64. výroční konference ČUS ČLS JEP v Ostravě – fotogalerie

image_pdfimage_print

Doc. J. Krhut, prezident konference, očekává i s hornickou kapelou příjezd vlaku s účastníky konference

Skupina lékařů z plzeňské Urologické kliniky dorazila do Ostravy

Hornická kapela vítá účastníky konference

Odborný program výroční konference zahájil edukční kurz České akademie urologie – Antiagregační a antikoagulační terapie – konsekvence pro urologickou praxi. Přednáší MUDr. M. Porzer

 

MUDr. J. Plášek přednáší o principech antikoagulační terapie na kurzu České akademie urologie

 

MUDr. K. Ryšánková hovořila o prevenci tromboembolických komplikací v urologii

 

MUDr. J. Gumulec při přednášce Jak řešit hemoragické komplikace antikoagulační léčby v urologii

 

Prof. T. Hanuš vyhlašuje v úvodu plenární schůze ČUS výsledky soutěže o nejlepší publikaci za rok 2017

 

Výherci z kategorie A -Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF. Ceny výhercům ve všech kategoriích předávali zástupci výboru ČUS M. Babjuk, M. Hora a M. Matoušková. 1. místo získal V. Študent (pátý zleva), 2. místo J. Krhut (třetí zleva) a 3. místo M. Fedorko, za kterého cenu převzal M. Ghazal.

 

Výherci z kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie. 1. místo získala Š. Kudláčková (uprostřed), 2. místo V. Fiala (první zleva).

 

M. Matoušková získala 1. místo v kategorii C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN).

 

Výherci z kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie. 1. místo obdržel P. Macek (první zleva), 2. místo M. Hora (čtvrtý zleva) a 3. místo M. Matějková (uprostřed).

Prof. M. Babjuk v úvodu plenární schůze připomíná výročí 100 let od narození prof. J. Kučery, DrSc. a prof. E. Hradce, DrSc.

As. A. Petřík prezentuje na plenární schůzi zprávu pokladníka

Prof. T. Hanuš hovoří o vzniku publikace Historie urologických pracovišť v ČR

Výbor ČUS ČLS JEP a členové revizní komise

Doc. J. Krhut vítá účastníky spol. večera v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici

Nový čestný člen prim. MUDr. Karel Mainer, Ph.D. (třetí zleva)

Druhý nový čestný člen ČUS prim. MUDr. Lumír Domes při děkovné řeči (v popředí)

Dr.h.c. prof. MUD. Ján Breza, DrSc., MHA děkuje za udělení medaile prof. E. Hradce

Prof. J. Breza předává doc. J. Krhutovi medaili založení společnosti lékařsko-slovanské

Prof. J. Breza a doc. J. Krhut v prostorách Technického muzea Tatra

Společenský večer v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici

Vsup do multifunkční auly Gong na 64. výroční konferenci ČUS ČLS JEP

Světelný banner u vchodu do multifunkční auly Gong v Dolních Vítkovicích

Registrace účastníků konference

Doc. J. Krhut, prezident konference, zahajuje ve čtvrtek 18. 10. 2018 výroční konferenci (vlevo sedící ředitel FN Ostrava a prof. M. Babjuk)

Prof. J. Sonksen v úvodu konference při EAU lecture

MUDr. M. Korček během prezentace Slovenské urologické společnosti

Prof. P. Chlosta svojí přednáškou reprezentuje polskou urologickou společnost

MUDr. V. Študent při přednášce mladého urologa, člena ČUS

MUDr. M. Franko při přednášce mladého urologa, člena SUS

MUDr. R. Sýkora při úvodní přednášce Workshopu pro sestry I

R. Holaňová věnovala svá sdělení pro sestry cvikům pánevního dna

Mgr. J. Dvořáková vedla teoretickou i praktickou část Worksopu pro sestry II – Základy hojení ran

Mgr. J. Dvořáková při praktické části workshopu Základy hojení ran

Panel expertů při live surgery. Zleva: MUDr. L. Luňáček, doc. J. Doležel, MUDr. E. Burešová, MUDr. R. Vrtal, MUDr. J. Ženíšek, doc. R. Kočvara

Přímý přenos z operačního sálu – operační léčba striktur uretry

MUDr. E. Burešová při prezentaci na satelitním sympóziu Herbacos Recordati

Doc. Zachoval, MUDr. K. Šrámková a MUDr. J. Klečka – satelitní sympózium Herbacos Recordati – Novinky v léčbě LUTS a erektilní dysfunkce

Prof. M. Babjuk, moderuje satelitní sympózium Ipsen – Léčba pacientů s karcinomem prostaty v České republice – výsledky průzkumu

MUDr. V. Študent jr. a MUDr. T. Svoboda prezentují pohled urologa a onkologa na satelitním sympóziu Ipsen

Prof. M. Hora přednáší na satelitním sympóziu Astellas s názvem Co lze nabídnout pacientovi po selhání lokální léčby karcinomu prostaty?

Prof. V. Študent byl druhým přednášejícím na satelitním sympóziu Astellas

Prim. J. Katolická hovořila na satelitním sympóziu Astellas o možnostech léčby pacienta s CRPC

#Uroczech news s informacemi o aktivitách ČUS na sociální síti Twitter

Moderátoři odpolední sesterské sekce

Bc. M. Městková během sesterské sekce představuje Českou asociaci sester

Prof. P. Abrams předsedal ESU kurzu věnovanému urodynamice

Prof. E. Finazzi-Agro, druhý přednášející na ESU kurzu

Prim. M. Schmidt prezentuje video v bloku Varia I

MUDr. M. Matějková prezentovala diskutovaný poster “Robotická okluze vezikovaginálního píštěle” v bloku Varia I

MUDr. P. Kuliaček v bloku Varia I při sdělení “Naše zkušenosti s jednodobou orchidopexí dle Fowler-Stephense”

MUDr. M. Staník během bloku Nádory močového měchýře

Moderátoři bloku Nádory močového měchýře – doc. V. Soukup, MUDr. M. Král a MUDr. M. Balík

MUDr. L. Vávřová v bloku Nádory močového měchýře hovořila o neinvazivní detekci karcinomu močového měchýře

MUDr. A. Brisuda v bloku Nádory močového měchýře při prezentaci diskutovaného posteru na téma neinvazivní diagnostiky uroteliálního karcinomu močového měchýře

MUDr. J. Do Carmo Silva v bloku Nádory močového měchýře sdělovala výsledky morbidity a mortality po radikální cystektomii

MUDr. M. Matoušková přednesla v bloku Nádory močového měchýře dvě sdělení – Atezolizumab v léčbě uroteliálních nádorů (UC) a Termochemoterapie u neinvazivních nádorů

Prim. J. Kočárek v bloku Nádory močového měchýře při prezentaci videa “Robotická intrakorporální ortotopická neovezika dle Hautmanna”

MUDr. A. Petřík při přednášce “state of the art” v bloku Litiáza, Varia II

Doc. R. Kočvara a MUDr. E. Havránek, moderátoři bloku Litiáza, Varia II

MUDr. J. Šarapatka hovoří v bloku Litiáza, Varia II o symptomatologii a diagnostice dětské urolitiázy

MUDr. L. Holub při prezentaci diskutovaného posteru Řešení blokády ureterálního wall-stentu ureterolitem

MUDr. J. Košina prezentuje video “Komplikovaná litiáza u kojence”

Hands-on training kurzy, tutor MUDr. K. Novák

Hands-on training kurzy, tutor prim. MUDr. P. Stránský

Hands-on training kurzy, tutor MUDr. T. Ürge

Fotokoutek na stánku České urologické společnosti ČLS JEP

Fotokoutek na stánku České urologické společnosti ČLS JEP

Diskuzní večer v Trojhalí Karolína v Ostravě

Dpc. J. Krhut, prof. M. Babjuk a prof. M. Hora vítají účastníky diskuzního večera

Doc. J. Krhut gratuluje MUDr. D. Míkovi k úspěšné operaci, která byla prezentována na výroční konferenci v rámci live surgery

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší #uroczech tweet roku 2018. MUDr. V. Študent získal 4. místo.

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší #uroczech tweet roku 2018. MUDr. J. Do Carmo Silva získala 3. místo.

Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší #uroczech tweet roku 2018. MUDr. J. Novák získal 2. místo.

MUDr. T. Pitra přebírá za MUDr. P. Beniače ocenění za 1. místo v soutěži o nejlepší #uroczech tweet roku 2018.

Doc. J. Krhut, prof. M. Babjuk a prof. M. Hora připíjí na zdar výroční konference

Účastníci diskuzního večera

Účastníci diskuzního večera

MUDr. P. Macek přednáší “state of the art” sdělení v bloku Nádory prostaty-diagnostika

MUDr. J. Tůma přednáší v bloku Nádory prostaty – diagnostika sdělení “Citlivost mpMRI při diagnóze karcinomu prostaty”

Moderátoři bloku Nádory prostaty – diagnostika: MUDr. P. Macek, MUDr. Š. Kudláčková, MUDr. J. Stejskal

MUDr. V. Adamcová v bloku Nádory prostaty – diagnostika přednáší diskutovaný poster “Vliv velikosti MRI ložiska na detekci jarcinomu prostaty při cílené MRI/US biopsii”

MUDr. Š. Kudláčková v bloku Nádory prostaty – diagnostika během sdělení “Mikrosonografie jako nová možnost diagnostiky karcinomu prostaty”

Sdělení “Porovnání detekce karcinomu prostaty (KP) při saturační (SBP) nebo při fúzní biopsii prostaty (FBP)” přednáší MUDr. V. Fiala v bloku Nádory prostaty – diagnostika

MUDr. J. Stejskal hovoří o “Porovnání měření velikosti prostaty pomocí transrektálního ultrazvuku a magnetické rezonance” v bloku Nádory prostaty – diagnostika

MUDr. M. Korček prezentuje diskutovaný poster “Počet apoptóz ako marker klinickej progresie metastazujúceho karcinómu prostaty” v bloku Nádory prostaty – diagnostika

MUDr. J. Řezáč při poslední diskutovaném posteru v bloku Nádory prostaty- diagnostika “Thymidinkinasa 1 koreluje s přítomností karcinomu prostaty”

Doc. J. Krhut přednáší “state of the art” sdělení v bloku Funkční urologie

Moderátoři bloku Funkční urologie – doc. R. Zachoval, MUDr. E. Burešová a prof. T. Hanuš

Doc. R. Zachoval přednáší sdělení “Frekvence intermitentní katetrizace u pacientů se spinální lézí v České republice” v bloku Funkční urologie

MUDr. P. Drlík v bloku Funkční urologie prezentuje video “Manchesterská operace jako metoda rekonstrukce pánevního dna u žen”

Prof. M. Babjuk při “state of the art” sdělení v úvodu bloku Nádory prostaty – terapie

Doc. M. Broďák prezentuje “Zkušenosti z prvních 400 robotem asistovaných radikálních prostatektomií”

V bloku Nádory prostaty – terapie MUDr. J Do Carmo Silva přednesla sdělení “Klinická využitelnost kalikreinových markerů prostaty, izoformy prostatického specifického antigenu a prostate health index v sledování pacientů po radikální prostatektomii”

Prim. MUDr. P. Stránský v bloku Nádory prostaty – terapie hovořil k diskutovanému posteru “Plastika tř. kýly a laparoskopická radikální extraperitoneální prostatektomie”

Diskutovaný poster “Robotická radikální prostatektomie u obézního pacienta” prezentovala MUDr. D. Pacigová

MUDr. A. Juhász v bloku Nádory prostaty – terapie prezentuje diskutovaný poster “Symptomatická lymfokéla po robotické radikální prostatektomii a pánevní lymfadenektomii”

MUDr. Z. Čermáková v bloku Nádory prostaty – terapie při diskutovaném posteru “Stereotaktická re-iradiace lokálního relapsu karcinomu prostaty”

Doc. J. Heráček v bloku Nádory prostaty-terapie hovořil k diskutovanému posteru “Komplikace protonové léčby karcinomu prostaty”

Moderátoři bloku Andrologie – doc. J. Heráček, MUDr. A. Horák a MUDr. M. Broul

Prim. MUDr. L. Zámečník přednáší “state of the art” sdělení v bloku Andrologie

Prim. MUDr. P. Klézl v bloku Nádory ledvin hovořil k diskutovanému posteru “Cirkulující nádorové buňky u nádorů ledvin”

MUDr. T. Pitra v bloku Nádory ledvin hovořil k diskutovanému posteru “Diagnostika a léčba cystických nádorů ledvin”

Moderátoři bloku Nádory ledvin – MUDr. R. Sobotka, prim. MUDr. M. Schmidt a MUDr. R. Záleský

MUDr. T. Ürge při prezentaci k diskutovanému posteru v bloku Nádory ledvin “Jednoportová laparoskopická nefrektomie v klinické praxi”

MUDr. I. Trávníček přednáší “state of the art” přednášku v úvodu bloku Onkologie-varia

Moderátoři bloku Onkologie-varia, MUDr. M. Matoušková a MUDr. K. Novák

MUDr. S. Šoffová v bloku Onkologie-varia prezentovala diskutovaný poster “Retrospektivní analýza výsledků léčby karcinomu penisu”

Hands-on training kurzy

Hands-on training kurzy

Hands-on training kurzy, tutor MUDr. Květoslav Novák

Doc. J. Krhut, prezident výroční konference a prof. M. Babjuk zakončují 64. výroční konferenci ČUS

Prof. M. Babjuk zve přítomné na 65. výroční konferenci ČUS ČLS JEP, která se uskuteční 16.-18. 10. 2019 v Praze

V. Črepová a N. Bartlová ze sekretariátu ČUS

Doc. J. Krhut děkuje J. Lapešovi z agentury Hanzo s.r.o., která zajišťovala organizaci konference

Stánek Twitter ČUS

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 18. 12. 2018

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři