Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb (PDF)