Odborný program Jarního edukačního urologického sympózia 2018

image_pdfimage_print

Odborný program sympózia: Jarní edukační urologické sympózium 2018 (PDF)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás jménem organizátorů pozvali k účasti na Jarním edukačním urologickém sympóziu České urologické společnosti.

Jedním ze základních cílů České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) je  kontinuální vzdělávání urologů. Tradičně nejvýznamnější akcí je Výroční konference ČUS, kde jsou prezentovány prioritně výsledky vědeckých aktivit jednotlivých pracovišť ve formě původních prací. Dalšími tradičními vzdělávacími akcemi jsou sympózia a semináře pořádané jednotlivými sekcemi ČUS, které oslovují specifické zájmové skupiny urologů a staví především na mezioborovém přístupu. Portfolio edukačních akcí pak doplňují regionální semináře a praktické kurzy a workshopy (laparoskopické workshopy, andrologické kurzy, Škola funkční urologie). Další kurzy jsou pořádány v rámci specializačního vzdělávání a certifikovaných kurzů. I přes tuto širokou nabídku vzdělávacích aktivit se výbor České urologické společnosti domnívá, že s ohledem na velmi dynamický rozvoj urologie je na místě vytvořit platformu, kde by mohly být urologům prezentovány nové trendy v oboru. Proto se výbor ČUS rozhodl navázat na předchozí ročník a pokračovat v pořádání Jarního edukačního urologického sympózia i v roce 2018. Program byl připraven tak, aby oslovil jak urology pracující u lůžka, tak kolegy pracující v ambulantní složce. Základem jsou vyzvané přednášky, ale zájemci budou mít rovněž možnost nácviku praktických dovedností v oblasti flexibilní ureteroskopie a biopsie prostaty v rámci oblíbených individuálních „hands-on“ tréningů.

Věřím, že naše sympózium naváže na úspěchy našich předchozích společných setkání a stane se praktickou a velmi neformální platformou pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Těšíme se s Vámi na shledanou ve Východních Čechách

 

Prof. MUDr. Milan Hora, PhD., MBA                 Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Odborný garant sympózia                                 Odborný garant sympózia

 

 

Publikováno: 24. 1. 2018

Výroční konference ČUS ČLS JEP 2021

Česká urologie

1/2021
stáhnout

4/2020
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři