Zpráva o atestační zkoušce v oboru Urologie na LF UK v Plzni, 8. – 9. 12. 2016

image_pdfimage_print

Atestační zkouška proběhla v souladu s Vyhláškou 188/2009 Sb. a se VP 2005 a VP 2011 a byla složená ze dvou částí:

–           praktická: operační výkon – proběhl za přítomnosti člena atestační zkušební komise na pracovišti atestujícího lékaře, je doložen kopií protokolu operačního výkonu a hodnocením

–           teoretická: 2 varianty – atestující lékaři, kteří absolvovali FEBU oral – obhajoba atestační práce, na níž byl recenzentem předem vyhotoven posudek

–  atestující lékaři, kteří neabsolvovali FEBU oral – 2 teoretické otázky + obhajoba atestační práce, na níž byl recenzentem předem vyhotoven posudek

 

Komise pracovala dle Vyhlášky 188/2009 Sb.:

8. 12. 2016  prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA  za LF UK v Plzni

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. za 1. LF UK v Praze, ČUS

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. za ČLK

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. za 2. LF v Praze, ČUS

 

9. 12. 2016   prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. za 2. LF UK v Praze, ČUS

MUDr. Jiří Kouba za LF UK v Plzni

prim. MUDr. Jan Mečl za ČLK

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. za LF UK v Hradci Králové, ČUS

 

K atestační zkoušce bylo přihlášeno 10 lékařů, tři lékaři přistupovali k atestační zkoušce s již vykonanou oral FEBU zkouškou. Všichni atestanti složili zkoušku úspěšně.

Rádi bychom tedy tímto upřímně pogratulovali MUDr. Tereze Balajkové, FEBU,  MUDr. Marcele Čechové, MUDr. Kláře Havlové, MUDr. Natálii Marečkové, FEBU, MUDr. Jiřímu Špačkovi, MUDr. Tomášovi Hyndrákovi, MUDr. Tomášovi Lakomému, MUDr. Alexanderovi Nedbálkovi, MUDr. Kataríně Otavové, MUDr. Janu Vašinkovi, FEBU.

 

Urologie atestační zkouška podzim 2016
počet přihlášek 10
počet úspěšných 10 z toho 3 FEBU
počet neúspěšných 0

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

přednosta Urologické kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň

garant oboru urologie LF UK v Plzni

 

Zapsala: Zdeňka Tykalová

oddělení specializačního vzdělávání LF UK v Plzni

 

Fotogalerie:

Atestace 8. 12. 2016 - rezidenti s členy komise

Atestace 8. 12. 2016 – rezidenti s členy komise

 

Atestace 9. 12. 2016 - rezidenti s členy komise

Atestace 9. 12. 2016 – rezidenti s členy komise

 

Publikováno: 15. 12. 2016

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři