Pravidla pro udělení finanční podpory vzdělávacím akcím v rámci ČUS

image_pdfimage_print

1.       Plán vzdělávacích akcí na následný rok je sestaven 1. 12. předchozího roku, požadavky s uvedením všech potřebných údajů (název akce,  Místo a datum konání, kontaktní osoba včetně adresy telefonu a mailu) jsou předány sekretariátu ČUS  k 15 11.  Projednání a schválení proběhne v rámci schvalování rozpočtu  ČUS pro daný rok.

2.       Podporovaná akce je organizována nebo spoluorganizována ČUS ČLS JEP.

3.        ČUS ČLS JEP neposkytuje podporu vzdělávacím akcím, kde ČUS nemá kontrolu  nad vynaloženými prostředky.

4.       Akce je zahrnuta do plánu rozpočtovaných/nerozpočtovaných akcí ČUS ČLS JEP

5.       Je uzavřena standardní smlouva v rámci ČLS JEP, text podléhá schválení v rámci Výboru ČUS, to platí i v případě organizování akce sekcí ČUS.

6.       Je připraven rozpočet vzdělávací akce a předložen Výboru ČUS ke schválení.

7.       Vyúčtování vzdělávací akce je předloženo Výboru ČUS ČLS JEP

8.       Podmínkou schválení je předložení odborného programu.

9.       ČUS zohledňuje, zdali je vzdělávací akce v souladu s principy Transparentní spolupráce AIFP.

Vypracoval a schválil výbor ČUS, 1. 3. 2017

Publikováno: 5. 3. 2017

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři