Intermitentní katetrizace – vyjmutí jednorázových katetrů z úhradových regulací

image_pdfimage_print

Od 1. 1. 2020 došlo novelizací Přílohy C zákona 48/1997 Sb. k navýšení denního preskripčního limitu z 5 na 7 katetrů (210 měsíc, 630/3 měsíce) a ke zrušení podmínky schválení revizním lékařem. Tato změna se dotkla kategorií 02.03.01 a 02.03.02 kategorizačního stromu ZP na poukaz. Z důvodu zrušení podmínky schválení revizním lékařem se na předepisování urologických katetrů pro intermitentní katetrizaci od roku 2020 vztahují úhradové regulace pro ZP na předpis. V roce 2020 a 2021 nebyly katetry do úhradové regulace započítávány z důvodu neporovnatelnosti preskripčních podmínek vzhledem k referenčnímu období. Vzhledem k tomu, že pro rok 2022 stanovuje úhradová vyhláška jako referenční období rok 2019, kdy byla preskripce katetrů dle Přílohy C nižší a navíc vázána na schválení revizním lékařem, je zde reálný předpoklad, že z důvodu změny preskripčních pravidel dojde k překročení povoleného nárůstu preskripce stanoveného úhradovou vyhláškou pro rok 2022 pro ZP na předpis z důvodu neporovnatelnosti preskripčních období pro jednorázové katetry.

Výbor České urologické společnosti ČLS JEP proto navrhnul vedení zdravotních pojišťoven pro rok 2022 vyjmutí jednorázových katetrů z úhradových regulací z důvodu neporovnatelnosti hodnoceného a referenčního období.

Pojišťovna VZP tento návrh akceptovala.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je svým smluvním partnerům – poskytovatelům zdravotních služeb připravena doplnit do referenčních hodnot reálnou hodnotu spotřeb roku 2019 či 2020 tak, aby případná regulace byla objektivní.

Publikováno: 16. 3. 2022

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři