63. výroční konference ČUS ČLS JEP – postery

image_pdfimage_print

Na této stránce jsou k dispozici všechny diskutované a nediskutované postery z 63. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Postery jsou uvedeny ve stejném řazení a pod stejným označením, jaké mají v programu konference. Prezentace, která jsou tvořena video-záznamem, poster nemají.

CZ02 Diagnostika karcinomu prostaty – PI-RADS vs3 – praktické zkušenosti – Hanzlíková P.1, Pavlosek T.2,3 – 1MR oddělení Sagena s.r.o., Frýdek-Místek, 2Urologická ambulance Sagena s.r.o., Frýdek – Místek, 3Urologické oddělení Nemocnice Frýdek-Místek, Frýdek-Místek

CZ03 První zkušenosti a výsledky s využitím softwarové fúze 3T MRI a transrektální ultrasonografie při cílené biopsii prostaty – Vavřík T.1, Dolejšová O.1, Svobodová H.1, Mrkos D.1, Ferda J.2, Kastner J.2, Topolčan O.3, Fuchsová R.3, Hes O.4, Hora M. – 1 1Urologická klinika, FN Plzeň, 2Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň, 3Oddělení imunochemické diagnostiky, FN Plzeň, 4Šiklův ústav patologie, FN Plzeň

CZ04 Porovnání detekce signifikantního a nesignifikantního karcinomu pomocí systematické a cílené fúzní MRI/TRUS biopsie prostaty – Záleský M.1, Stejskal J.1, Minárik I.2, Koldová M.2, Votrubová J.3, Babjuk M.2, Zachoval R.1 – 1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, 2Urologická klinika, FN Motol, 3Radiologické oddělení, Thomayerova nemocnice

CZ05 Srovnání efektivity detekce karcinomu prostaty při použití elastografie v reálném čase a klasické systematické biopsie prostaty – Čermák A.1, Pacík D.1, Hep A.2, Vít V.1 – 1Urologická klinika FN Brno a LF MU, 2Interní gastroenterologická klinika FN Brno a LF MU

CZ06 Karcinóm prostaty – aktívne sledovanie /active surveillance/. Súbor 95 pacientov – Holba J.1, Sokol R.1, Kohútek P.2, Lukáč M.2 – 1Privátna urologická ambulancia s.r.o., Trenčín, Slovensko, 2Urologické oddelenie FN Trenčín, Slovensko

CZ07 Robotická radikální prostatektomie – onkologické a funkční výsledky u 2 000 operací – Kočárek J.1,2, Chmelík F.1, Heráček J.1,2, Matějková M.1, Čermák M.1 – 1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha, 2Urologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

CZ08 Robotická radikální prostatektomie – časné komplikace u 2 000 operací – Heráček J.1,2, Chmelík F.1, Matějková M.1, Juhasz A.1, Kočárek J.1,2 – 1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha, 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

CZ09 Zkušenosti z prvních 200 robotem asistovaných radikálních prostatektomii a porovnání s laparoskopickým přístupem – Broďák M., Košina J., Balík M., Holub L., Hušek P., Pacovský J. – Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

CZ10 Robotická radikální prostatektomie u pacientů s prostatou o hmotnosti ≥ 100 gramů – Heráček J.1,2, Chmelík F.1, Matějková M.1, Hoření E.1, Kočárek J.1,2 – 1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha, 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

CZ14 Vysoká hladina PSA po provedené radikální prostatektomii bez prokázaného residuálního nádoru nebo diseminace – Broďák M., Košina J., Balík M., Holub L., Hušek P., Pacovský J. – Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

CZ15 Překvapivý nález lymfomu z plášťových buněk při radikální retropubické prostatektomii – Sorokač Kubolková A.1, Pacík D.1, Vít V.1, Plevová M.1, Tvrdíková E.2 – 1Urologická klinika, FN Brno, LF MU, Brno, ČR, 2Ústav patologie, FN Brno, LF MU, Brno, ČR

CZ16 Peroperační a onkologické výsledky robotických resekcí ledvin – Hoření E.1, Musa N.1, Heráček J.1,2, Drlík P.1, Kočárek J.1,2 – 1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha, 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

CZ17 Parciální nefrektomie – vztah pozitivity resekčních okrajů k recidivě nádoru – Musilová H.1, Staněk R.1, Šupík J.2 – 1Urologické oddělení, Slezská nemocnice v Opavě p.o., Opava, 2Onkologická ambulance, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o., Krnov

CZ18 Endoskopická resekce nádoru ledviny stadia pT1b – Musa N.1, Hoření E.1, Heráček J.1,2, Pacigová D.1, Kočárek J.1,2 – 1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha, 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

CZ19 Řešení světlobuněčného renálního karcinomu s intrakaválním trombem – zkušenosti jednoho centra – Moláček J.1, Třeška V.1, Čertík B.1, Čechura M.1, Hora M.2 – 1Chirurgická klinika FN v Plzni, 2Urologická klinika FN v Plzni

CZ20 Laparoskopické urologické operace u pacientů s von Hippel-Lindau syndromem – Novák K.1, Macek P.1, Pešl M.1, Hanuš T.1, Zelinka T.2 – 1Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, 2 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

CZ21 Nepoznaný RCC v dárcovské ledvině – Navrátil P.1, Leško M.2, Šercl M.3, Navrátil P. st.1 – 1Urologická klinika FN HK, 2Chirurgická klinika FN HK, 3Radiologická klinika, FN HK

CZ22 Metastáza renálniho karcinomu do jazyka jako raritní lokalizace metastázy – Gašparik J., Vašinka J. – Urologické oddělení, Nemocnice Znojmo

CZ23 Maligní tumor ledvin dětského věku u dospělého pacienta – Tomášek J., Navrátil P. st., Vachata S., Broďák M. – Urologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

CZ24 Multidisciplinárny prístup u dieťaťa s Wilmsovým nádorom a trombózou renálnej žily a dolnej dutej žily – Molčan J.1,2, Baláž V.1, Janek J.3, Koreň R.2, Bician P.4, Galóová N.5 – 1 II. Urologická klinika SZU, FNsP, Banská Bystrica, 2Klinika detskej chirurgie SZU, DFNsP, Banská Bystrica, 3Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP, Banská Bystrica, 4Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, DFNsP, Banská Bystrica, 5Oddelenie detskej onkológie a hematológie, DFN, Košice

CZ25 Morbus von Hippel-Lindau: Urologická dispenzarizace zachraňuje život – Plevová M., Pacík D., Vít V. – Urologická klinika FN Brno a LF MU Brno

CZ26 Reno-alimentární píštěl v aneurysmatu po resekci ledviny – Šťastná Bedrnová K.1, Vítů V.1, Zahálka M.2 – 1Urologické oddělení nemocnice Pelhřimov, 2Chirurgické oddělení nemocnice Pelhřimov

CZ28 Vyhodnocení četnosti high-risk tumorů močového měchýře u pacientů po endoskopické léčbě – Skoták H., Král M., Študent V. – Urologická klinika, FN Olomouc

CZ29 Neoadjuvantní chemoterapie u pacientů s invazivními nádory močového měchýře – Žemla P. – Urologická klinika FNOL

CZ30 Morbidita a mortalita totální exenterace pánve. Výsledky z terciárního centra ve Velké Británii – Hrbáček J., Sangar V., Lau M.W., Ramani V.C., Christopoulos P., O’Dwyer S., Renehan A., Wilson M., Fulford P., Aziz O., Selvasekar C., Slade R., Winter-Roach B., Smith M., Clarke N.W. – The Christie NHS Foundation Trust, Department of Surgery, Manchester, Velká Británie

CZ31 Výhody Airseal systému při robotických výkonech – Juhász A.1, Hoření E.1, Pacigová D.1, Čermák M.1, Kočárek J.1,2 – 1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha, 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

CZ32 Využití indocyaninové zeleně při robotických výkonech – Pacigová D.1, Čermák M.1, Juhász Á.1, Heráček J.1,2, Kočárek J.1,2 – 1Urologické oddělení, ÚVN – VFN Praha, 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

CZ34 Kazuistika vzácného mucinózního adenokarcinomu uretry a možnosti jeho chirurgického řešení – Bartáková L.1, Adamcová V.1, Záleský M.1, Levý M.2, Zachoval R.1,3 – 1Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, 2Chirurgická klinika Thomayerovy nemocnice v Praze, 3Urologická klinika 1. a 3. LF UK v Praze

CZ35 Nediferencovaný sarkom retroperitonea – kazuistika – Čapka D.1, Mašková V.1, Kolombo I.1, Klézl P.1, Nencka P.1, Štanc O.1, Richterová R.1, Hruška M.1, Šonský J.1, Gregušová A.1, Šach J.2, Michal M.3 – 1Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, 2Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, 3Šiklův ústav patologie LF UK a FNP

CZ36 Soubor nemocných operovaných pro podezření na torzi varlete – Novák I., Hurtová M. -Urologická klinika, FN a LFUK Hradec Králové

CZ37 Komplikácie dlhodobej liečby s testosterónom. Účinky na kostnú dreň, polyglobúlia. – Levčíková M.1, Fillo J.2, Luha J.3, Breza J.2, Dúbravický J.2, Kováčová E.4 – 1Univerzitná nemocnica Bratislava Urologické oddelenie Petržalka, 2Univerzitná nemocnica Bratislava Urologická klinika Kramáre, 3Katedra Biologie a Genetiky LFUK, 4Univerzitná nemocnica Bratislava I Interná klinika LFUK

CZ38 Vztah kouření a kardiovaskulárního rizika u mužů s erektilní dysfunkcí v české populaci – Zámečník L.1,2, Novák J.3,4, Urbanec J.5, Bittner L.6,2, Šrámková T.1,7, Hradec T.1, Hanuš T.1,8, Králíková E.9,10 – 1Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, 2Iscare IVF Praha, 3Urologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno a.s., 4TH klinika s.r.o. Praha, 5 1. lékařská fakulta UK Praha, 6Urologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha, 7Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK Praha, 8Katedra urologie IPVZ Praha, 9Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK Praha, 10Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha

CZ41 Akutní stavy – trauma penisu – Krechlerová M., Pochylá P., Hulová M. – Urologické oddělení FN u Sv. Anny v Brně

CZ42 Léčba erektilní dysfunkce pomocí aplikace alprostadilu ve formě krému – první zkušenosti – Broul M.1,2, Schraml J.1, Skála P.1 – 1Klinika urologie a robotické chirurgie MNUL, 2Sexuologické oddělení MNUL

CZ43 Naše skúsenosti s vazektómiou po 1500 zrealizovaných výkonoch – Sokol R., Holba J., Sokol J. – Privátna urologická ambulancia s.r.o., Trenčín, Slovensko

CZ44 Účinnost a bezpečnost mirabegronu v léčbě neurogenní detruzorové hyperaktivity – prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie – Krhut J.1, Borovička V.2, Bílková K.3, Sýkora R.1, Míka D.1, Mokriš J.2, Zachoval R.2 – 1Urologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, 2Urologické odělení Thomayerovy nemocnice, Praha, 3Spinální jednotka, Rehabilitační ústav, Kladruby

CZ45 Dlouhodobé výsledky léčby hyperaktivního močového měchýře mirabegronem v různých věkových skupinách – výsledky studie Miracle II – Zachoval R.1, Martan A.2, Krhut J.3, Švabík K.2, Hanuš T.4, Horčička L.5, Halaška M.6 – 1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice a Urologická klinika, 1. a 3. LF UK Praha, 2Gynekologicko-porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha, 3Urologické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, 4Urologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha, 5Gynekologické ambulantní zařízení GONA, 6Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha

CZ46 M-LUTS u pacientů s diagnostikovaným karcinomem prostaty před radikální prostatektomií – Burešová E., Vidlář A., Seifriedová Z., Študent V. jr., Študent V. – Urologická klinika FN Olomouc

CZ47 Korelace závažnosti inkontinence a kvality života u žen – Krhut J.1, Gärtner M.2, Mokriš J.3, Horčička L.4, Švabík K.5, Zachoval R.3, Martan A.5 – 1Urologické oddělení FN Ostrava, 2Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FN Ostrava, 3Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice Praha, 4GONA, Urogynekologická ambulance Praha, 5Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

CZ48 První zkušenosti se sakrální neuromodulací stimulátoru INTERSTIM II u pacientky s hypoaktivním močovým měchýřem – Havlová K., Rejchrt M. – Urologická klinika, 2.LF UK a FN Motol

CZ49 Inkompletní dorzální zdvojení uretry u chlapce, kazuistika – Kuliaček P.1,2, Novák I.1 – 1Oddělení dětské urologie, Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

CZ51 Wallstent při řešení striktury močovodu- Košina J., Holub L., Broďák M. – Urologická klinika FN Hradec Králové

CZ52 Plastika proximálního ureteru s využitím bukálního štěpu – Míka D.1,2, Havránek O.1,2, Vašík J.1, Krhut J.1,2 – 1Urologické oddělení FN Ostrava Poruba, 2Katedra chirurgických oborů Ostravské univerzity

CZ53 Implantace ureterálního wall-stentu jako řešení iatrogenní striktury – Holub L., Košina J., Hušek P., Pacovský J., Špaček J., Broďák M. – Urologická klinika LF a FN Hradec Králové

CZ55 Zavedení bulbárního uretrálního samoexpandibilního stentu Allium – Kepič P.1, Veselý R.1, Arzouni R.2 – 1Vojenská nemocnice Olomouc, 2Urologická ambulance Uničov

CZ60 Leiomyom močového měchýře jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření gravidní pacientky – Dukátová K., Zachoval R., Záleský M. – Thomayerova nemocnice; Urologická klinika, 1. a 3. LF UK Praha

CZ62 Co se stane s ledvinou po podvazu levé renální žíly? – Kaplan O.1, Köhler O.1, Belej K.1, Štádler P.2, Vitásek P.2 – 1Oddělení všeobecné chirurgie Nemocnice Na Homolce, 2Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce

CZ63 Mondorova choroba penisu – soubor pacientů z našeho pracoviště – Ladman J.1, Koch M.2, Bulínová R.2, Miniberger M.3 – 1Urologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., 2Urologické oddělení, Nemocnice Písek, a.s,. 3Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Písek, a.s.

CZ64 Laparoskopická pyeloplastika u pacientky s pelvis duplex – kazuistika – Čapka D., Nencka P., Klézl P. – Urologická klinika 3. LF UK v Praze a FNKV

CZ66 Vliv denzity a velikosti nefrolithiasy na výsledek flexibilní ureterorenoskopie s lasertripsí konkrementu – Štrajtová I., Dančík P., Kuldan R. – Urologické oddělení Městské nemocnice Ostrava, Ostrava

Publikováno: 16. 10. 2017

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři