59. výroční konference ČUS – rozhovor s vědeckým sekretářem a prezidentem konference

image_pdfimage_print

59. výroční konference ČUS ČLS JEP se uskuteční v termínu 30. 10. – 1. 11. 2013 v Karlových Varech. Organizační i vědecký výbor konference se budou snažit připravit vysoce kvalitní odborné přednášky, ale i příjemný společenský program. Na podrobnosti týkající se odborného a společenského programu jsme se zeptali vědeckého sekretáře konference, prof. MUDr. Milana Hory, Ph.D., MBA a prezidenta konference MUDr. Jiřího Brdlíka.

 59. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP

 

Pane profesore, jste vědeckým sekretářem letošní již 59. výroční konference ČUS. Můžete nám prozradit, na co z odborného programu se mohou účastníci konference těšit? V loňském roce byl program zahájen edukačními kurzy České akademie urologie (ČAU), které přehlednou formou shrnovaly současnou úroveň znalostí v dílčích oblastech urologie a setkaly se se zájmem auditoria. Jaká problematika bude náplní letošních kurzů ČAU?

Program konference začíná ve středu 30. října, kdy od 16 hodin budou klinicky zaměřené edukační kurzy ČAU. Nejdříve paralelně tématika transplantací ledvin a dětské urologie v ambulanci dětského urologa, od 17,15 do 18,30 pak infertilita z pohledu urologa resp. řešení komplikací onkourologické léčby zaměřené spíše na farmakoterapii. Cílem je nás všechny edukovat v problematice, která sice není naší každodenní náplní, ale setkáváme se s ní či budeme setkávat.

Již tradicí se staly vyzvané přednášky zahraničních hostů. Koho z představitelů světové urologie si budeme moci vyslechnout na letošní konferenci?

Vyzvané přednášky zahajují čtvrteční jednání ráno v 8,30. Přijede prof. H. Van Poppel z belgického Leuvenu, Adjunct Secretary General EAU (má v EAU na starosti vzdělávání, donedávna byl šéfem Evropské školy urologie) a prof. M. Wirth z německých Drážďan, pokladník EAU. Jako host Polské urologické společnosti vystoupí prof. P. Chlosta a za Slovenskou urologickou společnost doc. I. Minčík. Přednášky doplní sdělení mladého urologa do 35 let z ČR (V. Eret, Plzeň) a SR (S. Grobarčíková, Martin).

Velmi atraktivní jsou živé přenosy z operačních sálů. Všichni jistě uvítají, že se uskuteční i v rámci tohoto ročníku konference. Jaká operativa bude letos prováděna a která pracoviště se do přenosů zapojí?

Přímé přenosy z operačního sálu Thomayerovy nemocnice Praha a MOU Brno budou ve čtvrtek od 10,30 do oběda. Budou zaměřené na problematiku mužské inkontinence (pásky – Argus doc. Doležel, ATOMS doc. Zachoval, umělý svěrač MUDr. I. Pavlík).

Jak již bylo anoncováno v pozvánkách, i tento rok proběhne kurz Evropské školy urologie. Jaké problematice se bude tentokrát věnovat?

Evropská škola urologie na téma Ženské urologie – stresová inkontinence a prolaps pánevního dna je domluvena ve čtvrtek po obědě od 14 hod. v rozsahu 2 hodin. Jako přednášející přijedou W. Artibani (Itálie) a E. Chartier-Kastler (Paříž). Na závěr budou prezentovat kazuistiky P. Holý (Praha, TN) a R. Sýkora (Ostrava). Paralelně s ESU poběží sesterská sekce.

Součástí konference bývají satelitní sympózia farmaceutických společností. Je již známo, jak budou tématicky zaměřeny?

Během přestávky na oběd (trvá 90 min, aby byl čas na společenská setkání) proběhne satelitní sympozium firmy GSK. Řeč bude zejména o kombinované léčbě BPH (tasmsulosin a dutasterid), patrně formou odborné diskuze minimálně dvou předních odborníků z ČR, ale odborný program se teprve připravuje.

Registrace na výroční konferenci probíhá již od ledna, zájemci se mohou přihlásit on-line na adrese http://www.hanzo.cz/cus/registrace. Kdy je uzávěrka pro příjem abstrakt od aktivních účastníků?

Uzávěrka pro abstrakta je do konce června. Vědecký výbor o nich rozhodne na svém zasedání 18. 7. 2013. Odborný program začne k večeru 31. 10. prvními sekcemi a bude pokračovat celý pátek, kdy bude přerušen pouze členskou schůzí.

 Karlovy-Vary_mensi-660x438

 

Pane doktore, letošní výroční konferenci ČUS budou hostit Karlovy Vary, největší lázeňské město České republiky. V jakých prostorech se bude konference odehrávat?

Konference ČUS se bude konat v prostorech lázeňského hotelu Thermal, kde se již konala konference v roce 1994 (tehdy to byla společná konference ČUS a SUS – Slovenské urologické společnosti). Mnozí tehdejší účastníci již prostory nepoznají, neboť hotel Thermal prochází postupnou rekonstrukcí. Rovněž v Karlových Varech se mnoho změnilo k lepšímu oproti roku 1994.

V průběhu konference lze nejen načerpat nové odborné znalosti v rámci vědeckého programu, ale také využít možnost neformálního setkání s kolegy z oboru. Můžete prozradit, jaký společenský program chystáte po oba večery?

Ve středu bude krátký raut a od 20 hod. projekce vybraného filmu z karlovarského filmového festivalu. Čtvrteční společenský večer je plánován v prostorech hotelu Thermal, které poskytují důstojné prostředí k formálním a neformálním schůzkám a jednání.

Thermal_Kongresovysal

Karlovy Vary leží v západním koutu naší republiky a nejsou snadno dostupnou destinací. Jaké jsou možnosti dopravy do této lokality a kterou konkrétně byste doporučoval?

Dopravní spojení do Karlových Varů se od roku 1994 bohužel nezměnilo. Slibovaná rychlostní komunikace R6 je stále v nedohlednu a vlakové spojení není příliš ideální (přímé spojení s Prahou neexistuje – nutno cestovat přes Plzeň či Chomutov). Pro velký ohlas a dobrou zkušenost z minulého roku se opět připravuje možnost organizované dopravy. Bude nabídnut vlakový spoj na trase Žilina – Praha a navazující autobusová linka do Karlových Varů a zpět. Veškeré podrobnosti včetně možnosti rezervace jízdenky za zvýhodněnou cenu budou na stránkách konference www.hanzo.cz/cus. Ale i přes dopravní složitost příjezdu doufám, že uroložky a urologové si cestu do Karlových Varů najdou a budou zde spokojeni s odborným i společenským programem.

Účastníky konference jistě bude zajímat, jak je zajištěno ubytování v Karlových Varech?

Ubytování je zajištěno přímo v hotelu Thermal nebo v nepříliš vzdálených hotelech. On-line rezervace ubytování je možná na: http://www.hanzo.cz/cus/ubytovani.

 

Děkuji Vám za rozhovor

 

Veronika Črepová

Administrátor webových stránek ČUS

 

Rozhovor ve formátu PDF:  Vyrocni konference 2013 – rozhovor

Publikováno: 27. 5. 2013

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři