1

Zpráva ze zahraniční stáže – Urologická klinika Semmelweisovy Univerzity, Budapešť

Měla jsem možnost absolvovat 2 týdenní klinickou stáž na Urologické klinice Semmelweisovy univerzity (Department of Urology and Centre for Urooncology, Semmelweis University, Budapest) a to v období od 4. do 15. 9. 2017. Přednostou kliniky je prof. Péter Nyirády. Má stáž byla zaměřena na andrologii a jejím odborným garantem byl prof. Zsolt Kopa, vedoucí Andrologického centra Urologické kliniky Semmelweisovy univerzity a předseda Maďarské andrologické společnosti. Urologická klinika Semmelweisy univerzity je od roku 2016 akreditovaným vzdělávacím centrem Evropské akademie andrologie (European Academy of Andrology, EAA). Dále je výukovým centrem pro mikrochirurgickou operativu a andrologii jako nástavbovou specializaci v Maďarsku.

Urologická klinika Semmelweisovy univerzity je druhou nejstarší samostatnou urologickou klinikou v Evropě, byla založena roku 1920. Klinika sídlí v samostatné historické budově, k dispozici má 60 lůžek, včetně vlastní jednotky intenzivní péče, pět operačních sálu a ambulantní trakt s cytoskopickým sálkem a specializovanými ambulancemi. Na klinice provádí celé spektrum urologických výkonů, včetně radikálních prostatektomií, cystektomií, otevřených i laparoskopických resekcí ledviny a nefrektomií. Mimo Andrologické centrum jsou na klinice dvě další specializovaná centra – Onkourologické centrum a Centrum funkční urologie. V rámci Onkologického centra probíhá kompletní onkologická léčba všech urologických malignit, včetně podávání chemoterapií i biologické léčby. Vedoucí lékař Centra funkční urologie má mimo urologické atestace i atestaci gynekologickou a klinika tak nabízí celé spektrum výkonů k řešení ženské inkontinence a prolapsů pánevního dna – od slingových metod po otevřené či laparoskopické kolposuspence, eventuálně i možností provedení hysterektomie. Z chirurgických výkonů dále nabízí implantace slingů také u mužské inkontinence, implantaci umělého svěrače, sakrální neurostimulaci či aplikaci botulotoxinu do měchýře. Každý z atestovaných lékařů na této klinice má užší urologickou subspecializaci – onkourologie, andrologie, funkční urologie nebo litiáza. Rezidenti v rámci specializační přípravy rotují mezi jednotlivými subspecializacemi.

Hned první den jsem měla možnost asistovat prof. Nyrádimu uretroplastiku s použitím bukálního štěpu. Při tomto výkonu lékaři opakovaně vzpomínali doc. Kočvaru, jako uznávaného odborníka v této oblasti. Někteří z místních lékařů se měli možnost učit provádění uretroplastik přímo od něj.

Na každý den byl připraven prof. Kopou andrologický operační program. Na klinice mají k dispozici mikroskop Carl Zeis, nabízející až 10ti násobné zvětšení, jsou vedoucím pracovištěm v mikrochirurgické operativně v Maďarsku a fungují i jako školící centrum. Měla jsem možnost asistovat u většiny zde prováděným mikrochirurgických výkonů – od varikokelektomii, přes techniky chirurgického odběru spermií (MESA, TESA) po resekce varlete pro tumor. Na klinice dále pravidelně provádí i rekonstrukční mikrochirurgické výkony – vazo-vazoanastomózy či tubulo-vazoanastomózy. V rámci jednodenního tréninku jsem si vyzkoušela provádění mikrochirurgických cévních anastomóz na laboratorních potkanech ve školícím centru, které je součástí Semmelweisovy univerzity. V průběhu stáže jsem měla možnost pozorovat prof. Kopu při práci s andrologickými pacienty a probírat s ním diagnostické postupy, indikace ke specializovaným vyšetřením a možnosti dalšího léčebného postupu. Prof. Kopa byl velice ochotný a vstřícný a v průběhu stáže jsem s ním probrala spoustu andrologických otázek. Účastnila jsem se výuky dalších atestovaných lékařů v nástavbové andrologické specializaci, probírali jsme recentní články, učili se je interpretovat a prezentovat. Ve druhém týdnu stáže jsem měla možnost účastnit se i andrologických přednášek pro studenty zahraničního curricula místní lékařské fakulty. Velikou výhodou zdejší Urologické kliniky je přítomnost Andrologické laboratoře, která nabízí možnost rychlého hodnocení a zpracování ejakulátu nebo materiálu získaného chirurgickým odběrem. S metodami práce s těmito vzorky jsem se měla v průběhu své stáže také možnost seznámit. Andrologické centrum velmi úzce spolupracuje s Centrem reprodukční medicíny a Endokrinologickou klinikou.

V průběhu stáže jsem měla dále možnost pozorovat nebo asistovat u nejrůznějších operačních výkonů. Zaměřila jsem se zejména na onkologické výkonu na genitálu (parciální amputace penisu, maskulinizace) a rekonstrukční operace genitálu (uretroplastiky, perineostomie, excize a rekonstrukce po operaci vazelinového granulomu). V Maďarsku zejména ve vězeňské komunitě je velmi rozšířená augmentace penisu injekcí horké vazelíny po podkoží. Po této mutilace dochází k nekróze podkoží i kůže penisu s nutností následných chirurgických výkonů – excize s následnou plastikou genitálu ve druhé době. Těmto výkonům se na klinice dlouhodobě věnuje zejména prof. Kelemen.

Stáž na tomto pracovišti bych rozhodně doporučila. Všichni se ke mně chovali nesmírně mile a vstřícně. Znalost angličtiny místních lékařů je na vynikající úrovni, s komunikací nebyl žádný problém.

Účast na této stáži byla finančně podpořena ze zdrojů České urologické společnosti pro podporu stáží mladých urologů v rámci centrální Evropy.

MUDr. Marcela Čechová, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Urologická klinika Semmelweisovy Univerzity, Budapešť

Andrologické centrum Urologické kliniky Semmelweisovy Univerzity – zprava: přednostka kliniky prof. Péter Nyirády, dr. Péter Riesz, sestra Ildikó Kedves, prof. Zsolt Kopa, autorka

 

Mikrochirurgický trénink

Mikrochirurgický trénink – anastomóza aorty