1

Nový zkrácený vzdělávací program dětské urologie platný od května 2021

Na konci dubna 2021 byl vydán nový zkrácený vzdělávací program dětské urologie. Ten navazuje na vyhlášku  ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, která  stanoví dětskou urologii jako nástavbový obor na urologii či dětskou chirurgii a vyžaduje minimální délku školení 1,5 roku. V novém vzdělávacím programu je možné získat akreditaci I. či II. typu, což usnadňuje menším pracovištím získat alespoň část akreditace. Dotazník žádosti o akreditaci byl též zveřejněn na stránkách MZ.

Zde je odkaz na stránku ministerstva s Věstníkem č. 5/2021

https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-5-2021/

Zasedání akreditační komise pro dětskou urologii je plánováno na 21.6.2021, proto doporučujeme všem potenciálním pracovištím o podání žádosti o akreditaci do tohoto termínu.

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

předseda akreditační komise MZ ČR pro dětskou urologii