Podrobné informace

image_pdfimage_print

1. Struktura vzdělávání v rámci certifikovaného kurzu Onkourologie

Vzdělávání v rámci certifikovaného kurzu Onkourologie (dříve „nástavbový obor Onkourologie“) zajišťuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) prostřednictvím Subkatetry onkourologie IPVZ.

Subkatedra onkourologie

Urologická klinika FN Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň, Tel.: 377 402 225

Vedoucí subkatedry:

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Tel.: 377 402 225
E-mail: horam@fnplzen.cz

 

2. Jak se přihlásit do certifikovaného kurzu Onkourologie

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL34ZARAZENIDOCK

 

3. Náplň Certifikovaného kurzu Onkourologie  

Náplň certifikovaného kurzu Onkourologie je dána Vzdělávacím programem Certifikovaného kurzu Onkourologie ve znění ze dne 5. 5. 2015

Onkourologie Věstník MZ (PDF)

 

4. Akreditovaná pracoviště

K 12. 5. 2016 je akreditováno pracoviště: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

 

5. Přehled platné legislativy

Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů:

  1. Zákon č. 67/2017 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Zákon č. 67/2017 Sb.  (PDF)
  1. Vyhláška č. 361/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=185/2009
  1. Vyhláška č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů
    a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb. Vyhláška 282/2019 Sb. (PDF)
  1. Nařízení vlády č. 225/2011 Sb. o stanovení výše úhrad za zkoušky http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=184/2009&PC_8411_l=184/2009&PC_8411_ps=10#10821

Publikováno: 12. 5. 2016

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři