Uretra

Distrakční defekt uretry krátká verze

Uretroplastika (resekční, substituční)