Výsledky soutěže ČUS ČLS JEP o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2020

image_pdfimage_print

Dne 21. 10. 2021 byly během plenární schůze, která se uskutečnila v rámci 67. Výroční konference ČUS ČLS JEP v Praze, oznámeny výsledky Soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2020.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 19 publikací ve čtyřech kategoriích. V kategorii A bylo hodnoceno 9 publikací, v kategorii B 4 publikace, v kategorii C 3 publikace a v kategorii D také 3 publikace. Seznam prací přihlášených do soutěže je k dispozici ZDE.

Komise pro udílení cen ČUS o nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 26 členů, do sekretariátu ČUS dorazilo 22 obálek s hodnocením. Z důvodu chybné metodiky bylo vyřazeno jedno hodnocení z kategorie B a jedno hodnocení z kategorie C.

Komise složená z pověřeného člena výboru ČUS, revizní komise ČUS a zástupce sekretariátu ČUS zasedala 8. září 2021. Komise z došlých hodnocení sestavila konečné pořadí dle Pravidel pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace. Výbor ČUS ČLS JEP děkuje všem autorům prací přihlášených do soutěže, členům Komise pro udílení cen ČUS za aktivní přístup a gratuluje všem výhercům.

Výsledky soutěže jsou následující:

Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

 1. místo

Šámal V., Krhut J., Paldus V., Müllerová J., Mečl J. Intravesical Loss of OnabotulinumtoxinA During Endoscopic Intradetrusor Injection – A Multicenter Experience. Int Neurourol J 2020; 24(1): 59-65. Published online: March 31, 2020. DOI: https://doi.org/10.5213/inj.1938160.080. IF 1,794

 1. místo

Stejskal J., Adamcová V., Záleský M., Novák V., Čapoun O., Fiala V., Dolejšová O., Sedláčková H., Veselý Š., Zachoval R. The predictive value of the prostate health index vs. multiparametric magnetic resonance imaging for prostate cancer diagnosis in prostate biopsy. World J Urol. 2020 Aug 6. doi: 10.1007/s00345-020-03397-4. Epub ahead of print. PMID: 32761380. IF 3,217

 1. místo

Trachta J., Musthaq I., Petrášová N., Hradský O., Škába R. Lower Urinary Tract Symptoms in Adult Females after Feminizing Genitoplasty for Congenital Adrenal Hyperplasia. J Urol. 2021 May;205(5):1483-1489. doi: 10.1097/JU.0000000000001509. Epub 2020 Dec 21. PMID: 33347777. IF 5,647

 1. místo

Novák V., Veselý Š., Lukšanová H., Průša R., Čapoun O., Fiala V., Dolejšová O., Sedláčková H., Kučera R., Stejskal J., Záleský M., Babjuk M. Preoperative prostate health index predicts adverse pathology and Gleason score upgrading after radical prostatectomy for prostate cancer. BMC Urol 2020; 144(20). DOI: 10.1186/s12894-020-00711-5. IF 1,592

 1. místo

Hrbáček J., Čermák P., Zachoval R. Current Antibiotic Resistance Trends of Uropathogens in Central Europe: Survey from a Tertiary Hospital Urology Department 2011–2019. Antibiotics 2020; 9(9), 630; https://doi.org/10.3390/antibiotics9090630. IF 3,893

 1. místo

Míka D., Krhut J., Ryšánková K., Sýkora R., Luňáček L., Zvara P. One-year follow-up after urethroplasty, with the focus on both lower urinary tract and erectile function. Scand J Urol. 2020 Apr;54(2):150-154. doi: 10.1080/21681805.2020.1734077. Epub 2020 Mar 12. IF 1,612

 1. místo

Do Carmo Silva J., Veselý Š., Novák V., Lukšanová H., Průša R., Babjuk M. Is Engrailed-2 (EN2) a truly promising biomarker in prostate cancer detection? Biomarkers. 2020 Feb;25(1):34-39. doi: 10.1080/1354750X.2019.1690047. Epub 2019 Nov 14. IF 1,955

 1. místo

Kudláčková Š., Kurfürstová D., Král M., Hruška F., Vidlář A., Študent V. Do not underestimate anterior prostate cancer. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2021 Jun;165(2):198-202. doi: 10.5507/bp.2020.054. Epub 2020 Nov 26. PMID: 33252117. IF 1,245

 1. místo:

Gaduš L., Kočárek J., Chmelík F., Matějková M., Heráček J. Robotic Partial Nephrectomy with Indocyanine Green Fluorescence Navigation. Contrast Media Mol Imaging. 2020 Apr 27;2020:1287530. doi: 10.1155/2020/1287530. eCollection 2020. IF 1,984

 

Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

 1. místo

Jiří Kolář, Tomáš Pitra, Kristýna Pivovarčíková, Ivan Trávníček, František Lepič, Ondřej Hes, Milan Hora. Biopsie nádorů ledvin – indikace, provedení, výsledky. Ces Urol 2020, 24(2):113-125.

 1. místo

Simona Šoffová, Jan Hrbáček, Roman Zachoval. Výskyt a výsledky operačního řešení lokálních recidiv zhoubných nádorů ledvin. Ces Urol 2020, 24(4):277-283.

 1. místo

Jakub Horňák, Štěpán Veselý, Klára Havlová, Marek Babjuk. Prevence recidivujících cystitid pomocí roztoku hyaluronátu sodného Flaveran. Ces Urol 2020, 24(3):207-213

 1. místo

Lukáš Fišer, Milan Čermák, Lubomír Hyršl, Jiří Kočárek. Minimálně invazivní operační metody léčby benigní hyperplazie prostaty jako alternativa klasických desobstrukčních výkonů. Ces Urol 2020, 24(3):191-206.

 

Kategorie C – Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

 1. místo

Matoušková M. a kol. Léčba urogenitálních malignit, její nežádoucí účinky a možnosti jejich řešení. ISBN:978-80-7471-309-5

 1. místo

Hora M., Dolejšová O., Trávníček I., Ürge T., Pitra T., Sedláčková H. Urologie pro studenty všeobecného lékařství. ISBN 978-80-246-4544-5, ISBN 978-80-246-4588-9

 1. místo

Hanuš T. Česká urologie na přelomu tisíciletí. ISBN 978-80-7345-668-9

 

Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie

 1. místo

Jan Schraml, Milan Hora, Martin Hlavička, Marek Broul. Pravostranná robotická reimplantace močovodu s Boariho lalokovou plastikou. Ces Urol 2020, 24(4):244-246.

 1. místo

Markéta Matějková. Roboticky asistovaná okluze vezikovaginální píštěle – krok za krokem. Ces Urol 2020, 24(1):15-17.

 1. místo

Pavel Drlík, Milan Čermák. Rekonstrukce bulbární uretry po rozsáhlém zánětlivém abscedujícím procesu v oblasti hráze na podkladě cizího tělesa. Ces Urol 2020, 24(2):90-93.

 

Publikováno: 16. 11. 2021

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři