Přehled platné legislativy

image_pdfimage_print

Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů:

Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta  https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4334

Zákon 67/2017 Sb., kterým se mění Zákon 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=61766                                   

Vyhláška č. 361/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=21330

Vyhláška č. 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38510

Vyhláška č. 188/2009 Sb. o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)  https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5502

 Nařízení vlády č. 225/2011 Sb. o stanovení výše úhrad za zkoušky https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=23156

Publikováno: 13. 8. 2019

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři