67. výroční konference ČUS

image_pdfimage_print

Pozvání na 67. výroční konferenci ČUS ČLS JEP od předsedy ČUS a prezidenta a vědeckého sekretáře konference:

Vážené kolegyně a kolegové,

rok se s rokem sešel a my opět připravujeme Výroční konferenci ČUS ČLS JEP. Přemýšlíme, jaká témata zařadit do programu, aby pokryla celou šíři oboru, jak začlenit do programu co nejvíce diskuzí a výměn názorů, jak udělat konferenci atraktivní pro všechny urology. Velmi jsme se těšili, že se po dvou letech budeme moci vrátit k tradiční formě našich setkání a uvidíme se zase osobně s přáteli a kolegy.  Bohužel se ale sešel „covidový“ rok s „covidovým“ rokem a s postupujícím časem je čím dál tím jasnější, že možnost uspořádat za necelých 6 měsíců prezenční kongres pro více než 1100 účastníků se stává nereálnou.

Dlouho jsme na výboru ČUS a ve vědeckém výboru konference zvažovali mezi snahou uspořádat prezenční konferenci s řadou nejistot, omezení a rizik a nutností se opět přesunout do virtuálního prostoru. Nakonec jsme se shodli na tom, že prezenční konferenci chceme uspořádat jen tehdy, budeme-li schopni zajistit, že bude bezpečná a bez kompromisů na kvalitě. Ani jedno z toho nyní nejsme schopni garantovat. Takže nám dovolte, abychom Vás všechny pozvali k účasti na on-line 67. výroční konferenci ČUS, která se bude konat ve dnech 20. – 21.října 2021.

Velký zájem, kterému se těšila loňská výroční konference i nedávné Jarní edukační urologické sympózium, které se uskutečnily rovněž virtuálně, by měla vést i ty největší skeptiky mezi námi k snaze vidět místo poloprázdné sklenice spíše sklenici poloplnou. Už víme, že v on-line prostoru můžeme udělat velmi kvalitní konferenci se všemi atributy nejvýznamnější tuzemské odborné urologické akce. To je nyní naším cílem, který se budeme snažit naplnit.

Za vědecký a organizační výbor

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
prezident ČUS ČLS JEP

prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
prezident 67. výroční konference ČUS ČLS JEP

prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
vědecký sekretář 67. výroční konference ČUS ČLS JEP


DETAILY AKCE:

Termín konání: 20. – 21. 10. 2021

Formát: on-line

Registrace: od 1. 6. 2021

Odkaz na registraci: Vzdělávací akce ČUS -Česká urologická společnost (cus.cz)

Uzávěrka příjmu abstrakt: 30. 6. 2021

Uzávěrka pro zaslání e-posteru nebo videa: 15. 9. 2021

Registrační poplatky: 

Člen ČUS, SUS 500,00 Kč
Nečlen ČUS, SUS 1 000,00 Kč
Ekonomicky neaktivní (důchodce, rodičovská dovolená) zdarma
Zdravotní sestra zdarma

Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH. Poplatky lze uhradit převodem, platební kartou nebo fakturou.

Webové stránky konference: www.cus2021.cz 

Hashtag na Twitteru: #CUS21

Konference je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti a 10 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Konference bude zařazena do systému vzdělávacích akcí ČAS, zdravotní sestry obdrží potvrzení o účasti a 16 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání sester.


ODBORNÝ PROGRAM:

67. výroční konference ČUS (PDF) 


DOPROVODNÁ VÝSTAVA:

V případě zájmu o účast na on-line 67. výroční konferenci ČUS ČLS JEP, kontaktujte Alici Čápovou (e-mail: capova@cus.cz, tel.: +420 777 444 471).

Seznam vystavovatelů: 

https://www.cus2021.cz/partneri.html 


ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, KONTAKTY: 

Agentura 4Education s.r.o.

Event manager: Veronika Črepová (e-mail: crepova@4educa.cz, tel.: +420 774 557 416)

Registrace účastníků: Nikol Bartlová (e-mail: bartlova@4educa.cz tel.: +420 605 463 935)

Obchodní zastoupení: Alice Čápová (e-mail: capova@cus.cz, tel.: +420 777 444 471)

 

Publikováno: 28. 1. 2021

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři