59. výroční konference ČUS v Karlových Varech

image_pdfimage_print

Letošní již 59. ročník výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP se uskutečnil 30. 10. – 1. 11. 2013 v krásném prostředí našeho největšího lázeňského města. Karlovarský hotel Thermal hostil 461 urologů a 217 sester pracujících v urologii. Již tradičně se zúčastnili také kolegové ze Slovenska, kterých na západ Čech dorazilo více než 50.

První den konference začal schůzemi výboru ČUS a redakční rady České urologie. Následovaly 4 edukační kurzy České akademie urologie na následující témata: Transplantace ledvin, Infertilita z pohledu urologa, Dětská urologie v ambulanci všeobecného urologa a Nežádoucí účinky onkourologické léčby.

Druhý den konference začal sérií vyzvaných přednášek zahraničních hostů. Pozvání přijal  zástupce EAU prof. H. van Poppel, zástupce Polské urologické společnosti prof. P. Chlosta a zástupce Slovenské urologické společnosti doc. I. Minčík. Tato tři sdělení doplnili dva mladí urologové z České republiky a ze Slovenska – za ČR as. V. Eret a za SR S. Grobarčíková. Následoval blok přenosů živých operací ze dvou pracovišť, Urologické kliniky VFN a Masarykova onkologického ústavu v Brně, přičemž byly prezentovány 3 metody operační léčby mužské stressové inkontinence (pásky A.T.O.M.S. a Argus a umělý svěrač AUS). Pauza na oběd byla zpestřena satelitním sympoziem s tématem benigní hyperplazie prostaty.

V odpoledních hodinách probíhala Evropská škola urologie na téma Ženská urologie, kde přednášel prof. W. Artibani z italské Verony a prof. E. Chartier-Kastler z Paříže. Den byl zakončen setkáním mladých akademických urologů, kde byla prezentována výzkumná témata mladých urologů z celého spektra urologie. Celé odpolední jednání proběhlo v anglickém jazyce.

Během dne paralelně jednaly sestry. Dopoledne pro ně byl připraven edukační kurz v rámci Aesculap Akademie a odpoledne prezentovaly svá originální sdělení z celé oblasti urologie.

Den byl zakončen společenským večerem, v rámci kterého udělil výbor ČUS čestná členství společnosti třem významným českým urologům za přínos k rozvoji české urologie. Toto ocenění získal prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. z Prahy, doc. MUDr. Jan Báňa, CSc. z Olomouce a prim. MUDr. Bohumil Matras z Prahy. Současně byly předány ceny za nejlepší publikace za rok 2012.

Poslední den jednání začal plenární schůzí ČUS, kterou následovala ve dvou paralelních sekcích jednání na témata z celého spektra urologie. Celkem bylo předneseno 146 originálních sdělení. Všechna abstrakta lze nalézt jako supplementum časopisu Česká urologie (Ces Urol, 2013, 17 (Suppl 1): 1-100).

Poprvé byly na konferenci ČUS nahrazeny klasické tištěné postery elektronickou formou, kterou si mohli prohlédnout účastníci konference na 6 bannerech (velkoplošných dotykových displejích) a také on-line na svých počítačích, tabletech a chytrých telefonech na webových stránkách ČUS.

Nedílnou součástí konference byla i doprovodná výstava, na níž se prezentovalo 42   farmaceutických firem a firem dodávajících zdravotnickou techniku.

Kromě odborného programu byl po oba večery připraven i program společenský, který umožňoval neformální setkání s kolegy z oboru a navazování nových kontaktů. Účastníci konference měli možnost užít si atmosféru mezinárodního filmového festivalu, který v prostorech hotelu Thermal každoročně probíhá. Jednak první večer při projekci filmu a pak následně druhý večer, kdy předávání čestných členství ČUS doprovázelo promítání vybraných festivalových znělek. 59. výroční konference je již minulostí, ale věříme, že účastníci budou pozitivně hodnotit jak její odbornou, tak společenskou úroveň.

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

 

Videoupoutávka na 59. výroční konferenci ČUS

Program 59. výroční konference ČUS ke stažení ZDE.

UZÁVĚRKA PRO PŘÍJEM ABSTRAKT – 30. 6. 2013

Přihlášení abstrakta je možné pouze on-line.

Elektronický systém přijímá pro všechny formy sdělení pouze strukturovaná abstrakta. Jednotlivé kapitoly se plní do připravených oddílů “Cíl – Metody – Výsledky – Závěr”. Celkový objem je stanoven na 2.000 znaků včetně mezer. Název práce, autoři a pracoviště se do uvedeného limitu nezapočítávají. V celém textu je třeba dodržovat zásady anonymizace tzn. neuvádět konkrétní název pracoviště, kterého se popisovaný případ týká. Použijte prosím obecnějšího výrazu např. “na našem pracovišti”. Oddíl “Výsledky” musí obsahovat konkrétní výsledky naplňující cíl abstrakta. Termín pro ukončení příjmu abstrakt je definitivní a je omezen elektronicky.

O přijetí abstrakt rozhoduje vědecký výbor. Autorům abstrakt bude oznámeno jeho rozhodnutí. V případě přijetí abstrakta a jeho zařazení do vědeckého programu konference obdrží autor pokyny pro prezentaci obsahující čas prezentace a požadavek na dvojjazyčné dvojprojekce v češtině (slovenštině) a angličtině.

 

Byla otevřena registrace k účasti na 59. výroční konferenci České urologické společnosti a zároveň zahájen příjem abstrakt.

 

Pozvánka na 59. výroční konferenci ČUS

Publikováno: 2. 9. 2013

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři