63. výroční konference ČUS a EAU 17th Central European Meeting – fotogalerie

image_pdfimage_print

Místo konání 63. výroční konference ČUS – Parkhotel Plzeň

Registrace ČUS

Registrace ČUS

Registrace EAU CEM 2017

Výroční konferenci zahájil edukační kurz České akademie urologie – Metafylaxe recidivujících infekcí močových cest, předsedající doc. J. Krhut

MUDr. R. Skoumal přednáší v rámci kurzu České akademie urologie na téma Antibiotická a hormonální metafylaxe

Edukační kurz České akademie urologie – pohled do sálu

Prof. M. Babjuk zahajuje druhý edukační kurz České akademie urologie na téma Aktuální aspekty léčby lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty

Aktivní účastníci edukačního kurzu České akademie urologie MUDr. O. Čapoun, MUDr. J. Kubeš, prof. K. Odrážka a prof. D. Pacík

Prof. M. Babjuk při prezentaci Lokalizovaný a lokálně pokročilý karcinom prostaty

Prof. D. Pacík při přednášce Kde jsou přednosti operační léčby?

Prof. K. Odrážka přednáší na téma Proč volit fotonovou radioterapii?

S přednáškou Proč volit protonovou radioterapii? vystoupil MUDr. J. Kubeš

MUDr. O. Čapoun prezentoval sdělení Proč a kdy můžeme s léčbou vyčkávat?

Garantkou edukačního kurzu byla kromě prof. M. Babjuka také doc. J. Prausová

Doc. J. Doležel během diskuze v rámci kurzu Aktuální aspekty léčby lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty

Zahájení plenární schůze ČUS – výbor společnosti

MUDr. K. Vlachová obdržela čestné členství v ČUS, gratulují prof. M. Babjuk, prof. M. Hora a MUDr. M. Matoušková

Doc. L. Jarolím děkuje za udělení čestného členství v ČUS

Prof. T. Hanuš vyhlašuje výsledky soutěže o nejlepší vědeckou publikaci ČUS v roce 2016

MUDr. M. Matoušková, prof. M. Hora a prof. M. Babjuk s výherci soutěže ČUS v kategorii “Původní vědecká práce publikovaná v časopise s impact factorem” – MUDr. O. Čapoun (1. místo), MUDr. A. Bridusa (2. místo) a doc. J. Krhut (3. místo)

MUDr. M. Matoušková, prof. M. Hora a prof. M. Babjuk společně s výherci z kategorie “Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie” – MUDr. M. Staník (1. místo), MUDr. Š. Kudláčková (2. místo) a doc. R. Zachoval, který převzal ocenění za MUDr. J. Jarabáka (3. místo)

Prof. M. Babjuk, prof. M. Hora a MUDr. M. Matoušková s výherci soutěže ČUS v kategorii “Video publikované v časopise Česká urologie” – MUDr. J. Kočárek (1. msto), MUDr. M. Balík (2. místo) a MUDr. V. Študent (3. místo)

Prof. M. Hora během plenární schůze prezentuje aktivity ČUS na Twitteru

MUDr. A. Petřík během plenární schůze přednáší zprávu pokladníka

Členové ČUS na plenární schůzi

Prof. M. Hora, prezident konference, vítá účastníky konference ČUS a CEM

Účastníci konference během welcome reception

Prof. M. Babjuk vítá významné hosty konference ČUS a CEM na společenském večeru v plzeňské Měšťanské besedě

Prof. R. Prymula, náměstek Ministerstva zdravotnictví ČR, během zahájení společenského večera v Měšťanské besedě

Doc. J. Fillo ze Slovenska obdržel čestné členství v ČUS

Prof. T. Hanuš přednáší laudatio prof. J. Klimenta ze Slovenska

Prof. J. Kliment, laureát medaile prof. E. Hradce

Prof. M. Babjuk gratuluje doc. R. Petříkovi k významnému životnímu jubileu, 90. narozeninám

Prof. M. Babjuk, MUDr. A. Petřík, prof. R. Prymula a prof. M. Hora se zástupci společnosti Astellas (MUDr. D. Hampovou a Mgr. Z. Müllerem), zlatým sponzorem České urologické společnosti

MUDr. A. Petřík, prof. M. Babjuk, prof. R. Prymula a prof. M. Hora s Bc. S. Prstkovou, zástupkyní GSK – stříbrného sponzora ČUS

Prof. J. Breza, předseda Slovenské lékařské společnosti (SLS), předává prof. M. Babjukovi a prof. M. Horovi čestné členství v SLS

Doc. I. Minčík, prezident Slovenské urologické společnosti, předává prof. M. Horovi drobné dárky ze Slovenska

Prof. M. Hora a prof. J. Švihra ze Slovenska

Hosté na společenském večeru v Měšťanské besedě

Hosté na společenském večeru v Měšťanské besedě

Prof. M. Babjuk zahajuje 63. výroční konferenci ČUS a 17th CEM

Prof. M. Babjuk v úvodu konference – welcome by ČUS and EAU executive

Prof. R. Prymula, náměstek Ministerstva zdravotnictví zdraví účastníky konference

Winner of the Young Urologist competition EAU 16th CEM in Vienna 2016
Minimally invasive radical cystectomy: Are we ready for the prime time?
A. Leminski (Szczecin, PL)

EAU Lecture I
Clinically relevant questions in the surgical management of prostate cancer, prof. F. Montorsi (Milan, IT)


Laparoscopic repair of female genitourinary fistulas, prof. A. Abdel-Karim (Alexandria, EG)

Cancer statistics in urology, doc. L. Dušek (Brno, CZ)

Hereditary renal tumours in light of WHO 2016 pathological classification and crucial knowledge of clinical practice, prof. O. Hes (Pilsen, CZ)

Auditorium během zahájení výroční konference

Auditorium během zahájení výroční konference

Přímý přenos – Operace litiáza (operatéři: as. Petřík, MUDr. Ürge)

Interesting cases from urological practice
Chairs: prof.. C. Gingu (Bucharest, RO), prof. M. Rauchenwald (Vienna, AT), doc. R. Zachoval (Prague, CZ)

Tumour development and promising biomarkers in prostate and renal cancers
Chairs: prof. T.A. Drewa (Bydgoszcz, PL), prof. S. Shariat (Vienna, AT), doc. Š. Veselý (Prague, CZ)

Nádory prostaty, předsedající: doc. L. Jarolím, MUDr. O. Čapoun

MUDr. Matoušková při přednášce Nové možnosti léčby metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

EAU Session
Chairs: prof. M. Babjuk (Prague, CZ), prof. P. Chlosta (Cracow, PL), prof. S. Shariat (Vienna, AT)

ESU Lecture
Diagnosis and management of complications after radical cystectomy, prof. M. Brausi (Modena, IT)

YAU Lecture
Young Academic Urologists Working Party: An example of how to build a successful research network?
MUDr. E. Xylinas (Paris, FR)

EAU Lecture II
Urological procedures in the treatment of male infertility: Techniques and indications
prof. J. Sonksen (Herlev, DK)

The diagnosis of prostate cancer  – prof. P. Nyirady (Budapest, HU), prof. F. Montorsi (Milan, IT)

Panel Onkourologie
Předsedající: doc. J. Doležel, MUDr. M. Král

Female urology and voiding dysfunctions
Chairs: prof. J. Sonksen (Herlev, DK), doc. J. Krhut (Ostrava, CZ), MUDr. D. Bratus (Maribor, SL)

19. a 20. 10. probíhaly kurzy Hands-on training

MUDr. I. Trávníček jako lektor kurzu Hands-on training

19. 10. probíhala sesterská sekce, dopolednímu bloku předsedali prim. MUDr. P. Stránský., Mgr. B. Drápelová a Mgr. Z. Kožíšková

Pohled do sálu Conferenza, kde probíhala sesterská sekce

P. Dvorská přednáší v sesterské sekci příspěvek Urologické roboticky asistované výkony v ÚVN Praha

Společenský večer 19. 10. 2017 v plzeňském pivovaru

Společenský večer 19. 10. 2017 v plzeňském pivovaru

 

Společenský večer 19. 10. 2017 v plzeňském pivovaru

Křest knihy Kastračně rezistentní karcinom prostaty

MUDr. J. Katolická s knihou Kastračně rezistentní karcinom prostaty

Prof. M. Babjuk, spoluautor knihy Kastračně rezistentní karcinom prostaty

Společenský večer 19. 10. 2017 v plzeňském pivovaru

Prof. M. Sedelaar (NL) a prof. M. Babjuk na společenském večeru

Young Urologist Competition
Chairs: prof. M. Babjuk (Prague, CZ), prof. M. Sedelaar (Nijmegen, NL), prof. J. Sonksen (Herlev, DK)

Young Urologist Competition – pohled do sálu

Young Urologist Competition – Lichen Sclerosus, from skin disorder to penile cancer
A. Dick, MD (Bucharest, RO)

Young Urologist Competition – Long-term outcome of pediatric renal transplantation in boys with posterior urethral valves, D. Hebenstreit, MD (Vienna, AT)

Young Urologist Competititon – Cost-benefit analysis of the introduction of mpMRI guided biopsies in Croatia,
I. Pezelj, MD (Zagreb, HR)

Young Urologist Competition – New partial nephrectomy training model available to everyone,
D.P. Sarlós, MD (Pécs, HU)

Young Urologist Competition – Male incontinence – are all surgical tools congruent
M. Skrzypczyk. MD (Warsaw, PL)

Young Urologist Competition – Role of mpMRI/TRUS fusion in current diagnostic algorithm of prostate cancer
J. Stejskal, MD (Prague, CZ)

Young Urologist Competition – Health-related quality of life in patients with prostate cancer
J. Švihra Jr., MD (Martin, SK)

Young Urologist Competition -Laparoscopic living donor nephrectomy – our experience
M. Taskovska, MD (Ljubljana, SL)

The treatment of prostate cancer
Chairs: prof. P. Chlosta (Cracow, PL), prof. G. Glück (Bucharest, RO), prof. M. S. Remzi (Vienna, AT)

Andrologie, inkontinence
Předsedající: MUDr. L. Zámečník, MUDr. J. Ženíšek

MUDr. I. Novák prezentuje sdělení Soubor nemocných operovaných pro podezření na torzi varlete

Renal cancer and penile diseases
Chairs: prof. M. Hora (Pilsen, CZ), MUDr. A. Kolodziej (PL) , prof. I. Sinescu (Bucharest, RO)

Stones Chairs: MUDr. A. Petřík (České Budějovice, CZ), doc. I. Minčík (Prešov, SK), MUDr. E. Havranek (London, UK)

Varia
Předsedající: MUDr. J. Mečl, MUDr. J. Košina, doc. R. Zachoval

Award session for Best Poster Presentation and Young urologist competition
Chairs: M. Sedelaar (Nijmegen, NL), M. Hora (Pilsen, CZ), M. Babjuk (Prague, CZ)

První místo v soutěži Young Urologist Competition obsadil MUDr. Sarlós z Maďarska se sdělením New partial nephrectomy training model available to everyone

Druhé místo v soutěži Young Urologist Competition získal MUDr. I. Pezelj z Chorvatska s prezentací Cost -benefit analysis of the introduction of mpMRI guided biopsies in Croatia

 

Třetí místo v soutěži Young Urologist Competition putovalo do Rakouska za sdělení MUDr. Hebenstreitové s názvem Long-term outcome of pediatric renal transplantation in boys with posterior urethral valves

1. místo v soutěži Best poster presentation v kategorii Olympus Award (Non-Oncology) získal MUDr. P. Macek a kol. (Prague, Czech Republic) za prezentaci Modifications of laparoscopic ureteroneostomy

2. místo v soutěži Best poster presentation v kategorii Olympus Award (Non-Oncology) získal MUDr. Gingu C. a kol. (Bucharest, Romania) za sdělení Orthoplasty, an important part of the hypospadias cripple repair

3. místo v soutěži Best poster presentation v kategorii Berlin Chemie Award (Oncology) obsadil MUDr. I. Minárik a kol. (Prague, CZ) za prezentaci Does MRI-TRUS fusion increase the detection rate of prostate cancer in primary biopsy setting in patients with PSA ≤20ng/ml?. Cenu přebírá MUDr. A. Brisuda ze stejného pracoviště.

V soutěži Best poster presentation v kategorii Berlin Chemie Award (Oncology) získal 1. místo MUDr. B. S. Sandu a kol. (Bucharest, Romania) za sdělení Genetic biomarkers related with prostate cancer: New perspectives

2. místo v soutěži Best poster presentation v kategorii Berlin Chemie Award (Oncology) obsadila MUDr. Š Nykodýmová a kol.  (Plzen, Czech Republic) se sdělením Our experience with laparo-endoscopic single-site surgery (LESS) nephrectomy in clinical practice

Prof. M. Babjuk a prof. M. Hora s Mgr. V. Črepovou a Mgr. N. Bartlovou ze sekretariátu ČUS

Prof. M. Babjuk, prof. M. Hora a MUDr. Petřík děkují Mgr. L. Šafránkové z agentury Hanzo s.r.o. za organizační zajištění konferencí ČUS a CEM

19. a 20. října fungoval pro děti účastníků konference dětský koutek

Dětský koutek a jeho malí návštěvníci

Dětský koutek na konferenci ČUS a CEM

Stánky ČUS, Twitter a Ferring

Stánek ČUS a Twitter ČUS

Prof. M. Hora prezentuje během plenární schůze aktivity ČUS na Twitteru

Dámská část týmu Twitter ČUS

Kravata Twitter ČUS vyrobená v limitovaném počtu kusů pro účely konference ČUS a CEM

Ferring wall na stánku Ferring, mediálního partnera ČUS pro aktivity na Twitteru

Prof. M. Hora, prof. M. Babjuk a zástupci společnosti Ferring, mediálního partnera ČUS pro projekt Twitter ČUS

Prof. M. Hora a prof. M. Babjuk s kravatami Twitter ČUS

Ferring wall s fotkami nových uživatelů Twitteru

Poděkování partnerům ČUS ČLS JEP

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

 

 

 

Publikováno: 24. 11. 2017

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři