60. výroční konference ČUS – postery

image_pdfimage_print

Na této stránce jsou k dispozici všechny diskutované a nediskutované postery z 60. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Postery jsou uvedeny ve stejném řazení a pod stejným označením, jaké mají v programu konference. Prezentace, která jsou tvořena video-záznamem, poster nemají. Jde o sdělení č. 31, 55, 70, 100, 102, 110, 143, 150 a 152.

01 Korelace nově identifikovaných onkomarkerů s výskytem karcinomu prostaty – výsledky vlastní studie – Dušková K., Veselý Š., Jarolím L., Heger Z., Schmidt M., Babjuk M.

02 Stanovení exprese SHB v tkáni karcinomu prostaty a benigní hyperplazie – Schmidt M., Mareš J., Jarolím L., Veselý Š., Chocholatý M., Babjuk M.

03 Vztah proteinů Skp2, Slug a androgenového receptoru a nízce diferencovaného a uzliny postihujícího karcinomu prostaty – Král M., Kharaishvili G., Grepl M., Študent V.jr., Bouchal J., Hradil D., Pernička J., Študent V.

04 Stanovení PSMA v krvi zdravých dobrovolníků – pilotní studie – Knedlík T., Navrátil V., Vik V., Pacík D., Šácha P., Konvalinka J., Zachoval R.

05 Negativní výsledky analýzy panelu biomarkerů pro diagnostiku karcinomu prostaty – Čapoun O., Sobotka R., Soukup V., Zima T., Kalousová M., Hanuš T.

06 Čichová detekce karcinomu prostaty pomocí speciálně trénovaného psa ve vzorcích lidské moči – Vyhnánková V., Pacík D.

07 Prostate health index (phi) v primární diagnostice karcinomu prostaty – Čapoun O., Sobotka R., Soukup V., Zima T., Kalousová M., Hanuš T.

08 Dva protokoly antibiotické profylaxe před biopsií prostaty – srovnání výskytu komplikací – Čermák A., Marečková N.

09 Morfologická podstata subkapsulární anestezie u biopsií prostaty – rozšíření poznatků – Pacík D., Krejčířová L., Hurník P., Čermák A., Varga G., Vít V., Vaculová J., Dvořáčková J., Uvírová M., Pavlovský Z., Křen L.

10 Iniciální zkušenosti se shear-wave elastografií prostaty – Macek P., Čapoun O., Sobotka R., Hanuš T.

11 Vplyv intermitentnej katetrizácie na získané roky kvalitného života (QALYs) u pacientov s inkontinenciou moču – Švihra J., Švihrová V., Krhut J., Zachoval R., Ľupták J.

12 Prevence recidivujících uroinfekcí intravezikální instilací kyseliny hyaluronové a chondroitinsulfátu u pacientů po míšním poranění – Rejchrt M., Havlová K., Kříž J.

13 Jaká je přibližná ztráta botulinumtoxinu při endoskopické aplikaci do detruzoru? První zkušenosti dvou center. – Šámal V., Krhut J., Paldus V., Mečel J., Müllerová J.

14 Vývoj bakteriální rezistence v postakutní fázi po míšním poranění v průběhu 10 let – Rejchrt M., Havlová K., Kříž J., Bébrová E.

15 Podoplanin (D2-40) – spolehlivý marker myofibroblastů močového měchýře – Zámečník L., Povýšil C., Vaľová Z., Hanuš T.

16 Léčba chronického pánevního syndromu u mužů fokusovanou rázovou vlnou – Heráček J., Urban M.

17 Léčba de novo urgentního syndromu po implantaci transobturatorní pásky pro stresovou inkontinenci – Novotná B., Ženíšek J.18 Rozdíly uretrálního profilu a polohy manžety umělého svěrače (AMS 800) – Gauruder-Burmestr A., Otčenášek M., Grill R., Popken G.

18 Rozdíly uretrálního profilu a polohy manžety umělého svěrače (AMS 800) – Gauruder-Burmestr A., Otčenášek M., Grill R., Popken G.

19 Cystokéla jako příčina subvesikální obstrukce – anatomické předpoklady a možnosti chirurgického řešení – Otčenášek M., Gauruder-Burmestr A., Grill R., Kachlířová Z.

20 Středně dlouhodobé výsledky terapie postprostatektomické inkontinence pomocí ATOMS – Burešová E., Vidlář A., Študent V.

21 Výsledky léčby mužské stresové inkontinence adjustabilní páskou ATOMS – Zachoval R., Záleský M., Borovička V.

22 Implantace ARGUS pásky u mužů se stresovou inkontinencí typu ISD – 5 leté zkušenosti – Miklánek D., Doležel J., Čapák I., Šustr M., Staník M., Macík D.

23 Externí validace nomogramu pro předpověď výsledku TRUS-biopsie prostaty – Minárik I., Hrbáček J., Veselý Š., Schmidt M., Brisuda A., Rejchrt M., Chocholatý M., Sieger T., Babjuk M.

24 Předoperační diagnóza nízce rizikového karcinomu prostaty – jaká je realita? – Vagundová M., Vagunda V., Doležel J.,, Chamzin A., Zachoval R.

25 Korelace patologického gradingu a stagingu s indexem zdravé prostaty – Dolejšová O., Eret V., Hora M., Fuchsová R., Topolčan O., Hes O.

26 Detekce cirkulujících nádorových buněk u urologických nádorů – Schraml J., Broul M., Čegan M., Kolostova K., Matkowski R., Fiutowski M., Lacko A., Szelachowska J., Bobek Vl.

27 Posouzení přesné lokalizace karcinomu prostaty-analýza s využitím celoplošných řezů (whole-mount section) – Mašková V., Záťura F., Grill R., Vránová J., Klézl P., Nencka P., Bittner L., Klečka J.

28 Porovnání výsledků různých technik magnetické resonance prostaty v předoperačním stagingu karcinomu prostaty – Vik V., Stejskal J., Rýznarová Z., Koukolík F., Hájek M., Dezortová M., Zachoval R.

29 18F-cholin PET v primodiagnostice ca prostaty – Kudláčková Š., Král M., Záťura F., Študent V.

30 Karcinom prostaty a kvalita života – Poláková L.

32 Má význam rozdělení stadia T2 u karcinomu penisu podle invaze do spongiózního nebo kavernózního tělesa? – Chocholatý M., Yap T., Čechová M., Minhas S.

33 Retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů. Zkušenosti s resekcí reziduálních mas po chemoterapii. – Staník M., Doležel J., Čapák I., Macík D., Lakomý R., Poprach A., Jarkovský J.

34 Méně obvyklý nález v retroperitoneu s původní diagnózou hematomu Vachata S., Tomášek J., Špaček J., Louda M., Pacovský J., Broďák M.

35 Generalizovaný embryonální karcinom levého varlete u pacienta s bilaterálním kryptorchismem, diagnostikovaným před 40 lety jako ageneze obou varlat – kazuistika – Jarabák J., Zachoval R., Donátová Z., Abrahámova J., Buchler T.

36 Velkobuněčný lymfom varlete – kazuistika – Hrabec R., Filipenský P., Kumstát P.

37 Myointimom penisu – kazuistika, přehled literatury – Tolinger P., Fiala M., Petřík A., Lukáčová K., Michal M.

38 Bilaterální nádory ledvinných pánviček řešené radikálním výkonem na jedné straně a záchovnou operací na druhé straně – Čečerle G., Mečl J., Šámal V., Pírek J.

39 Laparoskopická resekce rekta a radikální prostatektomie, první zkušenosti – Broďák M., Örhalmi J., Košina J., Balík M., Hušek P., Holub L., Pacovský J.

40 Radikální prostatektomie u lokálně pokročilého karcinomu prostaty, dlouhodobé výsledky – Broďák M., Košina J., Balík M., Holub L., Hušek P., Louda M., Pacovský J.

41 DP Vztah fluktuace PSA po radikální prostatektomii k prognóze onemocnění – Veselý Š., Jarolím L., Dušková K., Dušek P., Schmidt M., Babjuk M.

42 Pozitivní chirurgické okraje po radikální prostatektomii a role pooperační radioterapie DP – Záleský M., Borovička V., Stejskal J., Vik V., Zachoval R.

43 Krátkodobé onkologické výsledky po radikální prostatektomii s nálezem uzlinových metastáz. Lze pomýšlet na úspěch bez systémové léčby? DP – Staník M., Doležel J., Čapák I., Macík D., Jarkovský J., Lžíčařová E., Vagundová M., Šustr M., Miklánek D.

44 Výskyt lymfokél jako komplikace radikální prostatektomie s lymfadenektomií – Študent V.ml., Grepl M., Hartmann I., Vidlář A., Študent V.st.

45 Dlouhodobá imunoterapie pomocí dendritických buněk u pacientů s elevací PSA po léčbě karcinomu prostaty s kurativním záměrem – Jarolím L., Špíšek R., Podrazil M., Babjuk M., Fučíková J., Fialová A., Hromádková H., Bartůňková J.

46 Enzalutamid v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty – první zkušenosti – Dušek P., Babjuk M.

47 Enzalutamid v léčbě mCRPC (metastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty – mCRPC) – Matoušková M., Katolická J., Hanuš M., Králová V.

48 Léčba modifikátory kostního metabolizmu (BMA) u pacientů s karcinomem prostaty. Je nezbytná suplementace? – Matoušková M., Hanuš M., Králová V.

49 Solitární metastáza karcinomu prostaty do penisu – Balajková T.

50 Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích – Chmelenský T., Hanek P., Franěk K., Rejlek J., Zvěřina J.

51 10 let endoskopické radikální prostatektomie v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha – Kočárek J., Belej K., Drlík P., Chmelík F., Brdlíková Š., Gabrielová P., Hoření E.

52 Laparoskopická radikální prostatektomie – zhodnocení souboru 820 pacientů – Štursa M., Zábranský I., Fejfar J.

53 Roboticky asistovaná radikální prostatektomie: zkušenosti s 800 výkony – Študent V., Hartmann I., Vidlář A., Grepl M., Študent V.jr.

54 První zkušenosti s roboticky asistovanou radikální prostatektomií – Chamzin A., Doležel J., Zachoval R., Vermousek I., Tvarůžek J., Šimoník I., Vagundová M.

56 Chirurgická léčba lymfedému zevního genitálu – Jarolím L., Wald M.

57 Naše zkušenosti s rekonstrukcí močovodů – 5 letý soubor – Míka D., Němec D., Krhut J.

58 Rozdílné komplikace při uzavření vs. neuzavření defektu v dutině ústní suturou po odběru bukální sliznice pro účely rekonstrukce močové trubice – Vik V., Holý P., Záleský M., Zachoval R.

59 Sedmileté zkušenosti s rekonstrukčními operacemi distální uretry u mužů – Belej K., Drlík P., Chmelík F., Brdlíková Š., Kočárek J.

60 Výskyt a řešení urologických komplikací po totální pánevní exenteraci provedené pro pokročilé nádory malé pánve – Jarabák J., Zachoval R., Visokai V., Šimša J., Lipská L., Levý M.

61 Role urologa u exenteračních operačních výkonů v Masarykově onkologickém ústavu – Macík D., Feranec R., Doležel J., Čapák I., Staník M., Šimůnek R.

62 One step bilaterální nefrektomie u pacienta ve stádiu terminálního renálního selhání s polycystózou ledvin – Pulcer J., Staněk R., Kokoř T., Hájek J., Rampírová A., Králová V.

63 Časné urologické komplikace po transplantacích ledvin v materiálu Urologické kliniky FNOL – Pernička J., Študent V., Šmakal O., Grepl M., Hartmann I., Král M., Vidlář A.

64 Význam urodynamického vyšetření pro predikci urologických komplikací po transplantaci ledviny – Borovička V., Zachoval R., Marada T., Froněk J., Slatinská J., Viklický O.

65 Problematika nefrektomie polycystických ledvin u pacientů s ledvinnou nedostatečností – Navrátil P., Pacovský J., Novák I., Matysková-Kubišová M.

66 Vzácné cévní komplikace urologických diagnóz – Vaľová Z., Macek P., Keclík R., Hanuš T.

67 Laparoskopické řešení endometriózy urotraktu – Macek P., Fanta M., Novák K., Hanuš T.

68 Využití 3D zobrazení při laparoskopických operacích – první zkušenosti – Pešl M., Novák K., Macek P., Vaľová Z., Hradec T., Sedláček J., Dundr P., Bauerová L., Hanuš T.

69 Bilaterální jednodobé laparoskopické operace na solidních orgánech retroperitonea – Novák K., Macek P., Pešl M., Vaľová Z.

71 Specifika laparoskopické pyeloplastiky u podkovovité ledviny – Pacovský J., Hušek P., Giblo V., Novák I., Louda M., Košina J., Broďák M.

72 Panel močových diagnostických markerů pro neinvazivní detekci nádorů močového měchýře – Soukup V., Kalousová M., Čapoun O., Sobotka R., Breyl Z., Pešl M., Zima T., Hanuš T.

73 Význam stanovení katepsinu B a pro-katepsinu B u pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře – Dušek P., Kotaška K., Veselý Š., Průša R., Babjuk M.

74 Přítomnost microRNA v moči pacientů s nádory močového měchýře jako potenciální biomarker – Pazourková E., Brisuda A., Soukup V., Hrbáček J., Čapoun O., Mareš J., Korabečná M., Hořínek A., Hanuš T., Babjuk M.

75 Rozdílná exprese miRNA v moči pacientů s nádory močového měchýře a v moči zdravých kontrol – Pospíšilová Š., Brisuda A., Soukup V., Hrbáček J., Čapoun O., Mareš J., Pazourková E., Korabečná M., Hořínek A., Hanuš T., Babjuk M.

76 Stanovení expresních profilů miRNA v moči pacientů s nádory močového měchýře – Staník M., Mlčochová H., Héžová R., Radová L., Doležel J., Slabý O.

77 Kvalita transuretrální resekce primozáchytů svalovinu neinfiltrujícího uroteliálního karcinomu močového měchýře na Urologické klinice Fakultní nemocnice v Motole – Koldová M., Brisuda A., Hrbáček J., Čechová M., Jarolím L., Babjuk M.

78 Prognóza pacientů s TaG1 nádory močového měchýře – Pešl M., Soukup V., Čapoun O., Vaľová Z., Dundr P., Bauerová L., Hanuš T.

79 Od traumatu uretry až ke karcinosarkomu močového měchýře – kazuistika – Vašinka J., Dúbravická R., Labovský M.

80 Raritní nález leiomyomu močového měchýře NP – Látalová B.

81 Lymphoepithelioma-like carcinoma (LELC) močového měchýře – raritní a neprobádaná diagnóza – Novotná B., Fiala M., Hes O., Petřík A.

82 Erektilní dysfunkce v závislosti na výšce a rozsahu poranění míchy – Dolan I., Šrámková T., Krechlerová M., Řehořek P., Nussir M. Filipenský P.

83 Poruchy ejakulace, sexuální apetence a orgasmu u mužů po spinálním traumatu v závislosti na rozsahu míšní léze – Dolan I., Šrámková T., Hrabec R., Trojan P., Wasserbauer R., Filipenský P.

84 Kvalita života mužů po spinálním traumatu s ohledem na sexuální dysfunkce – Dolan I., Šrámková T., Šrámková K., Kumstát P., Fedorko M., Filipenský P.

85 Konzervativní postup u nemocného s high-flow priapismem při přetrvávající intrakavernozní arteriolakunární fistule po opakovavné superselektivní embolizaci – Čechová M., Chocholatý M., Pádr R., Hanek P.

86 Použití penilní vibrostimulace k získání ejakulátu u pacientů po míšním poranění – Čechová M., Chocholatý M., Paulasová P., Černíková J., Kříž J.

87 Sexuální funkce po transuretrální resekci prostaty (TURP) – Ghazal M.

88 Infertilita při azoospermii a dosažení gravidity – Sanalla T., Lousová E.

89 Operace varikokély a její dopad na kvalitu spermiogramu – Nussir M., Šrámková K.

90 Provedení detorze varlete s patnácti hodinovou anamnézou – Hruška F., Burešová E.

91 Extramamární Pagetova choroba scrota – Oplatek Z., Filipenský P.

92 Operační řešení insuficience ligamentum suspensorium penis – Bittner L., Gregušová A., Klézl P., Grill R.

93 Dorzální angulace penisu: ortoplastika, technika operace a její výsledky – Navrátil P., Novák I., Giblo V., Zachoval R.

94 Léčba poruchy erekce fokusovanou rázovou vlnou – Heráček J., Urban M.

95 Naše 7 leté zkušenosti s aplikací rázové vlny u mužů s induratio penis plastica – Drlík P., Kočárek J., Belej K., Chmelík F., Brdlíková Š., Gabrielová P., Hoření E.

96 Chirurgická korekce zanořeného penisu v dospělosti – Chocholatý M., Spitaleri F., Yap T., Christopher N., Garaffa G., Čechová M., Minhas S., Ralph D.

97 Raritní těleso v močovém měchýři – Marcaníková B., Kumstát P., Trojan P., Hrabec R., Filipenský P., Řehořek P.

98 Indikace, výsledky a význam časné opakované transuretrální resekce tumorů močového měchýře – Hrbáček J., Brisuda A., Koldová M., Háček J., Babjuk M.

99 “En-bloc” resekce papilárních nádorů močového měchýře: výsledky pilotní studie – Babjuk M., Brisuda A., Hrbáček J.

101 Laparoskopicky asistovaná radikální cystektomie – Schmidt M., Veselý Š., Chocholatý M., Jarolím L., Babjuk M.

103 Úloha endourologie v léčbě uroteliálních tumorů horních cest močových (UT HCM) – Hyndrák T., Stránský P., Ürge T., Kalusová K., Dolejšová O., Hes O., Trávníček I., Hora M.

104 Intravezikální léčba neinvazivních nádorů močového měchýře v době bez BCG vakcíny – Matoušková M., Hanuš M., Kaicová H.

105 Kontralaterální ektopie varlete: úloha laparoskopie – Kočvara R., Holý P., Sedláček J., Drlík M., Dítě Z.

106 Ektopické vyústění močovodu do semenného váčku – Šarapatka J., Šmakal O., Hartmann I., Čtvrtlík F.

107 Taktika primární léčby a porovnání výsledků různých postupů u dětí a adolescentů s urolitiázou – Novák I., Hurtová M., Košina J., Kuliaček P., Balík M., Broďák M., Holub L., Hušek P., Pacovský J., Rýdel L., Špaček J., Tomášek J.

108 Dlouhodobé výsledky léčby chlapců s významnou chlopní zadní uretry a postnatální renální insuficiencí – Holý P., Langer J., Zachoval R., Kočvara R.

109 Vývoj neoperovaných nerefluktujících megaureterů v dlouhodobém sledování – Kuliaček P., Novák I., Rejtar R.

111 Page kidney: pozdní prezenetace subkapsulárního hematomu ledviny – Špaček J., Novák I., Vachata S., Broďák M.

112 Vliv odlehčovací uretero/vezikostomie a následné rekonstrukční operace na renální funkce a dilataci horních močových cest u pacientů s megauretery – Tomášek J., Novák I., Kuliaček P.

113 Perforace tlustého střeva při perkutánní renální biopsii u dítěte, kazuistika – Kuliaček P., Podhola M., Kopřiva J., Novák I. , Skálová S.

114 Cysta urachu – vzácná příčina horečnatých stavů a bolestí břicha – Horáková J., Starczewski J., Fiala M., Smrčka V., Kubále J., Petřík A.

115 Panel nových markerů pro primární diagnostiku nádorů ledviny – Sobotka R., Čapoun O., Soukup V., Zima T., Petruželka L., Kalousová M., Hanuš T.

116 Postavenie nukleárnych receptorov retinových kyselín v tkanive karcinómu obličky – Lenko V., Macejová D., Bujdák P., Breza J. st., Brtko J.

117 MiRNA-378 a miRNA-210 u pacientů s renálním karcinomem a jejich hladiny po odstranění nádoru – Fedorko M., Staník M., Iliev R., Mlčochová T., Macháčková T., Pacík D., Doležel J., Dolan I., Slabý O.

118 Význam Dynamic Contrast-Enhanced MRI u karcinomu ledviny – Havlová K., Chocholatý M., Lisý J., Schmidt M.

119 Typické znaky papilárního renálního karcinomu typu 1 – kulovitý tvar, exofytický růst a nízký histologický grade – Kalusová K., Hora M., Ürge T., Trávníček I., Eret V., Chudáček Z., Ferda J., Hes O.

120 Nádorový grading u pacientů s malými tumory ledvin – Klézl P., Klečka J., Šonský J., Nencka P., Grill P.

121 Výskyt a charakteristika papilárních renálních karcinomů – Prošvic P., Kosařová A., Flašar P., Pšenička O., Straka V.

122 Urologická symptomatológia, diagnostika a liečba komplexu tuberóznej sklerózy – Novotná B., Breza J.ml., Bárdoš A., Breza J.st.

123 Angiomyolipom (AML) s multifokálním růstem u mladé ženy – kazuistika – Krechlerová M.

124 Možnosti léčby angiomyolipomu ledviny – Ürge T., Hora M., Chudáček Z., Stránský P., Hes O., Eret V., Trávníček I., Kalusová K., Pitr T.

125 Zhoubný nádor ledviny u velmi mladé pacientky – Hradil D., Hartmann I.

126 Leiomyosarkom ledviny u gravidní pacientky – kazuistika – Wasserbauer R., Krechlerová M.

127 Recidivující oboustranný světlobuněčný renální karcinom – Kováčová-Majerová Z., Zachoval R., Kotek V., Vlasák J., Andriychuk J., Quwarah I.

128 Význam dynamiky sRAGE ve sledování pacientů se světlobuněčným karcinomem ledviny po radikálním/záchovném výkonu – Chocholatý M., Schmidt M., Havlová K., Zima T., Kalousová M.

129 Rosai-Dorfmanova choroba – kazuistika – Šrámková K., Filipenský P., Řehořek P., Hrabec R.

130 Sekundární postižení ledvin bronchogenním karcinomem jako příčina makroskopické hematurie – Zuková P., Pokorný J., Vopelka A., Hlavatý T., Luzan R., Badejová R.

131 Metastáza maligního melanomu do ledviny – Marcaníková B., Kumstát P., Trojan P., Hrabec R., Filipenský P., Řehořek P.

132 Léčba benigní prostatické hyperplázie aplikací páry (RezumTM Systém) – změny v prostatické žláze, MRI charakteristiky v 3D zobrazení – Pacík D., Varga G., Vít V., Čermák A., Mynderse L.A., Hanson D., Robb R., Cedano E.R., Larson T., Dixon C., Křístek J.

133 Technologie “The RezumTM system” v léčbě BPH – klinické výsledky střednědobého sledování – Pacík D., Varga G., Vít V., Čermák A., Larson T., Cedano E.R.

134 Learning curve u Holmium laser enukleace prostaty – Petřík A., Köhler O.

135 Raritní případ monstrózní benigní hyperplazie prostaty – Klečka J., Klézl P., Nencka P., Mašková V., Grill R.

136 Emfyzematózní pyelonefritida – Prošvic P., Kosařová A., Flašar P., Pšenička O.

137 Absces semenného váčku jako méně častá příčina septického stavu – Fogl J., Šámal V., Mečl J.

138 Hodnocení klinického účinku a snášenlivosti polybakteriálního lyzátu (Urivac) v imunostimulační léčbě recidivujících infekcí dolních močových cest – Matoušková M., Hanuš M., Hiblbauer J. jr., Szewczyk J., Sýkora R., Sabra R., Tomaštík P., Králová V., Paseka J.

139 Vliv plodů Vaccinium macrocarpon na urodynamické parametry a IPSS u mužů – Vidlář A., Vostálová J., Študent V.jr., Šimánek V., Študent V.

140 Možnosti predikce postižení urotraktu u pacientů s prokázanou plicní tuberkulózou – Nencka P., Zachoval R., Vašáková M., Kopecká E., Klézl P., Grill R.

141 Indikace laparoskopie v léčbě urolitiázy – Hora M., Stránský P., Eret V., Ürge T., Běhounek P., Janda V., Kouba J.

142 Perkutánní operace nefrolitiázy v Galdakao-modifikované supinační poloze – Král M., Látalová B., Grepl M., Čtvrlík F., Hruška F., Rajmon P., Tüdös Z., Hradil D., Študent V.

144 Mini PEK jako miniinvazivní metoda volby léčby nefrolitiázy – Klézl P., Klečka J., Hruška M., Grill R.

145 Výsledky nefrektomií s odstraněním nádorového trombu dosahujícího k bránici – Broďák M., Habal P., Morávek P., Košina J., Navrátil P., Louda M., Pacovský J.

146 Operačně řešené lokální recidivy po radikální nefrektomii ve FN USA – Hrabec R., Filipenský P., Řehořek P., Kumstát P., Trojan P., Zítka P., Oplatek Z., Dolan I., Krechlerová M., Šrámková K.

147 Současné možnosti miniinvazivního chirurgického řešení nádorů ledviny – Eret V., Stránský P., Ürge T., Dolejšová O., Kalusová K., Pitra T., Chudáček Z., Hes O., Hora M.

148 Vliv ischémie na funkci ledviny – klinický model resekce tumoru solitární ledviny – Stránský P., Hora M., Eret V., Ürge T., Schmidt M., Klézl P., Chmelík F., Klíma M., Tolinger P., Staněk R., Drábek M., Klátil S.

149 Resekce ledvin ve farmakologicky řízené hypotenzi – Chmelík F., Kočárek J., Belej K., Drlík P., Brdlíková Š., Gabrielová P., Hoření E., Tyll T., Spálený A., Šimanová Z.

151 Laparoskopická resekce vícečetných expanzí ledviny – Macek P., Pešl M., Novák K., Hanuš T.

153 Roboticky asistovaná parciální nefrektomie, první zkušenosti – Chamzin A., Doležel J., Zachoval R., Vermousek I., Tvarůžek J., Šimoník I., Vagundová M.

 

 

Publikováno: 17. 10. 2014

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři