Zpráva o atestační zkoušce v oboru Urologie na 2. LF UK ve FN Motol v Praze, 13. 12. 2018

image_pdfimage_print

Atestační zkouška proběhla v souladu s Vyhláškou 188/2009 Sb. a se VP 2005 a VP 2011 a byla složená ze dvou částí:

–           praktická: operační výkon – proběhl za přítomnosti člena atestační zkušební komise na pracovišti atestujícího lékaře, je doložen kopií protokolu operačního výkonu a hodnocením

–           teoretická: 2 varianty – atestující lékaři, kteří absolvovali FEBU oral – obhajoba atestační práce, na níž byl recenzentem předem vyhotoven posudek

–  atestující lékaři, kteří neabsolvovali FEBU oral – 2 teoretické otázky + obhajoba atestační práce, na níž byl recenzentem předem vyhotoven posudek

Komise pracovaly dle Vyhlášky 188/2009 Sb.:

Atestační komise 1:

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

 

Atestační komise 2:

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

prim. MUDr. Jan Mečl

 

K atestační zkoušce bylo přihlášeno 10 lékařů, 9 z nich složilo zkoušku úspěšně.

Rádi bychom tedy tímto upřímně pogratulovali MUDr. Evě Hoření, MUDr. Pavlu Křížovi, MUDr. Jiřímu Ladmanovi, MUDr. Martinovi Mistrovi, MUDr. Jakubovi Musilovi, MUDr. Miroslavu Polákovi, MUDr. Janu Pulcerovi, MUDr. Tomáši Vavříkovi a MUDr. Petru Volfovi.

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

garant oboru urologie LF UK v Plzni

Publikováno: 15. 12. 2018

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři