1

60. výroční konference České urologické společnosti

Ve dnech 22. – 24. října 2014 se v brněnském hotelu Voroněž konala již 60. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Na tuto nejprestižnější urologickou akci v roce se sjelo více než 800 urologů a urologických sester z celé České republiky, Slovenska, Polska a dalších zemí. Během 3 dnů se uskutečnilo množství vzdělávacích kurzů a bylo prezentováno více než 160 sdělení ve formě přednášek a posterů.

CUS_2014_banner

O dění na konferenci informoval posluchače Českého rozhlasu Brno prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předseda České urologické společnosti ČLS JEP. Prof. Babjuk hovořil také o nejčastějším uroonkologickém onemocnění, kterým je karcinom prostaty.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ZDE.