1

Instituce

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Státní úřad pro kontrolu léčiv
SÚKL
Česká lékařské společnost JEP
Česká lékařské společnost JEP
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Česká lékařská komora
Česká lékařská komora
Slovenská onkologická spoločnosť
Slovenská onkologická spoločnosť
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Česká asociace sester
Česká asociace sester