Zmapování ambulantní složky – dotazníková akce 2012/2013

image_pdfimage_print

Vážení kolegové,

všichni zajisté sledujete turbulence spojené s přípravou reformy zdravotnictví.

Zprávy z různých zdrojů (MZd, krajské úřady, komora, ČLS JEP, media) se často velmi různí a mnohdy si přímo protiřečí.

Za poměrně jisté můžeme mít vstoupení do platnosti zákona 98/2011, který předpokládá přeregistrování všech zdravotnických zařízení a následně nové smlouvy se ZP. Za velmi pravděpodobné lze mít, že dojde na nové smlouvy mezi ZP a zdravotnickými subjekty,  nejprve v lůžkové (do konce roku 2012) a následně i ambulantní sféře (do konce roku 2013). Je logické, že jakákoliv změna v lůžkové sféře bude mít za následek změny v ambulantní složce.

V uplynulém funkčním období vykonal předseda ČUS doc. Miroslav Hanuš, CSc. obrovskou práci a zmapoval současnou situaci v lůžkové složce. V současné době si již ZP od výboru České urologické společnosti ČLS JEP explicitně vyžádali spolupráci při restrukturalizaci zdravotní péče jak v lůžkových, tak i ambulantních zařízeních. Máme-li být připraveni k aktivní účasti při výběrových řízeních ve smyslu podpory zachování racionální lůžkové i ambulantní urologické péče (zástupce odborné společnosti je ze zákona členem výběrových komisí), pak musíme zmapovat nyní i ambulantní péči v naší republice, a to v celém rozsahu – jak v ambulantních pracovištích, tak i v lůžkových zařízeních. Na základě informací, které jsme od ZP a dalších institucí obdrželi, jsme vypracovali dotazník na nejdůležitější aspekty ambulantní péče, které budou mít zásadní úlohu při uzavírání smluvních vztahů v roce 2013.

Obracíme se na Vás se žádostí o zpracování dotazníku, který by se vyjadřovat aktuální stav Vašich zařízení, do 31. 3. 2012 buď elektronickou nebo papírovou formou.

Adresy pro vyplněné dotazníky jsou:

Sekretariát ČUS
Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha
V úvalu 84
150 06 Praha 5
e-mail: sekr@cus.cz

Děkujeme všem za kvalitní zpracování,

MUDr. Míťa Rosenberg
zodpovědný za zpracování ambulantní složky

doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD
zodpovědný za zpracování lůžkové složky

 

Dotazník pro ambulance

Publikováno: 19. 10. 2012

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři