Vědecké práce přihlášené do soutěže o ceny ČUS za rok 2020

image_pdfimage_print

Původní vědecká práce publikovaná v časopisu v IF (kategorie A):

 • Novák V., Veselý Š., Lukšanová H., Průša R., Čapoun O., Fiala V., Dolejšová O., Sedláčková H., Kučera R., Stejskal J., Záleský M., Babjuk M. Preoperative prostate health index predicts adverse pathology and Gleason score upgrading after radical prostatectomy for prostate cancer. BMC Urol 2020; 144(20). DOI: 10.1186/s12894-020-00711-5. IF 1,592

Novák_BMC Urol (PDF)

 • Stejskal J., Adamcová V., Záleský M., Novák V., Čapoun O., Fiala V., Dolejšová O., Sedláčková H., Veselý Š., Zachoval R. The predictive value of the prostate health index vs. multiparametric magnetic resonance imaging for prostate cancer diagnosis in prostate biopsy. World J Urol. 2020 Aug 6. doi: 10.1007/s00345-020-03397-4. Epub ahead of print. PMID: 32761380. IF 3,217

Stejskal_World J Urol (PDF)

 • Hrbáček J., Čermák P., Zachoval R. Current Antibiotic Resistance Trends of Uropathogens in Central Europe: Survey from a Tertiary Hospital Urology Department 2011–2019. Antibiotics 2020; 9(9), 630; https://doi.org/10.3390/antibiotics9090630. IF 3,893

Hrbáček_Antibiotics (PDF)

 • Kudláčková Š., Kurfürstová D., Král M., Hruška F., Vidlář A., Študent V. Do not underestimate anterior prostate cancer. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2021 Jun;165(2):198-202. doi: 10.5507/bp.2020.054. Epub 2020 Nov 26. PMID: 33252117. IF 1,245

Kudlackova_Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub (PDF)

 • Míka D., Krhut J., Ryšánková K., Sýkora R., Luňáček L., Zvara P. One-year follow-up after urethroplasty, with the focus on both lower urinary tract and erectile function. Scand J Urol. 2020 Apr;54(2):150-154. doi: 10.1080/21681805.2020.1734077. Epub 2020 Mar 12. IF 1,612

Míka_Scand J Urol (PDF)

 • Šámal V., Krhut J., Paldus V., Müllerová J., Mečl J. Intravesical Loss of OnabotulinumtoxinA During Endoscopic Intradetrusor Injection – A Multicenter Experience. Int Neurourol J 2020; 24(1): 59-65. Published online: March 31, 2020. DOI: https://doi.org/10.5213/inj.1938160.080. IF 1,794

Šámal_Int Neurourol J (PDF)

 • Trachta J., Musthaq I., Petrášová N., Hradský O., Škába R. Lower Urinary Tract Symptoms in Adult Females after Feminizing Genitoplasty for Congenital Adrenal Hyperplasia. J Urol. 2021 May;205(5):1483-1489. doi: 10.1097/JU.0000000000001509. Epub 2020 Dec 21. PMID: 33347777. IF 5,647

Trachta_J Urol (PDF)

 • Do Carmo Silva J., Veselý Š., Novák V., Lukšanová H., Průša R., Babjuk M. Is Engrailed-2 (EN2) a truly promising biomarker in prostate cancer detection? Biomarkers. 2020 Feb;25(1):34-39. doi: 10.1080/1354750X.2019.1690047. Epub 2019 Nov 14. IF 1,955

Do Carmo Silva_Biomarkers (odkaz na článek)

 • Gaduš L., Kočárek J., Chmelík F., Matějková M., Heráček J. Robotic Partial Nephrectomy with Indocyanine Green Fluorescence Navigation. Contrast Media Mol Imaging. 2020 Apr 27;2020:1287530. doi: 10.1155/2020/1287530. eCollection 2020. IF 1,984

Gaduš_Contrast Media Mol Imaging (PDF)

 

Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie (kategorie B):

 • Jakub Horňák, Štěpán Veselý, Klára Havlová, Marek Babjuk. Prevence recidivujících cystitid pomocí roztoku hyaluronátu sodného Flaveran. Ces Urol 2020, 24(3):207-213

Horňák_Ces Urol (PDF)

 • Jiří Kolář, Tomáš Pitra, Kristýna Pivovarčíková, Ivan Trávníček, František Lepič, Ondřej Hes, Milan Hora. Biopsie nádorů ledvin – indikace, provedení, výsledky. Ces Urol 2020, 24(2):113-125.

Kolář_Ces Urol (PDF)

 • Simona Šoffová, Jan Hrbáček, Roman Zachoval. Výskyt a výsledky operačního řešení lokálních recidiv zhoubných nádorů ledvin. Ces Urol 2020, 24(4):277-283.

Šoffová_Ces Urol (PDF)

 • Lukáš Fišer, Milan Čermák, Lubomír Hyršl, Jiří Kočárek. Minimálně invazivní operační metody léčby benigní hyperplazie prostaty jako alternativa klasických desobstrukčních výkonů. Ces Urol 2020, 24(3):191-206.

Fišer_Ces Urol (PDF)

 

Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):

 • Hora M., Dolejšová O., Trávníček I., Ürge T., Pitra T., Sedláčková H. Urologie pro studenty všeobecného lékařství. ISBN 978-80-246-4544-5, ISBN 978-80-246-4588-9

Hora M._Urologie pro studenty všeobecného lékařství (odkaz na knihu)

 • Matoušková M. a kol. Léčba urogenitálních malignit, její nežádoucí účinky a možnosti jejich řešení. ISBN:978-80-7471-309-5

Matoušková M._Léčba urogenitálních malignit, její nežádoucí účinky a možnosti jejich řešení (odkaz na knihu)

 • Hanuš T. Česká urologie na přelomu tisíciletí. ISBN 978-80-7345-668-9

Hanuš T._Česká urologie na přelomu tisíciletí (odkaz na knihu)

 

Video publikované v časopise Česká urologie (kategorie D):

 • Markéta Matějková. Roboticky asistovaná okluze vezikovaginální píštěle – krok za krokem. Ces Urol 2020, 24(1):15-17.

Matějková_Roboticky asistovaná okluze vezikovaginální píštěle (odkaz na video)

 • Pavel Drlík, Milan Čermák. Rekonstrukce bulbární uretry po rozsáhlém zánětlivém abscedujícím procesu v oblasti hráze na podkladě cizího tělesa. Ces Urol 2020, 24(2):90-93.

Pavel Drlík, Milan Čermák_Rekonstrukce bulbární uretry po rozsáhlém zánětlivém abscedujícím procesu v oblasti hráze na podkladě cizího tělesa (odkaz na video)

 • Jan Schraml, Milan Hora, Martin Hlavička, Marek Broul. Pravostranná robotická reimplantace močovodu s Boariho lalokovou plastikou. Ces Urol 2020, 24(4):244-246.

Jan Schraml, Milan Hora, Martin Hlavička, Marek Broul_Pravostranná robotická reimplantace močovodu s Boariho lalokovou plastikou (odkaz na video) 

Publikováno: 14. 7. 2021

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři