65. výroční konference ČUS ČLS JEP – fotogalerie

image_pdfimage_print

Odborný program:

Čtvrtek 17. 10. 2019

Prof. M. Babjuk zahajuje 65. výroční konferenci ČUS ČLS JEP v Praze

Zahájení konference – MUDr. M. Holcát, prof. V. Komárek, prof. R. Prymula a prof. T. Zima (zleva)

Prof. T. Zima, rektor Karlovy univerzity, vítá účastníky konference

Prof. V. Komárek, děkan 2. Lékařské fakulty UK, také vítá návštěvníky konference

Prof. R. Prymula, náměstek Ministerstva zdravotnictví, během slavnostního zahájení konference

MUDr. M. Holcát, náměstek FN Motol, zdraví jako poslední účastníky výroční konference

1. blok vyzvaných přednášek moderují prof. M. Hora, doc. R. Zachoval a prof. M. Babjuk

MUDr. S. Žiaran – Slovak Urological Society (SUS) lecture

Prof. P. Nyirádi – Hungarian Urological Society (MUT) lecture

Prof. P. Chlosta – Polish Urological Society (PTU) lecture

Prof. S. Shariat – UTUC 2019: old and new standards

MUDr. A. Prouza – Czech Urological Society (ČUS) lecture – young urologist

MUDr. I. Perečinský – Slovak Urological Society (SUS) lecture – young urologist

MUDr. I. Grünberger – Single Use Ureteroscopy – the New Gold Standard?

prof. J. N’Dow – European Association of Urology (EAU) lecture

prof. J. Palou – European Association of Urology (EAU) lecture

Živé operační přenosy

Přenosy z operačního sálu. Moderuje: doc. Š. Veselý, MUDr. J. Všetička, MUDr. Z. Staněk

Živé operační přenosy

Prof. T. Hanuš – satelitní sympózium společnosti Ipsen

MUDr. V. Študent ml. – satelitní sympózium společnosti Ipsen

Prof. Hindley – Satelitní sympozium společnosti Surgicare

Prof. M. Hora moderuje satelitní sympozium společnosti Astellas

Doc. J. Krhut, MUDr. O. Čapoun a prof. M. Hora – satelitní sympozium společnosti Astellas

Satelitní sympózium společnosti Astellas

ESU Course – předsedají prof. J. Palou a prof. J. N’Dow

MUDr. J. Stejskal přednáší kazuistiku během ESU Course

ESU Course – prezentace prof. N. Motteta

ESU Course – prezentace prof. T. Locha

ESU Course – MUDr. V. Fiala prezentuje kazuistiku

ESU Course – prezentuje prof. A. Briganti

Diskuze během ESU kurzu

ESU Course – MUDr. J. Horňák prezentuje kazuistiku

ESU Course – prezentace prof. M. Roupreta

ESU Course – prezentace prof. M. Burgera

Účastníci ESU kurzu

Blok Nádory močového měchýře, zevního genitálu a retroperitonea moderují MUDr. M. Balík, MUDr. M. Pešl a MUDr. A. Brisuda

Prof. M. Ribal přednesla “state of the art” prezentaci v bloku Nádory močového měchýře, zevního genitálu a retroperitonea

MUDr. A. Brisuda přednáší v bloku Nádory močového měchýře, zevního genitálu a retroperitonea

Blok Nádory močového měchýře, zevního genitálu a retroperitonea – prezentace MUDr. M. Nekuly

Blok Nádory močového měchýře, zevního genitálu a retroperitonea – prezentace MUDr. J. Ľuptáka

Blok Nádory močového měchýře, zevního genitálu a retroperitonea – prezentace MUDr. Staníka

Blok Nádory močového měchýře, zevního genitálu a retroperitonea – prezentace MUDr. M. Matouškové

Blok Nádory močového měchýře, zevního genitálu a retroperitonea – prezentace MUDr. J. Šonského

Blok Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu
Odborné sympozium Aesculap Akademie – moderuje prim. MUDr. P. Klézl, prim. MUDr. P. Stránský a B. Drápelová

Blok Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu
Odborné sympozium Aesculap Akademie – prezentace MUDr. T. Glace

Účastníci bloku Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu

Účastníci bloku Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu

Blok Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu – prezentace doc. J. Krhuta

 

 

Sesterská sekce – prezentace T. Hájkové

Sesterská sekce – prezentace J. Müllerové

Účastníci sesterské sekce

Blok Dětská urologie, litiáza, vária. Moderuje: MUDr. M. Král, MUDr. O. Dolejšová, doc. O. Šmakal

Blok Dětská urologie, litiáza, vária – prezentace MUDr. P. Kuliačka

Účastníci bloku Dětská urologie, litiáza, vária

Pátek 18. 10. 2019

Doc. J. Krhut přednáší o novinkách v bloku Funkční urologie a rekonstrukce

Blok Funkční urologie a rekonstrukce – prezentace MUDr. P. Weibla

Blok Funkční urologie a rekonstrukce – prezentace doc. R. Zachovala

Diskuze v bloku Funkční urologie a rekonstrukce

Blok Funkční urologie a rekonstrukce – prezentace MUDr. L. Bartákové

Blok Funkční urologie a rekonstrukce – prezentace MUDr. K. Havlové

Blok Funkční urologie a rekonstrukce – prezentace MUDr. P. Zerhaua

Blok Funkční urologie a rekonstrukce – prezentace MUDr. D. Míky

Blok Funkční urologie a rekonstrukce – prezentace MUDr. P. Drlíka

Blok Andrologie, benigní hyperplázie prostaty, infekce. Moderuje: prof. D. Pacík, MUDr. M. Broul, MUDr. J. Hrbáček

Blok Andrologie, benigní hyperplázie prostaty, infekce – prezentace MUDr. M. Broula

Prof. D. Pacík obdržel diplom za 1. místo v soutěži o nejlepší vědeckou publikaci v roce 2018 v kategorii Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

Doc. R. Zachoval obdržel diplom za 1. místo v soutěži o nejlepší vědeckou publikaci v roce 2018 v kategorii Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

MUDr. M. Čermák obdržel diplom za 1. místo v soutěži o nejlepší publikaci za rok 2018 v kategorii Video publikované v časopise Česká urologie

Plenární schůze ČUS – výbor České urologické společnosti ČLS JEP

Plenární schůze ČUS – výbor České urologické společnosti ČLS JEP

Ing. H. Rögnerová (náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění) a MUDr. P. Sucharda (ředitel odboru zdravotní péče) – zástupci Ministerstva zdravotnictví v diskuzi s členy ČUS

Satelitní sympozium společnosti Janssen. Diskusní panel: prof. M. Broďák, MUDr. O. Čapoun, prim. MUDr. H. Študentová, doc. MUDr. R. Soumarová

Satelitní sympozium společnosti Janssen. Předsedající: prof. M. Babjuk.

Blok Diagnostika a prognostické faktory u karcinomu prostaty. Moderuje: MUDr. J. Stejskal, MUDr. O. Čapoun, MUDr. Š. Kudláčková

Blok Diagnostika a prognostické faktory u karcinomu prostaty – prezentace MUDr. K. Holečkové

Blok Diagnostika a prognostické faktory u karcinomu prostaty – prezentace MUDr. M. Krále

Blok Diagnostika a prognostické faktory u karcinomu prostaty – prezentace MUDr. J. Do Carmo Silva

Blok Diagnostika a prognostické faktory u karcinomu prostaty – prezentace MUDr. Š. Kudláčkové

Blok Diagnostika a prognostické faktory u karcinomu prostaty – prezentace MUDr. O. Čapouna

Účastníci bloku Diagnostika a prognostické faktory u karcinomu prostaty

Satelitní sympózium společnosti Herbacos Recordati – moderuje prof. V. Študent

Satelitní sympózium společnosti Herbacos Recordati – prezentace MUDr. E. Burešové

Blok Nádory ledvin. Moderuje: prof. T. Hanuš, prim. MUDr. J. Schraml, MUDr. M. Fedorko

Hands-on training kurzy: 

Předání čestných členství ČUS a medaile prof. E. Hradce, 16. 10. 2019:

Prof. M. Babjuk vítá účastníky večera

Prof. T. Hanuš přednáší laudatio Ivana Grünbergera, MD, FACS

Prof. Babjuk gratuluje I. Grünbergerovi, MD, FACS k čestnému členství v ČUS

Prof. M. Babjuk přednáší laudatio prof. D. Pacíka, dalšího nového čestného člena ČUS

Prof. D. Pacík děkuje za udělení čestného členství v ČUS

MUDr. A. Petřík přednáší laudatio prim. MUDr. Břetislava Shona, který se předávání nemohl zúčastnit

MUDr. Matoušková přednáší laudatio prof. MUDr. Václava Šimona, DrSc., nového laureáta medaile prof. E. Hradce

MUDr. M. Matoušková a prof. M. Babjuk gratulují prof. V. Šimonovi, laureátu medaile prof. E. Hradce

Medaile prof. E. Hradce

Prof. S. Shariat, prof. J. N’Dow, prof. J. Palou, prof. M. Babjuk, prof. P. Nyirádi a prof. M. Hora

Diskuzní večer 17. 10. 2019:

Doprovodná výstava firem:

 

 

 

 

 

Publikováno: 7. 11. 2019

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři