Podrobné informace

image_pdfimage_print

1. Struktura vzdělávání v rámci certifikovaného kurzu Onkourologie

Vzdělávání v rámci certifikovaného kurzu Dětská urologie (dříve „nástavbový obor Dětská urologie“) zajišťuje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) prostřednictvím Subkatetry dětské urologie IPVZ.

Subkatedra dětské urologie

Urologická klinika VFN, Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2 Tel.: 224 967 823, 224 967 846 Fax: 224 967 102 E-mail: radim.kocvara@lf1.cuni.cz

Vedoucí subkatedry:

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

 

2. Jak se přihlásit do certifikovaného kurzu Dětská urologie

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL34ZARAZENIDOCK

 

3. Náplň Certifikovaného kurzu Dětská urologie    

Náplň certifikovaného kurzu Dětská urologie je dána Vzdělávacím programem Certifikovaného kurzu Dětská urologie ve znění ze dne 7. 6. 2015

 Dětská urologie Věstník MZ částka 7 Červen 2015 (.doc)

 

4. Akreditovaná pracoviště

Seznam akreditovaných pracovišť k 12. 5. 2016 (.xls)

 Prodlouženou platnost akreditace má pracoviště FN Motol.

 

5. Přehled platné legislativy

Přehled základní legislativy upravující specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů:

Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=95/2004)

Vyhláška č. 361/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=185/2009

Vyhláška č. 188/2009 Sb. o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=188/2009

Nařízení vlády č. 225/2011 Sb. o stanovení výše úhrad za zkoušky http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=184/2009&PC_8411_l=184/2009&PC_8411_ps=10#10821

Publikováno: 12. 5. 2016

Jarní edukační urologické sympózium 2022

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři