Winter forum 2013 – výstup z panelové diskuze

image_pdfimage_print

Partnerem stránek “Problematika čisté intermitentní katetrizace” je společnost Logo modre coloplast1

Panelová  diskuze

„Čistá  intermitentní  katetrizace močového měchýře“

Téma „Čistá intermitentní  katetrizace (ČIK)“  bylo součástí  11. zimního   urologického  sympozia  ve  Špindlerově  Mlýně, konaného v lednu 2013.  Denně zde probíhala  teoretická  i  praktická  edukace sester  v kurzu. Stala se hlavním tématem   panelové mezioborové  diskuze při pracovním obědě , kterou moderoval iniciátor této metody v České republice, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V panelu byl zastoupen mj též i zástupce pacientů, člen České asociace paraplegiků. Diskuze vyústila v nalezené shody v následujících  důležitých bodech:

1. ČIK je  pilířem v konzervativní  i post-operační  léčbě  non- neurogenních  a neurogenních poruch dolních cest močových u dětí i dospělých. ČIK je většinou nezbytná  po rekonstrukcích močového měchýře, zvláště pak u heterotopních náhrad.  Metodu plně akceptovali lékaři spinálních a rehabilitačních center, pediatři a další oboroví specialisté. Zdravotně postiženým pacientům umožňuje rychlé začlenění do života  po léčebné rehabilitaci, nekomplikované urologickými potížemi. ČIK spojená s úpravou pitného režimu, mnohdy s podáním  anticholinergik  či aplikací  botulinumtoxinu, vede  ke správné funkci dolních cest močových, která je předpokladem dlouhodobé protekce horních cest močových. Pacient rychle nabývá  ztracenou kontrolu nad jímáním i vyprazdňováním moče.

2. Rehabilitační  tým, jehož součástí je urolog, seznamuje pacienta s typy katétrů i kompenzačních pomůcek, potřebných pro ČIK. I přes možnost využití kompenzační pomůcky existují  indikační omezení, zejména těžká spasticita, hypertonus svěračů, konstituce pacienta apod..

3. Při narůstajícím počtu pacientů je síť  neuro-urologů  a odborných ambulancí stále nedostatečná a rovněž je potřeba zlepšit spolupráci rehabilitačních center s ambulantními urology.

4. Katétry určené k ČIK prošly v posledních letech významným technickým vývojem, který dále pokračuje. Standardem jsou dnes potahované katétry, které splňují veškeré nároky pacienta začleněného zpět do dnešní moderní  společnosti.

5. Potahovaný  katétr  je standardem  i  pro pojišťovny, jejichž finanční  i množstevní  úhradové limity se řídí  zákonem č. 369/2011 Sb., který je poslední úpravou  legislativy, platné od 1. 4. 2012. Potahovaný katétr je v indikačních kritériích plně hrazen, tedy bez doplatku, pro děti,  ženy  i muže. Preskripci schvaluje revizní lékař. Přes snahu urologa o racionální preskripci existují  tzv. „nadlimitní“ pacienti (! ), kteří potřebují vyšší počet katétrů než  je schválený limit od ZP. Individuální jednání s pojišťovnami  bývají  často neúspěšná, řešení problému je proto „výzvou“,  mj. i  pro Sekci urodynamiky a neurourologie České urologické společnosti ČLS J.E. Purkyně.

 

 

 

 

 

Publikováno: 4. 1. 2014

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři