Ohlédnutí za 68. výroční konferencí ČUS ČLS JEP

image_pdfimage_print

Není divu, že po dvouleté pauze, kdy se výroční konference konala v online prostoru, byla účast rekordní. Celkem se konference zúčastnilo 1100 účastníků nejen z České Republiky, ale i ze zahraničí.

První den konference byl věnován edukačním kurzům České akademie urologie. Kurz „Urolog a nadledviny“ (garant I. Hartmann) nabídl schéma multioborové spolupráce při diagnostice a terapii chirurgicky řešitelných onemocnění nadledvin.  Následující kurz „Biopsie prostaty- správný postup ve světle současných doporučení EAU“ (garant M. Hora) nabídl velmi zajímavou sérii přednášek týkajících se diagnostiky karcinomu prostaty, způsobu provedení biopsie prostaty a využití magnetické rezonance ve světle doporučených postupů EAU. Tento blok byl velmi dynamický, částečně kontroverzní a bezpochyby musel vtáhnout každého v sále do děje. Na závěr M. Hora vyzval k převedení doporučení EAU týkající se využití magnetické rezonance a transperitoneální biopsie do reality běžné praxe v ČR. Poslední kurz „Genetika karcinomu prostaty- jak blízko je urologické praxi“ (garanti M. Babjuk, R. Zachoval) se zabýval aktuálním pohledem na současný stav molekulárně genetické diagnostiky zárodečných mutací karcinomu prostaty, její dostupností v ČR a významu molekulárního testování. Již první den konference jsme mohli sledovat zcela zaplněný sál, živou a zajímavou diskuzi. Tento trend se udržel po celou dobu olomoucké konference.

Během středečního podvečera proběhlo také zasedání redakční rady časopisu Česká urologie.

Ve čtvrtek ráno byla 68. výroční konference České urologické společnosti ČSL JEP slavnostně zahájena prezidentem konference I. Hartmannem, ředitelem FN Olomouc R. Havlíkem, děkanem LF UP Olomouc J. Zadražilem a předsedou ČUS R. Zachovalem. V rámci sekce vyzvaných přednášek se následně se svými sděleními představilo mezinárodní pole přednášejících ze Slovenska, Polska, Maďarska, Velké Británie, USA a Nizozemí. B. Obšitník shrnul léčebné možnosti u karcinomu prostaty, polská urologická společnost byla zastoupena T. Drewou se sdělením o miniinvazivních možnostech radikální cystektomie, A. Pytel ukázal výhody centralizace péče o nemocné s karcinomem penisu v Maďarsku. Nesmírně zajímavá a k urologům místy kritická přednáška skotského J. N’Dowa poukázala na potřebu kvalitního výzkumu nejen v oblasti urologie. Ve společnosti zkušenějších kolegů se neztratili ani zástupci mladých urologů T. Pitra a M. Franko s kvalitním přehledem ohledně Lynchova syndromu resp. trendů biopsie prostaty. Při vystoupení I. Grunbergera z New Yorku ohledně jeho zkušeností s aquaablací používanou v terapii benigní hyperplazie prostaty jsme mohli nevěřícně poslouchat, jak jsou pacienti s více jak 100g prostatou propuštěni domů bezprostředně po operačním zákroku. Kam se během několika let posunula neuromodulační léčba ve funkční urologii, ukázal B. Blok z Holandska

Po krátké pauze pak v hlavním sále proběhl jeden z  vrcholů konference. Jak je již zvykem, mohli jsme díky telemostu opět v živém přenosu sledovat operační zákrok, a to roboticky asistovanou reimplantaci močovodu s Boariho plastikou v podání J. Schramla z Urologické kliniky v Ústí nad Labem.  Celý přenos byl okořeněn technickou inovací, kdy všichni v sále obdrželi brýle pro 3D vidění a mohli tak mít totožný pohled jako v robotické konzoli. Tento zážitek byl opravdu unikátní a myslím si, že všichni přítomní na to budou dlouho vzpomínat.

Kromě odborného programu konference nabízela zájemcům hands-on training laparoskopické a robotické chirurgie.

Jako již tradičně byla partnery České urologické společnosti organizována satelitní sympózia, týkající se hlavně terapie hormonálně rezistentního karcinomu prostaty a metastatického karcinomu prostaty, ale i benigních onemocnění prostaty.

Ve čtvrtek odpoledne se s námi v rámci kurzu Evropské školy urologie (ESU) o své zkušenosti podělil přední evropský urolog H. Van Der Poel, a to v přednáškách týkajících se nejdříve diagnostického a terapeutického využití PSMA PET-CT a poté přednášku zamřenou na pomocné zobrazovací metody zvyšující kvalitu provedení robotické prostatektomie. V této sekci nás také B. Malavaud seznámil s aktuálním přehledem fokální terapie karcinomu prostaty. Tuto zajímavou sekci pak ukončil M. Král se svojí interaktivní kazuistikou, kdy jsme se díky hlasování přes mobilní telefony mohli podílet na výběru dalšího postupu léčby u pacienta s high risk karcinomem prostaty.

V paralelní sesterské sekci proběhla v rámci edukačního sympózia Aesculap akademie a zajímavá sdělení na téma léčby poruchy vyprazdňování močového měchýře a střeva u dětských pacientů s myelodysplázií, karcinomu prostaty a rozšiřujících se kompetencí sester.

Náročný odborný program ve čtvrtek večer vystřídal společenský večer, který se konal v areálu výstaviště Flóra, kde se každoročně konají i plesy Fakultní nemocnice Olomouc, a který vyniká prostorným tanečním parketem. O zábavu se postarala výborná kapela pana Marečka s velmi pestrým repertoárem, která postupně dokázala roztancovat i jinak tanečně velmi odolné jedince a tím vytvořit velmi příjemnou a uvolněnou atmosféru v sále.

V pátečním dopoledním programu nás A. Brisuda seznámil s aktuálními trendy v terapii svalovinu neinfiltrujícího karcinomu močového měchýře, kdy byla například zmíněna témata týkající intravezikální termoterapie, možnostech zvýšení účinnosti intravezikální BCG terapie či metodách genetického vyšetření, která mají potenciál nahradit pro pacienty nepopulární cystoskopii.

            V sousedním sále zároveň probíhala andrologická sekce, kde m.j. M. Broul vystoupil s přehledovou přednáškou o vazektomii, kde byly rozebrány nejen možné chirurgické metody, zhodnoceny jejich výsledky a komplikace, ale také legislativní rámec celé procedury. Dále pak měl velmi zajímavé sdělení L. Zámečník, který se s námi podělil o zkušenosti s rekonstrukční operací penisu s použitím xenograftu. Řada zajímavých sdělení zazněla pochopitelně i v dalších odborných sekcích.

Během pátečního dopoledne proběhla i Členská schůze České urologické společnosti ČLS JEP. V jejím průběhu byla předána čestná členství ČUS členovi výboru Slovenské urologické společnosti dr. Mackovi, emeritnímu primáři urologického oddělení Náchod dr. Šafránkovi a průkopníkovi české urologické endoskopie a robotiky dr. Köhlerovi. Cenou Eduarda Hradce in memoriam byla oceněna zcela mimořádná osobnost prof. Hese z Plzně, který patřil k nejvýznamnějším světovým uropatologům. 

            Na závěr konference se uskutečnil sonografický kurz (garanti K. Belej, L. Zámečník) zaměřený na problematiku dopplerovského vyšetření. Velmi přehlednou formou seznámil účastníky s možnostmi jejího využití při vyšetření šourku, ledvin a penisu. V závěrečném testu byla možnost zhodnotit své nabyté vědomosti. Účastníci pak obdrželi certifikát, který je dokumentem pro zdravotní pojišťovnu pro vykazování dopplerovské sonografie.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem organizátorům, aktivním i pasivním účastníkům konference. Věřme, že další osobní setkání proběhne dříve než po 3 letech, protože i když online konference zajistily odborný program na vysoké úrovni, osobnímu setkání a emotivním prožitkům, které si odnáší účastníci z letošní konference, se žádná událost ve virtuálním prostředí nemůže vyrovnat.

MUDr. Pavel Žemla, Urologická klinika FN Olomouc

 

Publikováno: 14. 11. 2022

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

2/2022
stáhnout

3/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři