1

Nabídka zaměstnání – Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň hledá sekundárního lékaře, vhodné i pro absolventa. Možnost doktorandského studia (PhD).

Více informací získáte u paní Antonie Grubrové GRUBROVA@fnplzen.cz, tel. 377402223.

Laparoskopická radikální prostatektomie na 3D věži v prostorách nově rekonstruovaných operačních sálů