1

Zpráva o atestační zkoušce v oboru Urologie na LF UK v Hradci Králové 10. a 11. 12. 2020

Ve dnech 10. a 11. prosince 2020 proběhly na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové atestační zkoušky v oboru Urologie.

Ve čtvrtek 10. prosinec zasedaly dvě komise ve složení:

– prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA, MUDr. Jan Mečl a doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

– prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Jan Jandejsek, MBA, MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

V pátek 11. prosince zasedaly také dvě komise ve složení:

– prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, MUDr. Jan Mečl, MUDr. Libor Zámečník, FECSM, Ph.D., MBA

– prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., MUDr. Martin Drábek, doc. MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Atestační zkoušku úspěšně složili všichni uchazeči:

 • MUDr. Ramez Adwan, Nemocnice Náchod
 • MUDr. Jevgen Boiko, Nemocnice Příbram
 • MUDr. Joana Do Carmo Silva (bez úvazku)
 • MUDr. Lukáš Fišer, Nemocnice Kladno
 • MUDr. Jan Chmelař, Nemocnice Kroměříž
 • MUDr. Alexandra Jarošová, FN Olomouc
 • MUDr. Jaroslav Jílek, Nemocnice Kladno
 • MUDr. Ágnes Juhász, Nemocnice Kladno
 • MUDr. Jakub Kocourek, Nemocnice Kroměříž
 • MUDr. Jana Krausová, Nemocnice Dvůr Králové nad Labem
 • MUDr. Matúš Mlynarčík, FN Plzeň
 • MUDr. Jaroslav Novotný, Nemocnice Česká Lípa
 • MUDr. Darina Pacigová, ÚVN Praha
 • MUDr. Petr Skála, Nemocnice České Budějovice
 • MUDr. Kateřina Šuldová, Nemocnice Jihlava
 • MUDr. Mária Zimmenová, Nemocnice Frýdek-Místek

Gratulujeme!

Jedna z komisí z 10. prosince ve složení Kočárek J., Hanuš T., Jandejsek J. a Pacovský J. (zleva) spolu s atestujícími lékaři a jejich školiteli

 

Obě atestační komise z 11. prosince 2020 (zleva: Babjuk M., Broďák M., Drábek M., Hora M., Mečl J., Študent V., Zámečník L. a Pacovský J.)

 

Jedna ze čtvrtečních komisí ve složení Broďák M., Mečl J., Hora M. a Zámečník L. (zleva) spolu s atestujícími lékařkami

 

Průběh atestace 11. 12. 2020