Akreditovaná pracoviště urologie a dětské urologie, stav k 10. 1. 2013