58. výroční konference ČUS v Ostravě

image_pdfimage_print

Podrobné informace o 58. výroční konferenci České urologické společnosti ČLS JEP naleznete na stránkách http://www.hanzo.cz/cus

 

Ohlédnutí za 58.výroční konferencí ČUS v Ostravě

Tradiční vrcholnou odbornou akci českých urologů letos hostila Ostrava. Konference se konala v Dolní oblasti Vítkovic v areálu bývalé ocelárny, který se v současné době mění doslova před očima na unikátní technické muzeum. Jeho součástí je i bývalý plynojem,  který byl  rekonstruován na multifunkční halu a  kongresové centrum. V něm se sešlo ve dnech 31.10.2012- 2.11.2012 celkem 429 urologů a 197 zdravotních sester pracujících v urologii.

Tradiční účast kolegů ze Slovenska v čele s předsedou výboru SUS prof. Klimentem byla letos na základě dohody výborů ČUS a SUS recipročně rozšířena o participaci slovenských rezidentů za pro ně velmi výhodných podmínek. Doufáme, že jsme tak učinili další krok k tomu, aby se nadstandardní vztahy mezi odbornými společnostmi obou našich zemí přenesly i do další nastupující generace.

Konferenci ozdobila přítomnost „velkých jmen“ evropské urologie. Především je třeba uvést  úřadujícího prezidenta Evropské urologické asociace (EAU) prof. Abrahamssona ze Švédska. Jeho účast byla nepochybně odrazem rostoucí prestiže, kterou naše společnost v rámci EAU má, ale zároveň velkým závazkem do budoucna. Dalšími oficiálními hosty konference byli prof. Wirth z Německa, prof. Palou ze Španělska, prof. Reijke z Nizozemska a doc. Zvara z USA.

Na konferenci jsme přivítali i reprezentanty Polské urologické společnosti prof. Wolského a prof. Drzewu. S prof. Wolskim, který je v současné době předsedou Polské urologické společnosti, jsme se shodli na společném zájmu zásadním způsobem prohloubit spolupráci obou národních odborných společností.

Na úvod kongresu byl oceněn přínos tří významných osobností k rozvoji české urologie udělením čestného členství v České urologické společnosti. Této pocty se dostalo prim. Toufarové z Plzně, prim. Mikulíčkovi z Liberce a prof. Abrahamssonovi z Malmö.

Novinkou letošní konference byly edukační kurzy pořádané v úvodní den konference, které přehlednou formou shrnovaly současnou úroveň znalostí v dílčích oblastech urologie.

Tématicky byly zaměřeny na uplatňování doporučení Evropské urologické asociace v léčbě urologických malignit, na diagnostiku a léčbu metastatického karcinomu prostaty, na správné vyšetřovací algoritmy v urologické radiodiagnostice a na klinické aspekty poruch inervace dolních močových cest. Cílem zařazení edukačních kurzů bylo nejenom přiblížit formát naší národní konference velkým zahraničním kongresům, ale především provázat specializační a celoživotní vzdělávání urologů.

V rámci odborného programu bylo prezentováno celkem 135 sdělení. Jedním z vrcholů  konference byly paralelní přímé přenosy z operačních sálů v rámci sekce „Karcinom prostaty- operační léčba“. Účastníci měli unikátní možnost současně sledovat průběh laparoskopické radikální prostatektomie (prim. Štursa, Nový Jičín) a roboticky asistované radikální prostatektomie (prim. Schraml, Ústí nad Labem). Přenosy byly navíc doplněny živým komentářem členů panelu expertů, v němž byla zastoupena většina center zabývajících se miniinvazivní operativou karcinomu prostaty.

Už tradičně byl pořádán v rámci konference i kurz Evropské školy urologie, který byl věnován tentokráte problematice karcinomu močového měchýře. Prezentovány byly moderní trendy v diagnostice, operační léčbě, ale i systémové léčbě tohoto onemocnění.

Satelitní sympózium bylo letos věnováno racionální diagnostice  symptomů dolních cest močových u mužů a roli sledování PSA u pacientů léčených inhibitory 5-alfa reduktázy.

Nedílnou součástí konference byla i doprovodná výstava, na niž se prezentovalo 35   farmaceutických firem a firem dodávajících zdravotnickou techniku.

Na bohatý odborný program navázal i program společenský, který poskytnul dostatek prostoru pro vzájemná setkávání a navazování nových kontaktů. V rámci společenského večera měli účastníci dokonce možnost prohlédnout si vysokou pec a vznikající expozici techniky nazvanou „Ocelové město“ v Dolní oblasti Vítkovic. Fakt, že se konference konala ve velmi netradičním prostředí bývalé ocelárny, nepochybně přispěl k tomu, že se celá akce nesla v neformálním a uvolněném duchu. Troufám si říci, že 58. výroční konference ČUS v Ostravě úspěšně navázala na konference minulé a důstojně reprezentovala současnou úroveň našeho oboru.

 Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Prezident konference

 

 

Publikováno: 13. 11. 2012

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři