Nádory penisu

Emaskulinizace

Excize glandu a parciální amputace penisu

Glandektomie

Parciální amputace penisu

Totální amputace penisu