Poděkování účastníkům 63. výroční konference ČUS a 17. ročníku EAU CEM

image_pdfimage_print

Vážení kolegové, milí přátelé,

před několika dny skončila plzeňská výroční konference naší společnosti, vzpomínky budou ještě dlouho živé, ale je jistě na místě krátké bilancování.

Věřím, že odborný program přinesl všem účastníkům řadu nových a důležitých informací a že dokázal pokrýt většinu oblastí, kterým se moderní urologie věnuje. Velmi mne potěšila vysoká účast na edukačních sympoziích, byť se tentokrát konala v relativně časnou hodinu, na úvodních přednáškách, na přenosech z operačních výkonů, ale i na všech dalších sekcích odborného programu. Je to jistě dobrá vizitka pro celý vědecký výbor i pro ČAU.

Snad se mnou budete souhlasit, že profesor Hora a jeho tým se organizace zhostili skvěle – patří jim za to náš dík i obdiv. Byli navíc nejen výbornými organizátory, ale i milými hostiteli. Například na společenský večer budeme jistě všichni dlouho a rádi vzpomínat. Poučeni loňskými noroviry navíc většina účastníků nezanedbala konzumaci, takže i odjezd domů byl tentokrát pro řadu z nás komfortnější.

Letošní konference byla mimořádná spojením s konferencí CEM EAU. Myslím, že můžeme být na ČUS i sami na sebe právem hrdi. Donutilo nás to převést část konference do anglického jazyka – a prostě jsme to bez problémů udělali. Jasně se projevila stoupající kvalita příspěvků i skvělé jazykové vybavení všech přednášejících za ČUS. Je zřejmé, že česká urologie má v regionu významnou pozici, což jistě zaregistrovali i oba zúčastnění místopředsedové EAU.

Novinkou byl také Twitterový projekt, pro který jsme se před časem rozhodli a který jsme na konferenci zahájili. Poděkování patří hlavně @milanhoraplzen a @KasparP3tr i všem dalším za entusiasmus. Cílem do budoucna je využívání média k předávání důležitých a přínosných informací z oboru – z novinek v guidelines, předních časopisů, aktuálně probíhajících akcí atd. Ale jsem si jist, že to zvládneme a #uroczech se stane vítaným zdrojem poznání.

Těch poděkování musí být samozřejmě více – členům výboru i revizní komise, as. Petříkovi a

MUDr. Ürgemu za skvěle provedené operační výkony, Mgr. Črepové a Mgr. Bartlové ze sekretariátu ČUS a společnosti Hanzo za organizaci a již tradičně as. Petříkovi jako sekretáři za pečlivost, důslednost i obrovské množství odvedené práce.

Ale hlavní dík patří vám všem, kteří jste přijeli. Těší mne, že konference je místem, kde se všichni rádi zase po roce vidíme a sejdeme. Vytvářet pro to podmínky je jedním z hlavních úkolů výboru společnosti.

Takže se těším na shledanou za rok v Ostravě.

Váš

Marko Babjuk

Publikováno: 23. 10. 2017

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři