Ohlédnutí za 66. výroční konferencí České urologickém společnosti

image_pdfimage_print

Rok 2020 bude už navždy v našich vzpomínkách spojen s koronavirovou pandémií, která ovlivnila všechny oblasti našeho života. Poté, co se v květnu postupně začaly uvolňovat restrikce v souvislosti s první jarní vlnou, se organizační výbor pustil naplno do přípravy výroční konference v standardním formátu. Nicméně během prázdnin začalo být stále více pravděpodobné, že se na podzim dočkáme druhé vlny pandemie. Výbor ČUS tak stál před nelehkým rozhodnutím, zda pokračovat v přípravě prezenční konference, nebo začít s přípravou její alternativní podoby. V polovině srpna bylo rozhodnuto, že se tradiční konference konat nebude, protože by to bylo spojeno s vysokým rizikem nákazy nebo nutnosti karantény pro velký počet urologů se všemi konsekvencemi pro poskytování zdravotní péče v našem oboru po dobu několika týdnů, či měsíců. Toto relativně včasné rozhodnutí ušetřilo naší společnosti nemalé prostředky za případné storno poplatky za pronájmy kongresových prostor, pronájem techniky a catering. Nicméně organizační výbor byl postaven před úkol připravit během necelých dvou měsíců konferenci zcela jinak. Navíc s on-line formátem konference tohoto rozsahu jsme zatím neměli žádné zkušenosti. Nicméně díky entuziazmu členů organizačního a vědeckého výboru se podařilo do omezeného časového prostoru vměstnat vědecký program, který obsahoval většinu toho, na co byli účastníci prezenčních konferencí doposud zvyklí – jak edukační kurzy ČAU, tak jednotlivé odborné sekce a satelitní sympózia. Oblíbené přímé přenosy z operačních sálů nahradila panelová diskuze nad jednotlivými fázemi roboticky asistované radikální prostatektomie za účasti našich předních expertů v této oblasti. Velkým úspěchem bylo, že pozvání k účasti na naší virtuální konferenci přijal prof. Stenzel z Tübingenu, který je členem vrcholné exekutivy Evropské urologické asociace a přednesl přehledovou přednášku o perspektivách lokální i systémové léčby nádorů močového měchýře. Nakonec se ukázalo jako velmi prozřetelné některé bloky konference natočit s předstihem, protože v termínu konání konference jsme se museli vyrovnat i s omezením shromažďování na maximálně 6 lidí, což velmi komplikovalo logistiku přímého vysílání. Ale i to se nakonec podařilo a všechny bloky byly odvysílány dle připraveného scénáře.

Vedle přípravy vědeckého programu jsme velkou pozornost věnovali jednání s partnery ČUS a vystavovateli na doprovodné výstavě. Díky jejich vstřícnému přístupu a obrovskému nasazení ze strany sekretariátu ČUS a pořádající agentury tak mohla vzniknout výstava s virtuálními stánky. Kdo z vás tuto výstavu navštívil mi jistě potvrdí, že byla technicky dokonalá a v mnoha ohledech se vyrovnala doprovodné výstavě na tradiční prezenční konferenci.

Velkým logistickým oříškem bylo uspořádání virtuální členské schůze na závěr konference, ale i ta úspěšně proběhla včetně on-line hlasování. Osobně jsem velmi rád, že jsme mohli i v tomto nezvyklém formátu důstojně ocenit prof. MUDr. Tomáše Hanuše, Dr.Sc. a MUDr. Míťu Rosenberga za jejich celoživotní přínos české urologii. Bývalý dlouholetý předseda výboru ČUS a přednosta Urologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze prof. Hanuš se stal letošním laureátem Medaile Eduarda Hradce a dr. Rosenbergovi bylo uděleno čestné členství v ČUS za jeho práci zejména pro ambulantní segment naší urologie.

Uspořádání letošní konference nebylo jednoduché a o to více nás těší zájem účastníků. Celkově se vás registrovalo 1.028 a po oba dny neklesal počet on-line připojených účastníků pod 400 – a to už je pořádně nabitý přednáškový sál. Velký zájem byl i o návštěvu doprovodné virtuální výstavy. Předností on-line konference je možnost zpřístupnit její obsah registrovaným účastníkům i po jejím ukončení na její webové stránce a doufáme, že tuto možnost využijete.

První virtuální konference ČUS je za námi. Byla to zcela nová zkušenost pro nás pro všechny. Mnohé věci při její přípravě bychom asi příště udělali s organizačním výborem jinak. Ale doufáme, že příště se už uvidíme se všemi z Vás osobně příští rok na podzim v Olomouci a letošní kongres tak zůstane v řadě prezenčních konferencí nadlouho jen zajímavým solitérem.

Za organizační a vědecký výbor konference

Jan Krhut

 

Publikováno: 24. 11. 2020

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři