Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci – aktualizace 2022

image_pdfimage_print

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Praha

 

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno

 

MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU

Urologická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.

Urologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

 

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.

Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice Praha

 

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

 

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

MUDr. Milan Král, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologická klinika FN Ostrava a LF Ostrava

 

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

 

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika LF MU a FN Brno

 

doc. MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

Urologické oddělení České Budějovice

 

prim. MUDr. Petr Prošvic

Urologické oddělení Náchod

 

MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Klinika urologie a robotické chirurgie Ústí nad Labem

 

prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MHA

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

doc. MUDr. Michal Staník , Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno

 

As. MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.

Urologické oddělení Liberec

 

prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

MUDr. Ivan Trávníček, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Praha

 

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

Urologické oddělení FTN Praha

 

prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, MBA

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

Aktualizované složení komise k 16. 3. 2022

 

Publikováno: 27. 3. 2018

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři