65. výroční konference ČUS ČLS JEP – postery

image_pdfimage_print

Na této stránce jsou k dispozici všechny diskutované a nediskutované postery z 64. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Postery jsou uvedeny ve stejném řazení a pod stejným označením, jaké mají v programu konference. Prezentace, která jsou tvořena video-záznamem, poster nemají.

11 Prognostický význam vybraných kandidátních genů u pacientů s neinfiltrujícími nádory močového měchýře – Pešl M. (1), Mikulová V. (2), Čapoun O. (1), Vaľová Z. (1), Sobotka R. (1), Dundr P. (3), Hanuš T. (1), Soukup V. (1) – (1) Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (2) Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha, (3) Patologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha

12 En bloc transnuretrální resekce uroteliálního karcinomu močového měchýře: 5leté zkušenosti jednoho pracoviště – Brisuda A., Ondrejček R., Horňák J., Příman O., Babjuk M. – Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

13 Alfa1-H v intravezikální léčbě uroteliálního karcinomu močového měchýře – efekt eskalace dávky na zvířecím modelu a toxicita – Brisuda A. (1), Háček J. (2), Horňák J. (1), Novotná H. (1), Svanborg C. (3), Babjuk M. (1) – (1) Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, (2) Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha, (3) Oddělení mikrobiologie, imunologie a glykobiologie, Institut laboratorní medicíny, Univerzita Lund, Švédsko

14 Peroperační využítí lymfoscintigrafie u radikální cystektomie – Nekula M., Veselý Š., Brisuda A., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

15 Výsledky liečby nádorov močového mechúra radikálnou cystektómiou u 130 pacientov – 10 ročné skúsenosti – Ľupták J. (1), Šulgan J. (1), Eliáš B. (1), Kliment J. sen. (1), Švihra J. sen. (1), Kliment J. jr. (1), Sopilko I. (1), Tomaškin R. (1), Slávik P. (2) – (1)Urologická klinika JLF UK a UNM Martin, (2) Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin

16 Roboticky asistovaná radikální cystektomie – první zkušenosti po 18 měsících – Balík M., Špaček J., Hušek P., Broďák M. – Urologická klinika FN Hradec Králové

19 Srovnání efektu neoadjuvantní chemoterapie u nádorů močového měchýře cT2N0 a cT3-4N0 – Staník M. (1), Poprach A. (2), Bezděková M. (3), Macík D. (1), Čapák I. (1), Hulová M. (1), Jarkovský J. (4), Lakomý R. (2), Doležel J. (1) – (1)Klinika operační onkologie, Oddělení urologické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, (2)Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno a LF MU Brno, (3) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, (4) Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

20 Neočakávané peroperačné zistenie u pacienta s cystolitiázou – kazuistika – Lenko V. (1), Levčíková M. (2) – (1)Urologické oddelenie, Nemocnica sv. Michala, Bratislava, Slovensko, (2)Urologické oddelenie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Slovensko

21 PD L1 (atezolizumab) v léčbě ZN prostaty a močového měchýře – Matoušková M. (1,2), Buchler T. (2), Žitňanská L. (2), Skálová J. (2) – (1)Urocentrum Praha, (2)Onkologická klinika TN a 1. LF UK Praha

22 Potenciál vyšetření cirkulujících nádorových buněk u germinálních nádorů varlat – Šonský J. (1), Pospíšilová E. (2), Klézl P. (1), Kološtová K. (2), Bobek V. (2,3), Grill R. (1) – (1)Urologická klinika 3.LF UK a Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady, Praha, (2)Oddělení laboratorní genetiky, Ústav laboratorní diagnostiky 3.LF UK a FNKV, Praha, (3)III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

24 Parciální amputace penisu jako léčba verukózního karcinomu – Štrajtová I., Kuldan R. – Urologické oddělení Městská nemocnice Ostrava, Ostrava

26 Kavernózní lymfangiom nadledviny u mladé ženy – Šlemendová M. (1), Nechanská B. (2), Šverma R. (2), Fabián O. (3), Pabišta R. (2)- (1)Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, (2)Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, (3)Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

28 Primární Ewingův sarkom retroperitonea – Špaček J. (1), Kopečková K. (2), Košina J. (1), Broďák M. (1)- (1)Urologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, (2)Klinika onkologie 2. LF UK a FN Motol

30 Náš přístup k diagnostice a léčbě nehmatného varlete – Šarapatka J.(1), Polová B.(2), Vrána J.(1), Šmakal O.(1) -(1)Urologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouc, (2)Urologické oddělení Slezské nemocnice v Opavě

31 Výsledky laparoskopie nehmatného varlete – Kuliaček P.(1,2), Stichhauer R. (2), Novák I.(1) – (1)Oddělení dětské urologie, Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, (2)Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

32 Neoadjuvantní hormonální léčba u kryptorchizmu neovlivňuje klidové hodnoty hypofyzo-testikulární osy – Fiala V.(1), Vaľová Z.(1), Drlík M.(1), Sedláček J.(1), Dítě Z.(1), Kočvara R. (1), Kalousová M. (2), Hanuš T. (1) -(1)Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze, (2)Centrální výzkumná laboratoř 1. LF UK v Praze

33 Vliv kojení na spontánní sestup varlete u kryptorchizmu – Fiala V.(1), Vaľová Z. (1), Drlík M. (1), Sedláček J. (1), Dítě Z. (1), Kočvara R. (1), Kalousová M. (2), Hanuš T. (1) -(1)Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze, (2)Centrální výzkumná laboratoř 1. LF UK v Praze

34 Trauma ledviny: lacerace dolního pólu levé ledviny u 8-leté dívky – Králíčková Z., Šmakal O., Šarapatka J. – Urologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci, Olomouc

35 Litiáza u dětí a adolescentů – Dolejšová O.(1), Kouba J.(1), Sládková E.(2), Fikrlová Š.(2), Vondráková R.(3) -(1)Urologická klinika LF UK a FN Plzeň, (2)Dětská klinika LF UK a FN Plzeň, (3)Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň

36 Srovnání metabolických rizikových faktorů urolitiázy u dětí a adolescentů s odstupem 30 let – Faltusová E. (1,2), Sedláček J. (1), Valova Z. (1), Dvořáček J. (1), Hanuš T. (1), Kočvara R. (1) – (1)Urologická klinika VFN a 1. LF UK, (2)Klinika dětské chirurgie a traumatologie TN a 3. LF UK

37 Cystinová litiáza jako příčina akutní renální insuficience u dítěte Svobodová Z., Novák I., Košina J. FN Hradec Králové

38 Extrakorporální litotripse rázovou vlnou: Role piezoelektrického litotriptoru v současné terapii litiázy – Nechanská B., Zaplatílek J. – Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.

39 LERV-stále aktuální – Gregušová A., Mašková V., Baitler T., Klézl P. – FNKV a 3.LF UK Praha

40 Porovnanie operačného riešenia proximálnej a distálnej urolitiázy – Švihra J. ml., Sopilko I., Dargaj J., Kliment J. ml., Tomaškin R., Švihra J. sr., Ľupták J. – Urologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko

43 Prediktivní faktory vyléčení hyperaldosteronismu adrenalektomií při prokázané jednostranné hypersekreci aldosteronu Hruška F., Hartmann I.

44 Symptomatická, nezánětlivá parauretrální cysta corpus spongiosum uretry. Kazuistika. – Novák I.(1), Giblo V.(1), Špaček J.(1), Kašparová P.(2)- (1)Urologická klinika, FN a LFUK Hradec Králové, (2)Fingerlandův PAU, FN a LFUK Hradec Králové

45 Nekrotizující vaskulitida varlete jako překvapivý výsledek histologického vyšetření po radikální orchiektomii – Dukátová K., Zachoval R., Jarabák J., Adamcová V. – Urologická klinika 3. LF a Thomayerovy nemocnice Praha

48 Léčba mužské stresové inkontinence pomocí nových adjustabilních svěračů močové trubice VICTO a VICTO+ – Zachoval R., Bartáková L., Stejskal J. – Urologická klinika 3.LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice

49 Komplikace léčby mužské stresové inkontinence adjustabilní páskou ATOMS – dlouhodobé sledování – Bartáková L., Zachoval R. – Urologická klinika 3.LF UK a Thomayerovy nemocnice

50 Naše zkušenosti se sakrální neuromodulací – Havlová K., Rejchrt M., Horňák J. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

51 Transkutánní peroneální rezonanční neuromodulace detruzoru u dětí – první zkušenosti – Zerhau P.(1), Husár M.(1), Vrána J.(2), Šmakal O.(2) – (1)KDCHOT FN Brno, (2)Urol.klinika FN Olomouc

52 TOT v léčbě stresové inkontinence u pacientek s poruchou kontraktility detruzoru – Šuldová K., Ženíšek J. – Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

53 Funkční výsledky uretroplastik při střednědobém sledování – Míka D.(1,2), Krhut J.(1,2), Sýkora R.(1,2), Luňáček L.(1,2), Ryšánková K.(1,2) – (1)Urologická klinika FN Ostrava, (2)Katedra chirurgických oborů Ostravské univerzity Ostrava

57 Novo-generačné sekvenovanie DNA reparačných génov pacientov s kastračne rezistentným karcinómom prostaty – Holečková K.(1,2), Kliment J. Sr.(2), Baluchová K.(1) -(1)Divízia Onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, (2)Urologická klinika, Martinská Univerzitná nemocnica, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

58 Thymidinkináza 1 – nový diagnostický tumor marker karcinomu prostaty? – Řezáč J.(1), Hanousková L.(2), Kotaška K.(2), Veselý Š.(1) -(1)Urologická klinika FNM a 2. LF UK v Praze, Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, (2)Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF a FNM

59 Přínos KI67 a jeho role při posouzení agresivity karcinomu prostaty – Král M.(1), Prachař D.(2), Kudláčková Š.(1), Kurfürstová D.(2), Bouchal J.(2), Študent V.(1) -(1)Urologická klinika LF UP a FN Olomouc, (2)Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

60 Využití isoformy PSA před a po radikální prostatektomii s cílem predikce recidivy karcinomu prostaty – Do Carmo Silva J.(1), Veselý Š.(1), Novák V.(1), Lukšanová H.(2), Pruša R.(2), Babjuk M.(1)- (1)Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, (2)Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

61 Porovnání výsledků histologie dvou odlišných diagnostických přístupů ke včasné detekci karcinomu prostaty u „biopsy naïve“ pacientů s PSA <20 ng/ml – Šubin F., Mulholland C.K. Altnagelvin Hospital, Western Health and Social Care Trust, United Kingdom

62 Lokalizace tumorů v prostatě v éře MRI – Kudláčková Š.(1), Kurfürstová D.(2), Král M.(1), Študent V.(1) -(1)Urologická klinika FN Olomouc, (2)Ústav patologické anatomie LF a FN, Olomouc

63 Prognostické parametry záchytu signifikantního karcinomu prostaty při fúzní biopsii prostaty – Čapoun O.(1), Sobotka R.(1), Řezáč J.(1), Hanuš P.(2), Černý V.(2), Burgetová A.(2), Soukup V.(1), Hanuš T.(1) -(1)Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, (2)Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

64 MRI/US cílená biopsie: Vliv počtu odebraných vzorků z ložiska na záchyt karcinomu prostaty – Adamcová V.(1), Stejskal J.(1), Záleský M.(1), Minárik I.(2), Koldová M.(2), Pavličko A.(3), Votrubová J.(3), Matěj R.(4), Babjuk M.(2), Zachoval R.(1)- (1)Urologická klinika 3.LF a Thomayerovy nemocnice, Praha, (2)Urologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha, (3)Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, (4)Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, Praha

65 MRI/US cílená biopsie: komplikace kombinované cílené a systematické transrektální biopsie – Adamcová V.(1), Stejskal J.(1), Záleský M.(1), Minarik I.(2), Koldová M.(2), Pavličko A.(3), Votrubová J.(3), Matěj R.(4), Babjuk M.(2), Zachoval R.(1) -(1)Urologická klinika 3.LF a Thomayerovy nemocnice, Praha, (2)Urologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha, (3)Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, (4)Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, Praha

66 Porovnání výsledků systematické a cílené MRI/TRUS navigované primobiopsie a rebiopsie prostaty – Pavlosek T.(1,4), Hanzlikova P.(2), Hívešová K.(3), Stanzelová B.(1,4), Cieslar Lahová Ľ.(1,5), Szewczyk J.(1,6,7)- (1)Urologická ambulance SAGENA s.r.o., Frýdek Místek, (2)Ústav zobrazovacích metod LF OU Ostrava, (3)MR SAGENA s.r.o., Frýdek Místek, (4)Urologické odděleni – Nemocnice ve Frýdku Místku p.o., (5)Urologické odděleni – Nemocnice s poliklinikou Havířov p.o., (6)Urologická ambulance – Nemocnice Podlesí – AGEL a.s., (7)Urologická klinika – FN Ostrava

67 Využití 68Ga-PSMA-11 PET/MR při cílené biopsii prostaty pomocí MR/TRUS softwarové fúze – Sedláčková H.(1), Dolejšová O.(1), Ferda J.(2), Hes O.(3), Fuchsová R.(4), Topolčan O.(4), Hora M.(1)- (1)Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika, (2)Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika, (3)Šiklův patologicko – anatomický ústav, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika, (4)Laboratoř imunochemické diagnostiky, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika

68 Vliv rozdílu velikosti prostaty měřené pomocí transrektálního ultrazvuku a magnetické rezonance na PSA denzitu – Stejskal J.(1), Adamcová V.(1), Pavličko A.(2), Záleský M.(1), Rýznarová Z.(3), Votrubová J.(2), Zachoval R.(1)- (1)Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha a Thomayerovy nemocnice, (2)Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, (3)Radiologické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha

69 Fúzní rebiopsie prostaty v podmínkách ambulantní praxe – přínos systematických a cílených vzorků – Minárik I. – Urologická ambulance, Klinika JL s.r.o., Praha

70 Využití 68Ga-PSMA-11 PET/MR (PET/CT) v detekci biochemické recidivy u karcinomu prostaty – Sedláčková H.(1), Dolejšová O.(1), Ferda J.(2), Hes O.(3), Fuchsová R.(4), Topolčan O.(4), Hora M.(1)- (1)Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika, (2)Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň,Česká republika, (3)Šiklův patologicko – anatomický ústav, Fakultní nemocnice Plzeň,Česká republika, (4)Laboratoř imunochemické diagnostiky, Fakultní nemocnice Plzeň,Česká republika

71 Vývoj od transrektální biopsie prostaty k „free-hand“ transperineální biopsii prostaty v lokální anestezii – Šubin F., Mulholland C.K., Fiala R. – Altnagelvin Hospital, Western Health and Social Care Trust, United Kingdom

72 18F-fluciklovin v diagnostice relapsu karcinomu prostaty po radikální léčbě – Čapoun O.(1), Zogala D.(2), Ptáčník V.(2), Kholová T.(3), Padrta T.(4), Hanuš T.(1) -(1)Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, (2)Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK v Praze, (3)Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, (4)Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

73 Efektivita prvního odběru PSA dle časového odstupu od radikální prostatektomie – Veselý Š., Novák V., Do Carmo J., Schmidt M., Jarolím L., Babjuk M. – 2. LF UK a FN Motol, Praha

74 Histopatologická charakteristika incidentálních nádorů prostaty zastižených v preparátu po radikální cystektomii – Šámal V.(1,2), Jirásek T.(3), Paldus V.(1), Mečl J.(1) -(1)Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s., (2)FN Hradec Králové, Urologická klinika, (3)Patologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

78 Minimally invasive pelvic lymphadenectomy during radical prostatectomy – single surgeon technique evolution in multicenter setting – Macek P.(1,2), Sanchez-Salas R.(1), Kočárek J.(3), Novák K.(2), Pešl M.(2), Hradec T.(2), Fiala V.(2), Hanuš T.(2), Bauerová L.(4), Prapotnich D.(1), Cathala N.(1), Mombet A.(1), Weber N.(5), Hoření E.(3), Chmelík F.(3), Matějková M.(3), Juhász A.(3), Hrabal P.(6), Cathelineau X.(1) -(1)Department of Urology, Institut Montsouris, Universite Paris Descartes, Paris, France, (2)Department of Urology, General University Hospital and First Medical Faculty, Prague, Czech Republic, (3)Department of Urology, Military University Hospital, Prague, Czech Republic, (4)Institute of Pathology, General University Hospital and First Medical Faculty, Prague, Czech Republic, (5)Department of Pathology, Institut Montsouris, Paris, France, (6)Department of Pathology, Military University Hospital, Prague, Czech Republic

79 Rozšířená lymfadenektomie při radikální prostatektomii: frekvence uzlinových metastáz – Nesvadbová M., Študent V. jr., Hruška F., Šarapatka J., Hartmann I., Vidlář A., Študent V. – Urologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci, Olomouc

81 Prognostické parametry relapsu karcinomu prostaty po radikální prostatektomii – Plincelnerová L.(1), Čapoun O.(1), Novák K.(1), Macek P.(1,2), Hanuš T.(1) -(1)Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (2)Department of Urology, Institut Montsouris, Paris, France

82 Močová inkontinence po retropubické a roboticky asistované radikální prostatektomii: dlouhodobé výsledky – Študent V.ml.(1), Česák O.(2), Študent V.st.(1) -(1)Urologická klinika LF UP a FN Olomouc a LF UP v Olomouci, (2)Lékařská fakulta LF UP Olomouc

84 Profylaktické podávání hyaluronátu sodného u pacientů s karcinomem prostaty před radikální radioterapií – Klečka J. – Urocentrum, Plzeň

86 Léčba erektilní dysfunkce pomocí intrakavernozní aplikace alprostadilu – Broul M.(1,2), Schraml J.(1) – (1)Klinika urologie a robotické chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, (2)Sexuologické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

88 Výskyt asymptomatických urogenitálních infekcí u párů se sníženou plodností – Novák J.(1,2), Vik V.(2,3), Langerová A.(2), Krátká Z.(2)- (1)Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (2)Gennet, s.r.o., Praha, (3)Klinika transplantační chirurgie, Transplantcentrum, IKEM, Praha

89 Tumor hypofýzy ako príčina syndrómu nedostatku testosterónu. Kazuistika. – Levčíková M.(1), Červenčík K.(1), Lenko V.(2), Fillo J.(3) – (1)Urologické oddelenie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Slovensko, (2)Urologické oddelenie, Nemocnica sv. Michala, Bratislava, Slovensko, (3)Urologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Slovensko

90 “Prodlužovací” inflatabilní implantát je preferovaným modelem při implantaci penilní protézy – Bittner L.(1,2), Zámečník L.(3,2) -(1)Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, (2)Iscare, Praha, (3)Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

91 Intraprostatická instilácia etanolu pomocou mikroporóznej ihly: chronická preklinická štúdia in vivo – Švihra J. ml.(1), Švihra J. sr.(1), Kliment J.ml.(1), Ľupták J.(1), Oe T.(2), Sommers M.(2), Kildall Hejbøl E.(3), Daa Schrøder H.(3), Zvara P.(3) -(1)Urologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity, (2)University of Vermont , Burlington, Vermont, USA, (3)University of Southern Denmark , Odense, Denmark

92 Prevence recidivujících cystitid pomocí roztoku hyaluronátu sodného – Horňák J., Veselý Š., Havlová K., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

93 Spektrum citlivosti polyrezistentních gramnegativních enterobakterií – analýza izolátů z jednoho pracoviště – Hrbáček J.(1), Čermák P.(2), Hanáček V.(1), Adamcová V.(1), Bartáková L.(1), Zachoval R.(1) -(1)Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha, (2)Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, Praha

94 Vysoká míra rezistence uropatogenních bakterií od ambulantních pacientů vůči nejčastěji empiricky používaným antibiotikům – Hrbáček J.(1), Čermák P.(2), Hanáček V.(1), Adamcová V.(1), Bartáková L.(1), Zachoval R.(1)- (1)Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha, (2)Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, Praha

95 Emfyzematózní cystitida u pacienta s chronickou lymfocytární leukémii – Machynová S., Fedorko M. – Urologická klinika FN Brno a LF MU Brno

96 Emfyzematózní pyelonefritida u pacienta s enteroureterální píštělí – Štrajtová I., Kuldan R. – Urologické oddělení Městská nemocnice Ostrava, Ostrava

98 Dlouhé nekódující RNA jako diagnostické biomarkery renálního karcinomu – Fedorko M.(1), Kubíčková A.(2), Kováčová J.(2), Pacík D.(1), Slabý O.(2) – (1)Urologická klinika FN Brno a LF MU Brno, (2)CEITEC, MU Brno

99 Vyšetření cirkulujících nádorových buněk během sledování pacientů operovaných pro nádor ledviny – Klézl P.(1), Pospíšilová E.(2), Šonský J.(1), Kološtová K.(2), Bobek V.(2), Grill R.(1) -(1)Urologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK Praha, (2)Oddělení laboratorní diagnostiky, laboratorní genetika 3. LF UK Praha a FN Královské Vinohrady

100 Renální biopsie – výsledky jednoho urologického centra – Kolář J.(1), Pitra T.(1), Trávníček I.(1), Hes O.(2), Hora M.(1) -(1)Urologická klinika, LF UK a FN, Plzeň, (2)Šiklův ústav patologie, LF UK a FN, Plzeň

101 R.E.N.A.L. nefrometrický skórovací systém: variability hodnocení mezi uživateli rozdíly v hodnocení u uživatelů s různou mírou klinických zkušeností – Študent V.Jr., Sedláčková Z., Sudhakar M., Uthayakumar A., Purová D., Študent V. – Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

102 Srovnání robotického a otevřeného přístupu u resekce ledviny – Lounová V.(1,2), Študent V. jr.(1,2), Nesvadbová M.(1,2), Purová D.(1,2), Študent V.(1,2) – (1)Urologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, (2)Lékařská fakulta Univerzity Palackého

104 Výsledky operační léčby lokálních recidiv karcinomu ledviny – Šoffová S., Hrbáček J., Zachoval R.- Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

106 Laparoskopická a robotická resekce ledviny v terénu předchozí břišní operace – Gaduš L.(1), Pacigová D.(1), Heráček J.(1,2), Matějková M.(1), Kočárek J.(1,2) -(1)Urologické oddělení, ÚVN, Praha, (2)Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

107 Smíšený epiteliální a stromální tumor ledviny (SESTL) – vzácná benigní léze, která často končí nefrektomií – Pitra T.(1), Pivovarčíková K.(2), Tupý R.(3), Hes O.(2), Hora M.(1) -(1)Urologická klinika, FN Plzeň, (2)Šiklův ústav patologie, FN Plzeň, (3)Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň

108 Kožní metastáza jako úvodní projev RCC – Novotný J., Mečl J., Čečerle G.- Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec, a.s.

109 Pankreatická píštěl jako komplikace extenzivní levostranné radikální nefrektomie – case report – Paldus V.(1), Šámal V.(1), Škach J.(2), Mečl J.(1) -(1)Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s., (2)Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

110 Uretroplastika u ženy – Ženíšek J., Šuldová K. – Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram,a.s. Příbram,a.s.

112 Pararenalní liposarkom – Boiko I., Hanek P. – Oblastní nemocnice Příbram a.s.

113 “Free-hand” transperineální biopsie prostaty v lokální anestezii v ambulantní praxi – Šubin F., Mulholland C.K., Fiala R. – Altnagelvin Hospital, Western Health and Social Care Trust, United Kingdom

114 Sekundární řešení iatrogenní léze močovodu – Špaček J., Balík M., Navrátil P.ml., Broďák M. – Urologická klinika, FN Hradec Králové

115 Léčba následků dlouhodobě navlečeného perlátoru na kořen penisu – Ženíšek J., Franěk K., Dittrichová H., Šuldová K. – Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram,a.s.

116 Arterio-ureterální píštěl jako příčina masivní hematurie – Žemličková B., Veselý Š., Šturcová – Kaliská V., Havlová K., Čechová M., Novák V., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

117 Operační řešení devastujícího ztrátového poranění levého močovodu solitární ledviny – Vachata S., Navrátil P., Broďák M. – Urologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

118 Retence močová jako příčina akutní pankreatitidy – Flídrová P., Tůma J., Sumara J. – Urologické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních – Koudelková M., Zachoval, R., Babjuk, M., Májek, O. -Národní screeningové centrum – ÚZIS ČR

 

 

Publikováno: 27. 10. 2019

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři