel Drlík FEAPU na opět dvouleté období let 2022-2023. Děkujeme mu za dosud velmi odpovědně odvedenou práci v předsednictví sekce DU ČUS a přejeme do dalšího období výdrž a mnoho úspěchů v další velmi potřebné administrativní a organizační práci.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat výboru ČUS za záštitu a finanční podporu akce a obecně podporu sekce DU CUS (odborně, administrativně-legislativně viz shora), sekretariátu ČUS za vstřícnost a spolupráci při uveřejňování organizačních informací o setkání a další administrativní podporu.
Velké poděkování patří firmě Hanzo, jmenovitě p. L. Lapešové, při organizování akce. Těšíme se na další spolupráci.
Naše poděkování je i pro naše kolegy nefrology, kteří propagovali naše setkání na stránkách Československé pediatrie, a všem přednášejícím bez rozdílu odbornosti.
Poděkování patří i firmám za jejich prezentování se a sponzorování setkání.
Závěrem si dovolujeme již nyní touto cestou srdečně pozvat širokou odbornou veřejnost nejen z řad zástupců dětské na 33. Konference dětských urologů 2022. Organizací bylo pověřeno dětské urologické pracoviště FN Motol. Předběžný termín konání byl určen na září 2022 a bude co nejdříve datově a místem upřesněn a zveřejněn na stránkách web ČUS. Těšíme se na Vaši účast.

Zdraví za organizační výbor 32. Setkání

MUDr. Ivo Novák Ph.D.
Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové

Publikováno: 28. 11. 2021

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři