Mezioborová spolupráce uroneuro

image_pdfimage_print

Partnerem stránek “Problematika čisté intermitentní katetrizace” je společnost Logo modre coloplast1

 

Mezioborová spolupráce urologů a neurologů při diagnostice a léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou- zpráva z workshopu

Pozvánka: Mezioborová spolupráce urologů a neurologů při diagnostice a léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou (PDF)

Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie při České urologické společnosti ČLS JEP uspořádala ve spolupráci se Sekcí klinické neuroimunologie a likvorologie při České neurologické společnosti ČLS JEP ve dnech 12. a 13. června 2014 v Počátkách workshop na téma Mezioborová spolupráce urologů a neurologů při diagnostice a léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou. Do krásného prostředí Českomoravské vysočiny se sjeli zejména neurologové a urologové z RS center z celé republiky.

Cílem sympózia bylo především podpořit ještě širší mezioborovou spolupráci v této oblasti. Odborný program byl sestaven z přednášek urologů a neurologů z Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a  Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy nemocnice Praha, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc a  Krajské nemocnice Liberec. Jednotlivé  bloky se skládaly jak z přehledových přednášek, tak rozborů klinických kazuistik. Do jejich řešení bylo zapojeno prostřednictvím interaktivního hlasovacího systému i auditorium. Velký prostor byl tradičně věnován diskuzi, která ve většině případů pokračovala i v předsálí po skončení jednotlivých  bloků.

Jak známo, přibližně 90 % pacientů má symptomy dolních cest močových, které mají následně významný dopad na jejich kvalitu života. Je proto logické, že podstatná část programu byla věnována tématu diagnostiky a léčby symptomů dolních močových cest, ale dlouze a podrobně se diskutovalo rovněž o problematice infekcí močových cest a jejich  dopadu na celkový stav pacientů s RS, zvýšeném riziku výskytu urologických malignit u pacientů s RS a o reálných očekáváních pacientů od urologické léčby. Pozornost byla věnována rovněž diskuzi o tom, kdy by měl neurolog pacienta s RS odeslat na urologické vyšetření.

Bylo konstatováno, že na mnohé otázky nejsou známy jednoznačné odpovědi, protože nemáme k dispozici relevantní data. V této souvislosti se samozřejmě nabízí možnost spolupráce mezi urology a neurology nejen v oblasti léčebné, ale i na poli klinického výzkumu. Velká většina účastníků také podpořila myšlenku vytvořit národní doporučení pro urologickou péči o pacienty s RS.

Dík za úspěch setkání patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž České urologické společnosti ČLS JEP a dalším partnerům, kteří konání této akce podpořili a společnosti J&M Agency, která zajistila bezchybný průběh po stránce organizační.

Za organizátory J. Krhut

Fotogalerie:

DSC_2535

DSC_2574

DSC_2633

DSC_2649

DSC_2658

DSC_2661

DSC_2680

DSC_2682

DSC_2694

Publikováno: 1. 12. 2014

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři