1

61. výroční konference – fotogalerie

Doc. Mechl přednáší na edukačním kurzu České akademie urologie

Doc. Mechl přednáší na edukačním kurzu České akademie urologie – Dopplerovské vyšetření v urologii

 

MUDr. Zámečník přednáší na první edukačním kurzu České akademie urologie

MUDr. Zámečník přednáší na první edukačním kurzu České akademie urologie

 

MUDr. Macek při druhém edukačním kurzu České akademie urologie - Traumatologie v urologii

MUDr. Macek při druhém edukačním kurzu České akademie urologie – Traumatologie v urologii

 

Prof. Babjuk byl v předsednictvu třetího edukačního kurzu České akademie urologie, který byl věnovaný Zobrazovacím metodám u karcinomu prostaty

Prof. Babjuk byl v předsednictvu třetího edukačního kurzu České akademie urologie, který byl věnovaný Zobrazovacím metodám u karcinomu prostaty

 

MUDr. Holý přednáší na čtvrtém edukačním kurzu České akademie urologie věnovaném dysfunkcím močových cest u dětí

MUDr. Holý přednáší na čtvrtém edukačním kurzu České akademie urologie věnovaném dysfunkcím močových cest u dětí

Prof. Wolski a doc. Krhut během slavnostního večera v olomouckém Arcibiskupském paláci

Prof. Wolski (PL) a doc. Krhut během slavnostního večera v olomouckém Arcibiskupském paláci

 

doc. Petřík, doc. Krolupper a doc. Kočvara v olomouckém Arcibiskupském paláci

Doc. Petřík, doc. Krolupper a doc. Kočvara v olomouckém Arcibiskupském paláci

Doc. Študent vítá hosty konference v Arcibiskupském paláci

Doc. Študent vítá hosty konference v Arcibiskupském paláci

MUDr. Philipp, náměstek ministra zdravotnictví, jeden z významných hostů konference

MUDr. Philipp, náměstek ministra zdravotnictví, jeden z významných hostů konference

Hosté z výboru Slovenské urologické společnosti - prof. Švihra a doc. Goncalves

Hosté z výboru Slovenské urologické společnosti – prof. Švihra a doc. Goncalves

 

Prof. Tenke (Maďarsko), prof. Babjuk, prof. Wolski (Polsko) a doc. Minčík (Slovensko)

Prof. Tenke (Maďarsko), prof. Babjuk, prof. Wolski (Polsko) a doc. Minčík (Slovensko)

Prof. Mottrie během zahájení konference přednesl sdělení na téma Future and new developments of robotics in Urology

Prof. Mottrie (B) během zahájení konference přednesl sdělení na téma Future and new developments of robotics in Urology

Předseda České urologické společnosti prof. Babjuk a prezident výroční konference doc. Študent během zahájení konference

Předseda České urologické společnosti prof. Babjuk a prezident výroční konference doc. Študent během zahájení konference

Prof. Tenke během zahájení konference prezentoval sdělení The role of biofilm infection in urology

Prof. Tenke (HU) během zahájení konference prezentoval sdělení The role of biofilm infection in urology

Prof. Nagy během zahájení konference se sdělením Karcinom penisu

Prof. Nagy (SK) během zahájení konference se sdělením Karcinom penisu

Prof. Chlosta a as. Petřík během zahájení konference

Prof. Chlosta (PL) a as. Petřík během zahájení konference

Přednáška zástupce mladých urologů ze Slovenska, MUDr. Ziarana

Přednáška zástupce mladých urologů ze Slovenska, MUDr. Ziarana

Přednáška zástupce mladých českých urologů, MUDr. Tollingera

Přednáška zástupce mladých českých urologů, MUDr. Tolingera

Sesterská sekce

Sesterská sekce

20151022_ZER_cus_olomouc_226

Předsednictvo sesterské sekce

20151022_ZER_cus_olomouc_238

Živé 3D přenosy operací

20151022_ZER_cus_olomouc_241

Živé 3D přenosy operací

20151022_ZER_cus_olomouc_243

Živé 3D přenosy operací

20151022_ZER_cus_olomouc_253

Štáb České televize natáčí rozhovor s předsedou ČUS

20151022_ZER_cus_olomouc_257

Satelitní sympózium Astellas Pharma

20151022_ZER_cus_olomouc_260

Prof. Martan přednáší na satelitním sympóziu Astellas Pharma

20151022_ZER_cus_olomouc_275

Satelitní sympózium GlaxoSmithKline

20151022_ZER_cus_olomouc_297

Prof. Pacík během satelitního sympózia Astellas Pharma

20151022_ZER_cus_olomouc_312

Kurz na laparoskopickém trenažéru

20151022_ZER_cus_olomouc_318

Prof. Bjerklund Johansen (N) , ESU kurz

20151022_ZER_cus_olomouc_323

Prof. Bartoletti (IT), ESU kurz

20151022_ZER_cus_olomouc_345

Prof. Hanuš přednáší v panelu Karcinom prostaty diagnostika

20151022_ZER_cus_olomouc_351

MUDr. Dolejšová během přednášky v panelu Karcinom prostaty diagnostika

20151022_ZER_cus_olomouc_363

Doc. Dušek při přednášce v panelu Nádory močového měchýře

20151022_ZER_cus_olomouc_375

Prim. MUDr. Katolická přednáší v panelu Nádory močového měchýře

20151022_ZER_cus_olomouc_388

Prof. Bartoletti (I), prof. Bjerklund Johansen (N) a prof. Babjuk před zahájením společenského večera

20151022_ZER_cus_olomouc_399

Předseda ČUS prof. Babjuk a prezident konference doc. Študent vítají účastníky společenského večera

20151022_ZER_cus_olomouc_402

Prof. Babjuk uděluje čestné členství v ČUS prof. Wolskemu (PL)

20151022_ZER_cus_olomouc_410

Prof. Švihra přebírá od prof. Babjuka čestné členství v ČUS

20151022_ZER_cus_olomouc_416

Prof. Babjuk gratuluje MUDr. Heřmanovi k udělení čestného členství v ČUS

20151022_ZER_cus_olomouc_421

MUDr. Kočí jako další nově jmenovaný čestný člen ČUS

20151022_ZER_cus_olomouc_430

Doc. Krolupper obdržel od prof. Babjuka a doc. Kočvary mediali E. Hradce

20151022_ZER_cus_olomouc_432

Prof. Babjuk blahopřeje doc. Minčíkovi (SK) k narozeninám

20151022_ZER_cus_olomouc_436

Doc. Petřík děkuje prof. Babjukovi za blahopřání od ČUS k narozeninám

20151022_ZER_cus_olomouc_440

Prof. Babjuk a as. Petřík děkují panu Bc. Mullerovi ze společnosti Astellas, která byla v roce 2015 zlatým partnerem ČUS

20151022_ZER_cus_olomouc_445

Prof. Babjuk a as. Petřík děkuji paní Bc. Prstkové ze společnosti GlaxoSmithKline, která byla v roce 2015 stříbrným partnerem ČUS

20151022_ZER_cus_olomouc_450

Doc. Krhut přebírá od prof. Hory a doc. Jarolíma diplom za 3. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci, kategorie A

20151022_ZER_cus_olomouc_452

MUDr. Staník přebírá od prof. Hory a doc. Jarolíma diplom za 2. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci, kategorie A

20151022_ZER_cus_olomouc_454

MUDr. Zerhau přebírá od prof. Hory a doc. Jarolíma diplom za 1. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci, kategorie A

20151022_ZER_cus_olomouc_456

MUDr. Šámal přebírá od prof. Hory a doc. Jarolíma diplom za 2. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci, kategorie B

20151023_ZER_cus_olomouc_475

Prof. Švihra (SK) přednáší v panelu Inkontinence a neurourologie

20151023_ZER_cus_olomouc_498

MUDr. Hartmann během přednášky v bloku Onkologie – vária

20151023_ZER_cus_olomouc_502

MUDr. Matoušková během sdělení v panelu Onkologie-vária

20151023_ZER_cus_olomouc_511

Plenární schůze ČUS

20151023_ZER_cus_olomouc_520

Plenární schůze ČUS

20151023_ZER_cus_olomouc_528

Prof. Babjuk děkuje doc. Jarolímovi za dlouholetou práci ve výboru ČUS

20151023_ZER_cus_olomouc_542

Prof. Hora přednášel v bloku Operační urologie – vária

20151023_ZER_cus_olomouc_566

As. Petřík, doc. Študent a prof. Babjuk při ukončení konference

20151023_ZER_cus_olomouc_568

Doc. Študent, prof. Babjuk a as. Petřík děkují paní Bc. Šafránkové, ředitelce agentury Hanzo, za organizační zajištění konference

 

Doprovodná výstava firem:

20151022_ZER_cus_olomouc_156

 

 

 

 

20151022_ZER_cus_olomouc_157

20151022_ZER_cus_olomouc_158

20151022_ZER_cus_olomouc_161

20151022_ZER_cus_olomouc_163

20151022_ZER_cus_olomouc_166

20151022_ZER_cus_olomouc_170

20151022_ZER_cus_olomouc_171 20151022_ZER_cus_olomouc_172

20151022_ZER_cus_olomouc_174

20151022_ZER_cus_olomouc_175

20151022_ZER_cus_olomouc_176

20151022_ZER_cus_olomouc_178

20151022_ZER_cus_olomouc_180

20151022_ZER_cus_olomouc_182

20151022_ZER_cus_olomouc_183

20151022_ZER_cus_olomouc_186

20151022_ZER_cus_olomouc_187

20151022_ZER_cus_olomouc_188

20151022_ZER_cus_olomouc_189

20151022_ZER_cus_olomouc_190

20151022_ZER_cus_olomouc_191

20151022_ZER_cus_olomouc_202

20151022_ZER_cus_olomouc_203

 

20151022_ZER_cus_olomouc_205

20151022_ZER_cus_olomouc_206